Dienstleistungen - 70094-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Göteborg: Finansiell leasing

2023/S 025-070094

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad, utbildningsförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Skånegatan 20
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 412 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Emelie Nelson
E-post: emelie.nelson@educ.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Operationell leasing av bussar till Motorbranschens Tekniska Gymnasium för utbildningsverksamhet.

Referensnummer: 1210/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66114000 Finansiell leasing
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Motorbranschens Tekniska Gymnasium behöver begagnade utbildningsbussar till deras utbildningsverksamhet, utbildning busschaufför.

Beskrivning och syfte

Utbildningsförvaltningen även nedan nämnd UBF bjuder härmed in att lämna anbud avseende leasing av tre (3) bussar i två (2) år vardera med option på ytterligare leasing i två (2) år bussarna skall vara operationella bussar som skall användas i undervisning.

Bussarna får gärna vara begagnade.

Upphandlande myndighet

Utbildningsförvaltningen är en del av Göteborg stad, Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen och gymnasiesärskolan samt viss kommunal vuxenutbildning.

Delad upphandling

Denna upphandling är i tre delar, där första delen är buss 1 och den andra delen buss 2 den tredje delen buss 3. Anbud kan lämnas på alla delar eller bara en del.

Avtal kan komma att tecknas med tre leverantörer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 600 368.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Operationell leasing av bussar till Motorbranschens Tekniska Gymnasium för utbildningsverksamhet.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34115300 Begagnade transportfordon
34120000 Motorfordon för transport av tio personer eller fler
34121000 Bussar
34140000 Tyngre motorfordon
34144000 Motorfordon för särskilda syften
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Motorbranschens Tekniska Gymnasium behöver begagnade utbildningsbussar till deras utbildningsverksamhet, utbildning busschaufför.

Beskrivning och syfte

Utbildningsförvaltningen även nedan nämnd UBF bjuder härmed in att lämna anbud avseende leasing av tre (3) bussar i två (2) år vardera med option på ytterligare leasing i två (2) år bussarna skall vara operationella bussar som skall användas i undervisning.

Bussarna får gärna vara begagnade.

Upphandlande myndighet

Utbildningsförvaltningen är en del av Göteborg stad, Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen och gymnasiesärskolan samt viss kommunal vuxenutbildning.

Delad upphandling

Denna upphandling är i tre delar, där första delen är buss 1 och den andra delen buss 2 den tredje delen buss 3. Anbud kan lämnas på alla delar eller bara en del.

Avtal kan komma att tecknas med tre leverantörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: 2.13 Utvärdering service avtal / Viktning: prispåslag
Kostnadskriterium - Namn: 2.12 utvärdering leveranstid / Viktning: prispåslag
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Operationell leasing av bussar till Motorbranschens Tekniska Gymnasium för utbildningsverksamhet.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34115300 Begagnade transportfordon
34120000 Motorfordon för transport av tio personer eller fler
34121000 Bussar
34140000 Tyngre motorfordon
34144000 Motorfordon för särskilda syften
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Motorbranschens Tekniska Gymnasium behöver begagnade utbildningsbussar till deras utbildningsverksamhet, utbildning busschaufför.

Beskrivning och syfte

Utbildningsförvaltningen även nedan nämnd UBF bjuder härmed in att lämna anbud avseende leasing av tre (3) bussar i två (2) år vardera med option på ytterligare leasing i två (2) år bussarna skall vara operationella bussar som skall användas i undervisning.

Bussarna får gärna vara begagnade.

Upphandlande myndighet

Utbildningsförvaltningen är en del av Göteborg stad, Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen och gymnasiesärskolan samt viss kommunal vuxenutbildning.

Delad upphandling

Denna upphandling är i tre delar, där första delen är buss 1 och den andra delen buss 2 den tredje delen buss 3. Anbud kan lämnas på alla delar eller bara en del.

Avtal kan komma att tecknas med tre leverantörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: 2.13 utvärdering av serviceavtal / Viktning: prispåslag
Kostnadskriterium - Namn: 2.12 utvärdering av leveranstid / Viktning: prispåslag
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

möjlighet att förlänga avtal i 12 +12 månader.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Operationell leasing av bussar till Motorbranschens Tekniska Gymnasium för utbildningsverksamhet.

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34115300 Begagnade transportfordon
34120000 Motorfordon för transport av tio personer eller fler
34121000 Bussar
34140000 Tyngre motorfordon
34144000 Motorfordon för särskilda syften
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Motorbranschens Tekniska Gymnasium behöver begagnade utbildningsbussar till deras utbildningsverksamhet, utbildning busschaufför.

Beskrivning och syfte

Utbildningsförvaltningen även nedan nämnd UBF bjuder härmed in att lämna anbud avseende leasing av tre (3) bussar i två (2) år vardera med option på ytterligare leasing i två (2) år bussarna skall vara operationella bussar som skall användas i undervisning.

Bussarna får gärna vara begagnade.

Upphandlande myndighet

Utbildningsförvaltningen är en del av Göteborg stad, Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen och gymnasiesärskolan samt viss kommunal vuxenutbildning.

Delad upphandling

Denna upphandling är i tre delar, där första delen är buss 1 och den andra delen buss 2 den tredje delen buss 3. Anbud kan lämnas på alla delar eller bara en del.

Avtal kan komma att tecknas med tre leverantörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: 2.13 utvärdering av serviceavtal / Viktning: prispåslag
Kostnadskriterium - Namn: 2.12 utvärdering leveranstid / Viktning: prispåslag
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

möjlighet att förlänga avtal i 12 +12 månader.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 213-611278
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/12/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Svenska Neoplan Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556128-7052
Postadress: Kungens Kurvaleden 4
Ort: KUNGENS KURVA
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 14175
Land: Sverige
E-post: david.montague@neoplan.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 533 456.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 3 066 912.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023