Dienstleistungen - 70294-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Technische Kontrolle und Tests

2023/S 025-070294

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 020-054381)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35919001
Postanschrift: Dúbravská cesta
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 84104
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Dana Gbelská
E-Mail: dana.gbelska@ndsas.sk
Telefon: +421 258311603
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ndsas.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revízie požiarnych zariadení

Referenznummer der Bekanntmachung: 06/2021/10302
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov a tiež v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov podľa uvedených typov a množstiev na jednotlivých pracoviskách NDS, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 020-054381

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.
Los-Nr.: I.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikácia
Anstatt:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456442

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36708/summary

muss es heißen:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456442

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37307/summary

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: