Dienstleistungen - 70362-2023

03/02/2023    S25

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2023/S 025-070362

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem - Håndværkerydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Etablering af dynamisk indkøbssystem på håndværkerydelser til ARC.

Der er tale om nye kategorier på et allerede eksisterende dynamisk indkøbssystem vedr. håndværkerydelser til ARC.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 174 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hydraulikarbejder på Affaldsenergianlægget

Delkontraktnr.: 22
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
50510000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
42121000 Hydrauliske eller pneumatiske kraftmaskiner og -motorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Eksempelvis, men ikke begrænset til inspektion, tilstandsvurdering, test, fejlfinding, reparationer, udskiftning af hydraulikkomponenter, forbedringer og modifikationer af hydrauliksystemer inkl. levering af nye hydraulikkomponenter og reservedele.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Egnethedskrav

Teknisk formåen

• 3 referencer inden for hydraulikarbejder (inden for de seneste 3 år), der dokumenterer erfaring med hydraulikopgaver på affaldsenergianlæg

- Mindsteværdi på 25.000 kr. pr. reference

Økonomisk formåen:

• Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Plast- og glasfiberarbejder på affaldsenergianlægget

Delkontraktnr.: 23
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
14830000 Glasfibre
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Eksempelvis, men ikke begrænset til inspektion, tilstandsvurdering, test, fejlfinding og reparationer samt udskiftninger, ændringer eller ny-installationer af plast- og glasfiberkomponenter og installationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Egnethedskrav

Teknisk formåen

• 3 referencer inden for plast- og glasfiberarbejde (inden for de seneste 3 år), der dokumenterer erfaring med plast- og glasfiberarbejde på affaldsenergianlæg

- Mindsteværdi på 50.000 kr. pr. reference

Økonomisk formåen:

• Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se punkt II.2.9)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se punkt II.2.9)

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på ARCs dynamiske indkøbssystem foregår ved afholdelse af miniudbud, hvor miniudbudsbetingelser, kontrakt/samarbejdsbetingelser, vilkår, evt. tekniske bilag, kravspecifikation mm. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud, til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori.

Når det enkelte miniudbud udsendes, vil de konkrete tildelingskriteriers vægtning, evalueringsmodel mm. være beskrevet i de tilhørende miniudbudsbetingelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 247-612947
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via ARCs udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): For så vidt angår det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 8 år.

1) Om det dynamiske indkøbssystem:

Adgang til ARCs dynamiske indkøbssystem sker via linket i punkt I.3)

Det dynamiske indkøbssystem er udviklet på en platform, der tilgås via internettet. Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan tilgås via både PC, tablet og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, som er åben for alle interesserede leverandører.

2) Udbud af ARCs dynamisk indkøbssystem:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, der skal udbydes i et almindeligt EU-udbud. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier, som alle er omfattet af nogle specifikke egnethedskrav, som leverandørerne skal opfylde for, at de kan blive optaget på systemet.

Når et dynamisk indkøbssystem oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ARC har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et dynamisk indkøbssystem, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etableringen af det dynamiske indkøbssystem.

I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal leverandørerne således alene udfylde et ESPD-dokument (som ligger på udbuddet i ARCs udbudssystem) samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet (for danske leverandører kan dette gøres med en serviceattest).

3) Efterfølgende optag af leverandører.

ARCs dynamiske indkøbssystem er åbent for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning.

Hvis en leverandør lever op til de opstillede egnethedskrav, har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget på ARCs dynamiske indkøbssystem.

Der kan ansøges om optagelse efter EU-udbuddets afslutning fra det tidspunkt, hvor evaluering af de indkomne ansøgninger fra selve EU-udbuddet er afsluttet og ARCs dynamiske indkøbssystem er idriftsat.

Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet (både under EU-udbuddet og senere) afleveres et udfyldt ESPD (som ligger på udbuddet i ARCs udbudssystem) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

4) Omkostninger og forpligtelser som leverandør på ARCs dynamiske indkøbssystem

Det er gratis for leverandører at være optaget på ARCs dynamiske indkøbssystem og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på ARCs dynamiske indkøbssystem i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at udtræde af systemet.

4.1) Udelukkelse

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til de opstillede egnethedskrav eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket fra systemet.

I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til de opstillede egnethedskrav eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD og/eller fornyet dokumentation på ARCs anmodning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt .

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2023