Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 697924-2022

16/12/2022    S243

Danmark-Brøndby: Drift af kantiner

2022/S 243-697924

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SOSU H
Postadresse: Brøndby Møllevej 4
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Telefon: +45 61202024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sosuh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SOSU H og HF & VUC Nordsjælland
Postadresse: Milnersvej 40/Munkeengen 22
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Telefon: +45 61202024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sosuh.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SOSU H
Postadresse: Skelbækgade 1
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1717
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Telefon: +45 61202024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sosuh.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348655&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning
CVR-nummer: 17263382
Postadresse: Wichmandsgade 5F, 1.
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Telefon: +45 61202024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://d-s-r.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348655&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af kantine - SOSU H

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000 Drift af kantiner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter drift af kantiner for SOSU H (samt HF & VUC Nordsjælland i Hillerød). Kantinerne er beliggende i Brøndby, Hillerød og i København V.

Kundeunderlaget for kantinen i Brøndby er ca. 900, i Hillerød ca. 1.100 og på Skelbækgade ca. 900. Omfanget ses i udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger. Udover drift af kantiner for SOSU H's elever og personale, omfatter opgaven levering af mødeforplejning, kursistforplejning samt servicering ved arrangementer mv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Drift af kantine - SOSU H

Delkontraktnr.: 1 - Brøndby
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55512000 Drift af kantiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp. Leverandøren skal selv tilmelde sig udbuddet og fremsende tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt leverandøren ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden tilbudsfristen.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Drift af kantine - SOSU H

Delkontraktnr.: 2 - Hillerød
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55512000 Drift af kantiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Milnersvej 40/Munkeengen 22, 3400 Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp. Leverandøren skal selv tilmelde sig udbuddet og fremsende tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt leverandøren ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden tilbudsfristen.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Drift af kantine - SOSU H

Delkontraktnr.: 3 - København V
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55512000 Drift af kantiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Skelbækgade 1 1717 København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp. Leverandøren skal selv tilmelde sig udbuddet og fremsende tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt leverandøren ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden tilbudsfristen.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Nedenstående angives/vedhæftes

Tro og love-erklæring på, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige

Omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår

Referenceliste over lignende opgaver

Mindstekrav:

Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår skal min. være 1.500.000 DKK (el. tilsv. i anden valuta).

Fremsendes tilbud på mere end 1 delaftale er mindstekravene til omsætning:

Fremsendelse tilbud på 2 delaftaler: Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår skal min. være 3.000.000 DKK (el. tilsv. i anden valuta). Fremsendelse tilbud på 3 delaftaler: Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår skal min. være 4.000.000 DKK (el. tilsv. i anden valuta).

Egenkapitalen i seneste afsluttede regnskabsår skal min. være positiv DKK (el. tilsv. i anden valuta), dette uanset tilbud på 1, 2 eller 3 delaftaler.

Referencelisten skal min. indeholde 2 referencer der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor drift af kantine(r) og/eller frokostordninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Nedenstående indtastes/vedhæftes under relevant punkt:

-Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i

henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3,

-Omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller

vedhæftet dokumentation af rev. årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra reg. eller statsautoriseret

revisor),

-Referenceliste (op til 5 ref.) over lignende opgaver som den udbudte indeholdende kundenavn, kontraktperiode

og opgavebeskrivelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele leveringsaftalen til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet:

Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 18/01/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er

mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af personale i forbindelse med indgåelse af kontrakt.

Leverandøren skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. Hver

leverandør kan alene indgive 1 tilbud.

Tilbudsgiveres omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

- 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2022