Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69949-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Helsinki: Bedarfspersonenbeförderung

2023/S 025-069949

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: PL 51300
Ort: Helsingin kaupunki
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00099
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Jenni Lehtomaa
E-Mail: jenni.lehtomaa@hel.fi
Telefon: +358 931021150
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=417971&tpk=e3d0cd69-8359-4f33-ac4c-562ee11264a2
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset 2023 - 2026

Referenznummer der Bekanntmachung: Kasko 001-23, HEL 2022-010990
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailuttaa suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden erityiskuljetukset, sisältäen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset, väliaikaiset kuljetukset ja loma-aikojen kuljetukset.

Hankinnassa sovelletaan lakia puhtaista ajoneuvoista (740/2021).

Kuljetustarve vaihtelee päivittäin, päiväkohtaiset koulukuljetukset sisältävät aamukuljetuksen ja iltapäiväkuljetuksen. Tällä hetkellä kuljetettavia on n. tuhat kaksisataa (1200) henkilöä, joista sata (100) on henkilökohtaisia kuljetuksia.

Sopimusaika on 1.8.2023 - 31.7.2026. Hankinta sisältää kahden (2) vuoden option, jonka käyttöön otosta päättää tilaaja.

Halvimman hinnan ilmoittanut tarjoaja saa itselleen enimmillään kolme (3) osa-aluetta ilmoittamansa etusijaisuusjärjestyksen perusteella. Mikäli tarjoajia on vähemmän kuin kuusi, jaetaan osa-alueet seuraavasti: halvimman tarjouksen tehnyt saa 3 osa-aluetta, toiseksi halvimman tarjouksen tehnyt saa enimmillään 3 osa-aluetta ja kolmas tarjoaja saa enimmillään 2 osa-aluetta.

Hankinta on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa (Liite 1) ja hankinnan alaiset yksiköt on kuvattu liitteessä 2, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Eteläinen suurpiiri

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eteläisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 174 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia kuljetuksia on 42 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 130 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Läntinen suurpiiri

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Läntisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 159 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia

kuljetuksia on 15 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 139 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keskinen suurpiiri

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Keskisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 134 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia kuljetuksia on 9 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 121 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pohjoinen suurpiiri

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pohjoisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 212 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia kuljetuksia on 22 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 190 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koillinen suurpiiri

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Koillisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 252 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia kuljetuksia on 23 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 217 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kaakkoinen suurpiiri

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kaakkoisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 79 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia kuljetuksia on 3 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 74 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Itäinen suurpiiri

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Itäisen suurpiirin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkuljetukset, henkilökohtaiset kuljetukset, invakuljetukset sekä väliaikaiset kuljetukset.

Alueella on kuljetettavia tällä hetkellä 216 henkilöä yhteensä. Henkilökohtaisia kuljetuksia on 16 ja ryhmäkuljetuksiin kuuluu 194 henkilöä. Tämän hetkisen alueen koulut ja päiväkodit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Loma-aikojen kuljetukset

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Loma-ajan peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset koko kaupungin alueella.

Loma-aikojen kuljetusmäärä vaihtelee lukuvuosittain, eikä sen määrästä kyetä antamaan tarkempaa arviota.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja noin neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 08:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/81839/notice/118890

Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023