Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69872-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Laborzentrifugen und Zubehör

2023/S 025-069872

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Nationale Identifikationsnummer: PL634 Gdański
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Redzik, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych
E-Mail: barbara.redzik@ug.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ug.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego według dwóch części dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 5750.291.1.10.2023.BR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42931100 Laborzentrifugen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej „sprzętem” według 2 części:

1)Część I:Dostawa zestawu szybkoobrotowej wirówki z modułem ciągłego przepływu,

2)Część II:Dostawa zestawu rotorów.

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42931100-2 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria).

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zam. z zakresu obsługi sprzętu nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz.IV SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 5a, 5b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia odpowiednio do cz. I i II.

Miejsce dostawy: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt:

1)dla cz. I: na okres 24 miesięcy,

2)dla cz. II: na okres 5 lat.

Szczegóły dot. gwarancji § 7 Projektu umowy - zał. 4 do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawu szybkoobrotowej wirówki z modułem ciągłego przepływu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42931100 Laborzentrifugen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej „sprzętem” według części:

Część I:Dostawa zestawu szybkoobrotowej wirówki z modułem ciągłego przepływu.

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42931100-2 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria).

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zam. z zakresu obsługi sprzętu nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz.IV SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 5a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia do cz. I.

Miejsce dostawy: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt:

dla części I: na okres 24 miesięcy.

Szczegóły dot. gwarancji § 7 Projektu umowy - zał. 4 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny 1: dodatkowy moduł umożliwiający przenoszenie hodowli z bioreaktora do wirówki o przepływie nie gorszym niż w zakresie od 0,006 do 3300 mL/min / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny 2: dodatkowy moduł umożliwiający oddzielanie w sposób ciągły biomasy z zawiesiny pofermentacyjnej w zakresie od co najmniej 5L/h DO 30L/h z regulowaną prędkością obrotową cylindra sedymentacyjnego w zakresie 15.000-40.000 obr./min / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z projektu NCBiR, tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”, nr umowy: TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania WP3.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia dla części I: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawu rotorów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42931100 Laborzentrifugen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej „sprzętem” według części:

Część II:Dostawa zestawu rotorów.

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42931100-2 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria).

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zam. z zakresu obsługi sprzętu nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz.IV SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 5b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia do cz. II.

Miejsce dostawy: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt:

dla części II: na okres 5 lat.

Szczegóły dot. gwarancji § 7 Projektu umowy - zał. 4 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny 3: maksymalne przyspieszenie powyżej 15970 x g dla rotora z pkt 1 załącznika nr 5b do SWZ dla części II / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny 4: maksymalne przyspieszenie powyżej 75600 x g dla rotora z pkt 2 załącznika nr 5b do SWZ dla części II / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z projektu NCBiR, tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”, nr umowy: TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania WP3.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia dla części II: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/ug) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

Ofertę Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu (platformy) platformazakupowa.pl.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust.1 specustawy sankcyjnej oraz art. 5k rozporządzenia 2022/576.

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 3 rozdz. VII SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SWZ (dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug).

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SWZ, podstawy wykluczenia podane są w rozdz. VI SWZ, informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarte są w rozdz. VII SWZ, szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w rozdz. XVII SWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są w rozdz. IX SWZ, a Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SWZ.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ - załącznik nr 2 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023