Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70294-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Technische Kontrolle und Tests

2023/S 025-070294

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 020-054381)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35919001
Postanschrift: Dúbravská cesta
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 84104
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Dana Gbelská
E-Mail: dana.gbelska@ndsas.sk
Telefon: +421 258311603
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ndsas.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revízie požiarnych zariadení

Referenznummer der Bekanntmachung: 06/2021/10302
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov a tiež v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov podľa uvedených typov a množstiev na jednotlivých pracoviskách NDS, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 020-054381

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.
Los-Nr.: I.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikácia
Anstatt:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456442

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36708/summary

muss es heißen:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456442

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37307/summary

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: