Szolgáltatások - 697742-2022

16/12/2022    S243

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 243-697742

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerz.az„M8 gyorsforg. út M7-Dunaújv.ésDunavecse-Kecskemét közötti sz-án körny.hat.tan.éstan.tervkész.,tov.eng.iéskivit.tervkész.tov.eng.és kivit.terv készítése tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Feladatok:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció,

- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

- Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

- Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán az alábbi, a főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

- koronaszélesség: 20 m,

- forgalmi sávok száma: 2x2,

- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

- padkaszélesség: 1,5 m,

- burkolatszélesség: 2x8 m.

A szakaszon tervezetten 3 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő válik szükségessé.

- Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, módosítása, ERD készítése,

- Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

- A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljeskörű engedélyezési-, és teljeskörű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 42
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 119-292275

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500013175
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: m8DD Konzorcium (Vezető tag: UTIBER Kft.)
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: fodorsz@utiber.hu
Telefon: +36 304680165
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: m8DD Konzorcium (Tag: TURA-TERV Kft..)
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 15999804
Fax: +36 12695058
Internetcím: http://www.tura-terv.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 932 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. december 1.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/12/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatok:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció,

- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

- Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

- Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán az alábbi, a főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

- koronaszélesség: 20 m,

- forgalmi sávok száma: 2x2,

- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

- padkaszélesség: 1,5 m,

- burkolatszélesség: 2x8 m.

A szakaszon tervezetten 3 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő válik szükségessé.

- Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, módosítása, ERD készítése,

- Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

- A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljeskörű engedélyezési-, és teljeskörű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1801
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 932 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: m8DD Konzorcium (Vezető tag: UTIBER Kft.)
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: fodorsz@utiber.hu
Telefon: +36 304680165
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: m8DD Konzorcium (Tag: TURA-TERV Kft..)
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 15999804
Fax: +36 12695058
Internetcím: http://www.tura-terv.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Hatóság a 2021. február 02. napján kelt, PE/KTFO/921-15/2021 ügyiratszámú tájékoztatásában jelezte, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárást 2021. január 26. napján megindította, majd a szintén 2021. február 02. napján kelt, PE/KTFO/921-16/2021 ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel Tervezőt. A hiánypótlásban foglaltakat Tervező 2021. február 11. napján teljesítette, amelyet követően a Hatóság a 2021. február 17. napján kelt, PE/KTF0/921-40/2021 ügyiratszámú végzésével az eljárást felfüggesztette. A Hatóság a végzésében kifejtette, hogy a Tervező által benyújtott anyagok alapján jelentős hatás állapítható meg a NATURA 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok vonatkozásában, emiatt az Európai Bizottság véleményének megkérése szükséges a beruházás engedélyezése előtt.

Fentiek megoldása érdekében több körben történt egyeztetés az Agrárminisztérium, az ITM, a Hatóság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és Megrendelő részvételével. Az egyeztetéseken bemutatásra került a NATURA 2000 terület keresztezésénél egy olyan új, környezetvédelmi szempontból kedvezőbb, ugyanakkor hosszabb nyomvonaljavaslat, ahol a NATURA 2000 területek érintettsége - az engedélyeztetésre 2021. január 25. napján benyújtott nyomvonallal szemben - nem minősül jelentősnek. Ezen új nyomvonaljavaslatot a résztvevők elfogadhatónak és támogathatónak tartották.

Mindezek alapján az ITM a 2022. április 5. napján kelt, KIFEF/35652/2022-ITM iktatószámú, „M8 gyorsforgalmi út nyomvonalán M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” című projekt Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszát érintő elrendelés kiegészítés” tárgyú levelével (továbbiakban: ITM elrendelő módosítás) elrendelte Megrendelő részére, hogy a korábban megindított környezetvédelmi eljárás visszavonásáról, továbbá a környezetvédelmi szempontból nem jelentős hatású nyomvonalra vonatkozó környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen.

Megrendelő a 2022. április 13. napján kelt, K-14177/2022/1 iktatószámú levelében kérelmezte a Hatóságnál a felfüggesztett eljárás megszüntetését. A Hatóság a 2022. május 19. napján kelt, PE/KTF/2157-3/2022 ügyiratszámú végzésével a környezeti hatásvizsgálati eljárást megszüntette. A végzés 2022. június 16. napján véglegessé vált.

Megrendelő az ITM elrendelő módosításban foglaltakra tekintettel a 2022. május 06. napján kelt, K-17091/2022/1 iktatószámú levelében tájékoztatta Tervezőt, hogy Megrendelő kérvényezte a Hatóságnál a korábban megindított környezetvédelmi eljárás visszavonását, továbbá kérte Tervezőt, hogy a több körben megtartott megbeszélésen bemutatásra került új nyomvonaljavaslatot részletesen megtervezni és engedélyeztetni szíveskedjen.

Tervező az ITM elrendelő módosításban foglaltaknak megfelelően elkészítette a módosított KHT dokumentációt, amelyet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal 2022. július 5. napján lefolytatott egyeztetés alapján véglegesített. Ezt követően Tervező 2022. július 18. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte a Hatóságnál.

Fentiek vonatkozásában Tervező a 2022. szeptember 1. napján kelt, 5.TIG-2871-43 531/2022 iktatószámú levelével szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be Megrendelő részére.

Az új nyomvonalra a Hatóság a 2022. szeptember 16. napján kelt, PE/KTFO/3875-76/2022 ügyiratszámú határozatával megadta a környezetvédelmi engedélyt, ezáltal teljesült a Szerződés szerinti 4. rész-teljesítés vonatkozásában meghatározott feladat.

Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti részteljesítések tekintetében meghatározott részfeladatok egymásra épülnek, a 4. rész-teljesítést követő további részteljesítési határidők módosítása is indokolttá vált.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően módosítható a szerződés tekintettel arra, hogy a Felek egyike sem, így az Ajánlatkérő (Megrendelő) sem láthatta előre kellő gondossággal eljárva sem, hogy a jelentős NATURA 2000 érintettségre tekintettel az az érintett szakmai szervezetek és Megrendelő egyeztetései alapján az ITM a KIFEF/35652/2022-ITM iktatószámú elrendelő módosításával új nyomvonalat határoz meg a korábbiakban az ITM által is jóváhagyott nyomvonalhoz képest tervezési feladatként, amely miatt új engedélyezési eljárás lefolytatása válik szükségessé, melynek következtében Tervező a tervezési feladataiban akadályoztatva lesz és ami miatt a teljesítési határidő meghosszabbítása válik szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 932 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 932 000 000.00 HUF