Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69979-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel

2023/S 025-069979

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská akadémia vied (SAV)
Nationale Identifikationsnummer: 00037869
Postanschrift: Štefánikova 49
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81438
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Jana Boušková
E-Mail: jbouskova@up.upsav.sk
Telefon: +421 257510123
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/40
Adresse des Beschafferprofils: http://www.psav.sav.sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia

Referenznummer der Bekanntmachung: 451503/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku a zariadenia, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to pre jednotlivé oblasti/Časti predmetu zákazky v zmysle týchto súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 716 982.29 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórny nábytok

Los-Nr.: I.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39180000 Labormöbel
39120000 Tische, Schränke, Schreibtische und Bücherschränke
39112000 Stühle
39141100 Schränke und Regale
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

areál verejného obstarávateľa nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území Karlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku. Vo vzťahu ku všetkým položkám Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa, jeho inštalácia do existujúci sietí a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

V prípade, že sa verejnému obstarávateľovi nepodarí do uplynutia lehoty dodania predmetu (oboch častí) zákazky, t.j do 30. júna 2023, zrekonštruovať priestory, do ktorých majú byť tieto jednotlivé položky dovezené, vynesené, vyložené, vybalené, montované v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnené v miestnostiach verejného obstarávateľa, inštalované do existujúci sietí a ich obalové materiály odvozené a ekologicky zlikvidované, súčasťou predmetu zákazky je výlučne ich dodanie a uloženie v skladových priestoroch verejného obstarávateľa v mieste dodania. Uvedená skutočnosť nebude mať žiaden vplyv na cenovú ponuku úspešného uchádzača.

Podrobná špecifikácia predmetu tejto časti zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: projekt Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, kód ITMS: 313021T081.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórne zariadenia

Los-Nr.: II.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
51540000 Installation von Maschinen und Geräten für besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

areál verejného obstarávateľa nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území Karlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych zariadení. Vo vzťahu ku všetkým položkám Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa, jeho inštalácia do existujúci sietí a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

V prípade, že sa verejnému obstarávateľovi nepodarí do uplynutia lehoty dodania predmetu (oboch častí) zákazky, t.j do 30. júna 2023, zrekonštruovať priestory, do ktorých majú byť tieto jednotlivé položky dovezené, vynesené, vyložené, vybalené, montované v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnené v miestnostiach verejného obstarávateľa, inštalované do existujúci sietí a ich obalové materiály odvozené a ekologicky zlikvidované, súčasťou predmetu zákazky je výlučne ich dodanie a uloženie v skladových priestoroch verejného obstarávateľa v mieste dodania. Uvedená skutočnosť nebude mať žiaden vplyv na cenovú ponuku úspešného uchádzača.

Podrobná špecifikácia predmetu tejto časti zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: projekt Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, kód ITMS: 313021T081.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 214-613698
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1/2023
Los-Nr.: I.
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ITES Vranov, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 31680259
Postanschrift: Čemernianska 137
Ort: Vranov nad Topľou
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Postleitzahl: 09303
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 136 558.97 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/2023
Los-Nr.: II.
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LABO - SK, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 36365556
Postanschrift: Slávičie údolie 102/A
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81102
Land: Slowakei
E-Mail: jan.garai@labo.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 580 423.32 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023