Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69912-2023

03/02/2023    S25

Belgien-Dilsen-Stokkem: Fahrräder

2023/S 025-069912

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stad Dilsen-Stokkem
Nationale Identifikationsnummer: STAD
Postanschrift: Europalaan 25
Ort: Dilsen-Stokkem
NUTS-Code: BE225 Arr. Maaseik
Postleitzahl: 3650
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Esther Vaesen
E-Mail: esther.vaesen@dilsen-stokkem.be
Telefon: +32 89790863
Fax: +32 89790887
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dilsen-stokkem.be
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3146/1F/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022123
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34430000 Fahrräder
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 247 933.89 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE225 Arr. Maaseik
Hauptort der Ausführung:

De fiets wordt in rijklare en gecontroleerde staat geleverd bij de fietshandelaar. De fietshandelaar staat in voor de pre-delivery inspectie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht omvat het sluiten van een overeenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel van Stad en OCMW Dilsen-Stokkem.

Huidige aantal medewerkers die tewerkgesteld worden bij Stad en OCMW Lommel in totaal: circa 440

Deze overeenkomst beoogt het aanstellen van een leasemaatschappij die operationele fietslease aanbiedt aan het personeel van Stad en OCMW Dilsen-Stokkem. De aflossing van de maandelijkse leasekost zal worden gerealiseerd volgens het principe van flexibele verloning: via de eindejaarspremie.

De Stad en OCMW Dilsen-Stokkem beogen hierbij een voor haar kostenneutrale operatie uit te voeren, met een minimale administratieve last voor zowel haar eigen werking als voor de werknemer die gebruik wenst te maken van het systeem van fietslease. Het moet bovendien mogelijk zijn om op het einde van de leaseperiode de fiets individueel over te nemen tegen een overeengekomen restwaarde. Deze restwaarde dient vooraf gekend te zijn als een vast percentage van de initiële aanschafwaarde van de fiets en dit percentage dient gedurende de volledige looptijd van deze raamovereenkomst onveranderd te blijven en conform de inschrijving. In het aanbod zijn onder meer inbegrepen: pechverhelping, jaarlijks onderhoud en een verzekering tegen diefstal, vandalisme en stoffelijke schade.

In deze raamovereenkomst ligt de focus op een breed aanbod waaruit medewerkers kunnen kiezen en een groot netwerk van fietshandelaars.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit van de aangeboden dienstverlening / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient aan te tonen dat hij een ruime ervaring heeft als dienstverlener met verschillende bedrijven (waaronder steden en gemeenten). De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van referenties waarbij het concept 'fietspolicy' met een individuele werknemer is gesloten met betrekking tot gelijkaardige opdrachten. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en voldoen aan volgende parameters: * Minstens één van de referenties heeft betrekking op een stad of gemeente; * Minstens één referentie heeft betrekking op een contract met een entiteit van meer dan 250 werknemers; Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd: - de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer); - het begin en einde van de uitvoering; - de beknopte omschrijving van de opdracht; - de omzet van het contract. - aantal van individuele contracten.

Wanneer de geschiktheid niet blijkt uit de referenties wordt de kandidaat niet geselecteerd.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Er dienen minimum 2 referenties toegevoegd worden die betrekking hebben op de laatste 3 jaar met opgave onderstaande zaken en met de toestemming om de exactheid van de referentie te verifiëren: - de opdrachtgever met vermelding van de leidend ambtenaar - het begin en einde van de opdracht - beknopte omschrijving

van de opdracht - omzet van het contract - het aantal individuele contracten

* Minstens één van de referenties heeft betrekking op een stad of gemeente;

* Minstens één referentie heeft betrekking op een contract met een entiteit van meer dan 250 werknemers

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

zie bestek

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Financiële Dienst

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023