Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70161-2023

03/02/2023    S25

Schweden-Stockholm: Dienstleistungen in Verbindung mit der Personalentwicklung

2023/S 025-070161

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kammarkollegiet, egen verksamhet
Nationale Identifikationsnummer: 202100-0829
Postanschrift: Slottsbacken 6
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE11 Stockholm
Postleitzahl: 111 30
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Per Elfner
E-Mail: per.elfner@kammarkollegiet.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kammarkollegiet.se
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Livs- och karriärplanering samt ledarskapsutveckling

Referenznummer der Bekanntmachung: 2.7.5-7999-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79633000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Personalentwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kammarkollegiet har för avsikt att teckna ett fyraårigt ramavtal med en leverantör av livs- och karriärplanering samt ledarskapsutveckling. För information om uppdraget, och de tjänster som ramavtalsleverantören förväntas leverera, se kapitel 1 i FFU.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79411000 Allgemeine Managementberatung
79998000 Coaching
80532000 Managementausbildung
80590000 Tutorendienste
85121270 Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE11 Stockholm
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kammarkollegiet har för avsikt att teckna ett fyraårigt ramavtal med en leverantör av livs- och karriärplanering samt ledarskapsutveckling.

Beskrivning av uppdraget

Kammarkollegiet vill erbjuda sin personal ett Livs- och karriärprogram: Ett sammanhållet program med livs- och karriärinnehåll. Syftet med programmet är att medarbetarna ges möjlighet att reflektera över sin livs- och arbetssituation. Kammarkollegiets avsikt med programmet är att medarbetarna ska få fördjupad självkännedom, insikt om sin egen potential och utvecklingsområden.

En tjänst för komplexa personalärenden: som ett komplement till företagshälsovården. Tjänsten riktar sig till medarbetare som tappat motivation och engagemang eller vars förmågor inte matchar de krav som ställs i arbetet med anledning av till exempel ohälsa. Syftet med tjänsten är att medarbetaren ska få en hållbar hälsoutveckling, motivation, engagemang, arbetsförmåga och självförtroende.

Outplacement: Tjänsten riktar sig till medarbetare som är i behov av omställning och har som mål att komma vidare till en ny anställning utanför Kammarkollegiet, starta eget, eller börja studera.

Samtliga tjänster ska erbjudas Kammarkollegiets medarbetare i Stockholm och Karlstad.

När behov av konsult i Karlstad är nödvändigt har leverantören rätt att fakturera Kammarkollegiet för både nedlagd tid och kostnader för tåg. Kammarkollegiet kommer inte att betala eventuella hotellkostnader, det åligger leverantören att planera tiden så att hotell inte är nödvändigt.

Ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling:

Tjänsten riktar sig till chefer, ledare, grupper och medarbetare.

Tjänsten kan avse omfattande insatser av längre varaktighet eller enskilda delar i ett utvecklingsprogram.

Tjänsterna kan utföras på individ-, grupp- och organisationsnivå i form av handledning/coachning, rådgivning, utbildning, workshops eller liknande.

Samtliga tjänster ska erbjudas Kammarkollegiets medarbetare i Stockholm och Karlstad.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: referensuppdrag / Gewichtung: 40%
Qualitätskriterium - Name: referensuppdrag / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 213-611461
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Starck & Partner AB
Nationale Identifikationsnummer: 556286-1863
Postanschrift: Fleminggatan 38
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 11233
Land: Schweden
E-Mail: info@starckpartner.se
Internet-Adresse: http://www.starckpartner.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500 000.00 SEK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 500 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023