Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70328-2023

03/02/2023    S25

Polen-Lublin: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2023/S 025-070328

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Postanschrift: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-883
Land: Polen
E-Mail: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
Telefon: +48 814522300
Fax: +48 814522306
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lubelskie.kas.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa ochrony osób i mienia w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Referenznummer der Bekanntmachung: 0601-ILZ.260.53.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona fizyczna 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Obiekty położone są w Lublinie, Lubartowie i Łęcznej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez koncesjonowane podmioty gospodarcze, świadczące usługi ochrony osób i mienia, w nw. obiektach:

1) całodobowo – w okresie od godz. 8:00 dnia 31.01.2022 r. do godz. 8:00 dnia 31.01.2023 r.:

a) Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zlokalizowanych w jednej siedzibie przy ul. T. Szeligowskiego 24 w Lublinie. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 2 pracowników ochrony.

b) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

c) Urzędu Skarbowego w Lubartowie przy ul. Mickiewicza 6. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

d) Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków 20-22. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

2) na zmianie – w okresie od godz. 6:30 dnia 01.02.2022 r. do godz. 18:30 dnia 31.01.2023 r. - w dniach pracy nw. jednostek organizacyjnych, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 6:30- 18:30 (z wyłączeniem dni świątecznych) oraz do 2 sobót w trakcie trwania umowy (nie są to zadania rozliczane w sposób dodatkowy),

w które organizowane są dni otwarte wyznaczone przez Zamawiającego nie więcej niż 5,5 godz. dziennie:

a) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

b) Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Narutowicza 56. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

c) Urzędu Skarbowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

d) Urzędu Skarbowego w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 16. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8a do SWZ (projekt umowy dla części nr 1, 2, 3 i 4) oraz załączniku nr 1 do umowy - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający określa dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, tj. takie, które dotyczą zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Postanowienia w tym zakresie zawarte są w rozdz. IV ust. 7 SWZ oraz w załączniku nr 8a do SWZ.

4. Kryteria udzielenia zamówienia: kryterium kosztu - nazwa: cena oferty - waga: 100. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarte są w rozdz. XV SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 31/01/2022
Ende: 31/01/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 033-085787

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona fizyczna 1

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
21/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Security Solutions Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7010649527
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Safety Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992786975
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Defender Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992786834
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9542250979
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel FM Partner Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992748897
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 156 039.67 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Obiekty położone są w Lublinie, Lubartowie i Łęcznej.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez koncesjonowane podmioty gospodarcze, świadczące usługi ochrony osób i mienia, w nw. obiektach:

1) całodobowo – w okresie od godz. 8:00 dnia 31.01.2022 r. do godz. 8:00 dnia 31.01.2023 r.:

a) Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zlokalizowanych w jednej siedzibie przy ul. T. Szeligowskiego 24 w Lublinie. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 2 pracowników ochrony.

b) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

c) Urzędu Skarbowego w Lubartowie przy ul. Mickiewicza 6. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

d) Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków 20-22. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

2) na zmianie – w okresie od godz. 6:30 dnia 01.02.2022 r. do godz. 18:30 dnia 31.01.2023 r. - w dniach pracy nw. jednostek organizacyjnych, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 6:30- 18:30 (z wyłączeniem dni świątecznych) oraz do 2 sobót w trakcie trwania umowy (nie są to zadania rozliczane w sposób dodatkowy),

w które organizowane są dni otwarte wyznaczone przez Zamawiającego nie więcej niż 5,5 godz. dziennie:

a) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

b) Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Narutowicza 56. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

c) Urzędu Skarbowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

d) Urzędu Skarbowego w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 16. Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8a do SWZ (projekt umowy dla części nr 1, 2, 3 i 4) oraz załączniku nr 1 do umowy - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający określa dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, tj. takie, które dotyczą zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Postanowienia w tym zakresie zawarte są w rozdz. IV ust. 7 SWZ oraz w załączniku nr 8a do SWZ.

4. Kryteria udzielenia zamówienia: kryterium kosztu - nazwa: cena oferty - waga: 100. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarte są w rozdz. XV SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 31/01/2022
Ende: 31/01/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 172 576.04 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Security Solutions Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7010649527
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Safety Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992786975
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Defender Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992786834
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9542250979
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel FM Partner Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992748897
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Waloryzacja wynagrodzenia - wzrost wynagrodzenia w okresie 01.01.2023-31.01.2023 r. o 20399,74 zł brutto.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz związanych z tym kosztów pochodnych od 01.01.2023 r. Brak możliwości przewidzenia zmian przepisów prawa dot. minimalnego wynagrodzenia.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 156 039.67 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 172 576.04 PLN