Bauleistung - 69728-2023

03/02/2023    S25

Eesti-Tallinn: Tuletõrjedepoode ehitustööd

2023/S 025-069728

Muutmise teade

Lepingu/kontsessiooni muutmine selle kehtivuse ajal

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Riiklik registreerimisnumber: 10788733
Postiaadress: Tartu mnt 85
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 10115
Riik: Eesti
Kontaktisik: ALO PIKK
E-post: info@rkas.ee
Telefon: +372 56609773
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.rkas.ee

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kohtla-Järve ja Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoonete ehitustööd

Viitenumber: 239589
II.1.2)CPV põhikood
45216121 Tuletõrjedepoode ehitustööd
II.1.3)Lepingu liik
Ehitustööd
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
45216121 Tuletõrjedepoode ehitustööd
45216111 Politseijaoskondade ehitustööd
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Viru tn 23, Kiviõli, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Eesti (30901:001:0041)

II.2.4)Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal:

Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone ehitustööd peatöövõtu meetodil.

II.2.7)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 12
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Projekt on seotud toetusmeetmega: „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine “

IV osa: Hankemenetlus

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade
Teate number ELTs: 2022/S 010-017083

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: AET-6/2021-824
Osa nr: 2
Nimetus:

Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone nr AET-6/2021-824

V.2)Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine
V.2.1)Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev:
06/12/2021
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Dreibau OÜ
Riiklik registreerimisnumber: 11369346
Postiaadress: Oja tn 12
Linn: Põhja-Sakala vald
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 71503
Riik: Eesti
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: OÜ Arens Ehitustööd
Riiklik registreerimisnumber: 11906991
Postiaadress: Pärna tn 27
Linn: Saaremaa vald
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 93814
Riik: Eesti
E-post: mart@arensehitus.ee
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (lepingu sõlmimise ajal;käibemaksuta)
Hanke lõplik kogumaksumus: 3 679 820.00 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

- Hankija on RHS §77 lg 3 alusel juurdepääsupiiranguga kaitstud teabe konfidentsiaalsena hoidmiseks kehtestanud nõuded ja meetmed ning piiranud nõudeid ja meetmeid mittetäitvate ettevõtjate ligipääsu sellisele konfidentsiaalsele teabele. Nõuete ja meetmete täpsem kirjeldus on esitatud riigihanke alusdokumentide failis „Pakkumuse esitamise ettepanek“.

- Hankija jätab endale õiguse kasutada RHS § 52 lg-s 3 sätestatud võimalust (sh ka pärast pakkumuste esitamist) kontrollida pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning hinnata vastavaks tunnistatud pakkumusi käesolevas seaduses sätestatud korras enne pakkujate suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontrollimist.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
30/01/2023

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1)Hanke kirjeldus pärast muudatusi
VII.1.1)CPV põhikood
45216121 Tuletõrjedepoode ehitustööd
VII.1.2)CPV lisakood(id)
45216121 Tuletõrjedepoode ehitustööd
45216111 Politseijaoskondade ehitustööd
VII.1.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Viru tn 23, Kiviõli, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Eesti (30901:001:0041)

VII.1.4)Hanke kirjeldus:

Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone ehitustööd peatöövõtu meetodil.

VII.1.5)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 12
VII.1.6)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 4 097 384.11 EUR
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Dreibau OÜ
Riiklik registreerimisnumber: 11369346
Postiaadress: Oja tn 12
Linn: Põhja-Sakala vald
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 71503
Riik: Eesti
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: OÜ Arens Ehitustööd
Riiklik registreerimisnumber: 11906991
Postiaadress: Pärna tn 27
Linn: Saaremaa vald
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 93814
Riik: Eesti
E-post: mart@arensehitus.ee
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.2)Teave muudatuste kohta
VII.2.1)Muudatuste kirjeldus
Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

Õiguslik alus: RHS § 123 lg 1 p 3

Faktiline alus: Hankelepingu muutmise tingis ühishoone ja selle kõrvalhoonete põhiprojektis antud ehituskonstruktsioonide osas täiendati tööprojekti projekteerimisel seinalaotiste, õõnespaneelide, põrandaplaani ja katuslae jooniseid.

Hankelepingu muudatusega muudeti tööde hindasid ja pikendati tähtaega.

VII.2.2)Muutmise põhjused
Algne töövõtja/kontsessionäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b)
Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

Õiguslik alus: RHS § 123 lg 1 p 3

Faktiline alus: Hankelepingu muutmise tingis ühishoone ja selle kõrvalhoonete põhiprojektis antud ehituskonstruktsioonide osas täiendati tööprojekti projekteerimisel seinalaotiste, õõnespaneelide, põrandaplaani ja katuslae jooniseid.

Hankelepingu muudatusega muudeti tööde hindasid ja pikendati tähtaega.

VII.2.3)Maksumuse suurenemine
Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)
Maksumus käibemaksuta: 9 105 073.00 EUR
Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi
Maksumus käibemaksuta: 9 522 637.11 EUR