Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70209-2023

Submission deadline has been amended by:  170218-2023
03/02/2023    S25

Ungarn-Ózd: Ausrüstung und Ausstattung für Diagnostik und Röntgendiagnostik

2023/S 025-070209

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Almási Balogh Pál Kórház
Nationale Identifikationsnummer: 15822631205
Postanschrift: Béke Utca 1-3 6906
Ort: Ózd
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postleitzahl: 3600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Czaga János András
E-Mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Telefon: +36 705130891
Fax: +36 46323694
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052942023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052942023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Egészségügyi Intézmény
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CT beszerzése az Almási Balogh Pál Kórház részére

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000052942023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33124000 Ausrüstung und Ausstattung für Diagnostik und Röntgendiagnostik
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A további információkat, a részletes specifikációt, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési dokumentumhoz csatolt műszaki minimumkövetelmények tábla tartalmazza.

Az eljárás tárgya: CT berendezés beszerzése. Az eljárás mennyisége: 1 db új berendezés. Az eljárás kapcsán megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogató tartalmú támogatási igényét kézhez vegye, vagy esetlegesen azt saját forrásból finanszírozni tudja és Nyertes Ajánlattevőt erről elektronikus úton illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a Támogató a többlettámogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy csökkentett összeggel támogatja, vagy saját forrásból finanszírozni nem tudja. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti esetben a többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [75. §, 131. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján a készülék telepítése, üzembe helyezése és betanítása a készülék kezelésére

Az Eladó vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott berendezés használatára szükséges létszámú felhasználót betanít, a betanítás költségeit a szerződéses ár tartalmazza. A helyszíni kezelés-betanítási idő a próbaüzem ideje alatt 5 nap. Szerződő Felek a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Próbaüzem alatt a két fél együttes jelenlétében történik az áru és tartozékaik összes funkciójának a kipróbálása és használatának ismertetése. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít az áru Vevő részére történő műszaki átadása, valamint az áru garancia ideje is. A próbaüzem időtartama 5 naptári nap.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124000 Ausrüstung und Ausstattung für Diagnostik und Röntgendiagnostik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_3600_Ózd_Béke_utca_1-3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A további információkat, a részletes specifikációt, az ajánlatkérő elvárásait vagy azzal egyenértékű paramétereket, egyéb információkat a közbeszerzési dokumentumhoz csatolt műszaki minimumkövetelmények tábla tartalmazza.

Az eljárás tárgya: CT berendezés beszerzése. Az eljárás mennyisége: 1 db új berendezés. Az eljárás kapcsán megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogató tartalmú támogatási igényét kézhez vegye, vagy esetlegesen azt saját forrásból finanszírozni tudja és Nyertes Ajánlattevőt erről elektronikus úton illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a Támogató a többlettámogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy csökkentett összeggel támogatja, vagy saját forrásból finanszírozni nem tudja. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti esetben a többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [75. §, 131. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján a készülék telepítése, üzembe helyezése és betanítása a készülék kezelésére ( betanítási idő: 5 nap).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kötelezően előírt 12 hónap jótálláson túl vállalt garancia mértéke (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a nagyobb) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10., 12.-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá ezen igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti kizáró okokról. [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról]

A kizáró okok és az alkalmassági minimumkövetelmények előzetes igazolásaként, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint be kell mutatnia (tanúsítvány másolatát becsatolva), hogy a megajánlott készülék rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal -figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 24.§ (3) bekezdésére-, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései.

A kizáró okok és az alkalmassági minimumkövetelmények előzetes igazolásaként, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M.1. - nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az alábbi termék szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával:

- legalább 1 db, legalább nettó 96 600 000 Ft ellenértékű CT berendezés.

A referencia egy vagy több szerződéssel is igazolható.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M.2. a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) pontja szerint, ha a megajánlott készülék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés) vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást és szerelést, üzembe helyezést, betanítást igazoló teljesítési igazolás alapján, a benyújtott számla kézhezvételét követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Eladó a szállítás bizonyítottan a terhére felróható késedelmes teljesítése esetén a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. Az Eladó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbért Vevő maximum 15 naptári napra érvényesíti, maximum 15 % -ig.

Az Eladó a hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a a hiba kijavításának időszakára, naptári naponként. A hibás teljesítési kötbért Vevő maximum 15 naptári napra érvényesíti, maximum 15 %-ig.

Szavatossági igény: a leszállított termék nem felel meg az előírt műszaki követelményeknek, a szerződésben foglalt feltételeknek. Amennyiben a hibás teljesítés az átvételkor kitűnik, a Vevő az adott terméket nem veszi át - ezen esetre is a hibás teljesítés jogkövetkezményei vonatkoznak.

Hibaelhárítás elmaradása esetén Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek. Az Eladó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes óra után a szerződés nettó ellenértékének 0,1 %-a, a kötbér maximuma legfeljebb 10 óra.

Vevő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is érvényesíti.

Amennyiben a megajánlott termék a szállítás időpontjában már nem beszerezhető, úgy a eladó jogosult azonos gyártó azonos sorozatú továbbfejlesztett berendezését szállítani, mely teljesíti vagy meghaladja az eredetileg megajánlott termék műszaki paramétereit, az ár változatlanul hagyása mellett. A termék változásáról a Felek kötelesek egyeztetni.

Meghiúsulási kötbér: A teljesítés jogos/méltányolható ok nélküli megtagadása vagy Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá ha Vevő a szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegő magatartása miatt eláll, vagy azt felmondja, Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a.

Eladó kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Eladótól.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés finanszírozása iránt támogatási igényt nyújt be. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogatási igényét kézhez vegye, vagy annak fedezetét saját forrásból biztosítani tudja és Eladót erről elektronikus úton illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a Támogató a támogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy csökkentett összeggel támogatja, saját forrásból a beszerzést nem tudja finanszírozni.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2. pontjai.

3.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.

4.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány

bírálati szempontja alapján értékeli. értékelési szempontok: Azon részszempont esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Abszolút értékelési módszer esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. Azon bírálati szempontok, melyek az adott tulajdonság / szolgáltatás nyújtásának meglétét bírálja, Igen válasz esetén 10 pontot kap ajánlattevő, míg a Nem válasz esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határát 0-10 pont.

5.) Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként a megajánlott berendezés vonatkozásában magyar nyelvű gyártói katalógust, vagy gyártói termékleírást benyújtani (melyből megállapítható a megajánlott berendezés megfelelősége), valamint CE engedélyt. Kérjük továbbá a műszaki tábla minden sorának kitöltését követően az ajánlathoz csatolását.

Az eszközök átadás-átvételi eljárása sorát átadandó dokumentumok: - Üzembe helyezési és próbaüzemi jegyzőkönyv, - Forgalomba hozatali engedély 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján, - Garanciajegy, - Magyar nyelvű kezelési utasítás (elektronikus és nyomtatott formátumban), - A kezelési oktatás elvégzésének dokumentuma.

6.) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.

7.) Részajánlat tételre nincs lehetőség, mivel Ajánlatkérő 1 db új berendezés beszerzését tervezi.

8.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 63/2022. Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt tartott, mely a EKR000501912022 számon érhető el.

9.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

10.) AK a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

11.) Ajánlatkérő 2023. 02.15. 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3. Főbejárat. A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson a beszerzéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére, aki ezt követően a beérkezett kérdésekre, folyamatosan, ésszerű határidőben írásban válaszol. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia.

12.) Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján a készülék telepítése, üzembe helyezése és betanítása a készülék kezelésére (betanítási idő: 5 nap).

13.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

14.) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat."

15.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz,

melyről Ajánlatkérő nyilatkozatát várjuk el arra vonatkozóan, hogy az mindenben megegyezik az eredeti

dokumentummal.

16.) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartamát 30 napban határozta meg.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023