Pakalpojumi - 7-2021

04/01/2021    S1

Luksemburga-Luksemburga: Veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas pakalpojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem un palīdzība darba aizsardzības jomā

2021/S 001-000007

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: Service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Mme De Maleville
E-pasts: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://curia.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7606
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas pakalpojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem un palīdzība darba aizsardzības jomā

Atsauces numurs: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Galvenās CPV kods
79417000 Drošības konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tiesa nolēma izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu, lai nodrošinātu, pirmkārt, koordinēšanas pakalpojumus drošības un veselības aizsardzības jomā attiecībā uz Tiesas pašreiz vai nākotnē izmantotajās ēkās esošajiem būvlaukumiem atbilstoši pienākumiem, ko nosaka ar Lielhercogistes 2008. gada 27. jūnija noteikumiem par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos, un, otrkārt, lai nodrošinātu konsultāciju pakalpojumus darba aizsardzības jomā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 950 400.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71317210 Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Saistībā ar pakalpojumiem darba drošības un koordinēšanas jomā Tiesa vēlas izmantot veselības aizsardzības un drošības koordinatoru (coordinateurs de sécurité et de santé – CSS) grupu, kas paredzēta Tiesas pašreiz vai nākotnē izmantotajās ēkās esošajiem būvlaukumiem, saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/57/EEK (1992. gada 24. jūnijs) un Lielhercogistes 2008. gada 27. jūnija noteikumiem.

Grupa ietvers Luksemburgas kompetentā ministra apstiprinātus veselības aizsardzības un drošības koordinatorus C līmeņa būvlaukumiem saskaņā ar Lielhercogistes 2006. gada 9. jūnija noteikumiem:

— par atbilstošu apmācību attiecībā uz veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas darbībām pagaidu vai pārvietojamos būvlaukumos;

— nosakot apstiprinājuma piešķiršanas kārtību veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas jomā attiecībā uz pagaidu vai pārvietojamiem būvlaukumiem (turpmāk Lielhercogistes 2006. gada 9. jūnija noteikumi).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Palīdzība Eiropas Savienības Tiesai darba aizsardzības jomā

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71317210 Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Savā pieejā sekmēt savu darbinieku veselības aizsardzības un drošības uzlabošanu un saistībā ar pamatdirektīvas (Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs)) par darba drošību un veselības aizsardzību īstenošanu Tiesa vēlas izmantot tāda konsultanta pakalpojumus, kurš ir specializējies darba aizsardzības jomā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 350 400.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt konkursa specifikācijas.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/02/2021
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 01/03/2021
Vietējais laiks: 11:00

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Vietas apmeklējums notiks uzaicinājuma uz konkursu vēstulē norādītajā laikā. Pretendenti drīkst piedalīties tikai vienā no šiem apmeklējumiem. Vietas apmeklējums ir obligāts; tiks noraidīti to uzņēmēju piedāvājumi, kuri nebūs piedalījušies šajā apmeklējumā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības jāiesniedz Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/12/2020