Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69896-2023

03/02/2023    S25

Polen-Mielec: Thermische Sonnenkollektoren

2023/S 025-069896

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 250-730815)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Mielec
Postanschrift: ul. Żeromskiego 26
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Basiak
E-Mail: zamowienia@um.mielec.pl
Telefon: +48 177874121
Fax: +48 177874015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://mielec.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.80.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest w poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec z podziałem na 3 części:

1) część I - kolektory słoneczne,

2) część II - pompy ciepła,

3) część III - kotły na biomasę

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SWZ.

3. Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w Tomie II SWZ.

4. W związku z ograniczeniami liczby znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia Zamawiający tam gdzie ilość znaków uniemożliwia zawarcie pełnej treści poszczególnych warunków zamówienia odsyła do treści specyfikacji warunków zam.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia określonego w niniejszej SWZ lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia. Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 250-730815

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1, 2 i 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 02/02/2023

Czas lokalny: 09:00

muss es heißen:

Data: 08/02/2023

Czas lokalny: 09:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1, 2 i 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do 02/05/2023

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do 08/05/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1, 2 i 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 02/02/2023

Czas lokalny: 09:30

muss es heißen:

Data: 08/02/2023

Czas lokalny: 09:30

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: