Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70384-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung

2023/S 025-070384

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jędrzej Henryk GRYKO
E-Mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Telefon: +48 914411225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szczecin.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ.ROZ.2810.25.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1.ochrony przed powodzią,

1.2.spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3.warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1.Opisy Przedmiotu Zamówienia dla danej części, stanowiące Zał.9 do SWZ;

2.2.przedmiary i kosztorysy nakładcze dla danej części, stanowiące Zał.10 do SWZ;

2.3.mapy poglądowe dla danej części, stanowiące Zał.11 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 041 643.07 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 1 NW Gryfice I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1. ochrony przed powodzią,

1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9.1 do SWZ;

2.2 przedmiar i kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik Nr 10.1 do SWZ;

2.3 mapy poglądowe, stanowiące Załącznik Nr 11.1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: mnożnik wysokości kar umownych / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 2 NW Gryfice II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1. ochrony przed powodzią,

1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9.2 do SWZ;

2.2 przedmiar i kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik Nr 10.2 do SWZ;

2.3 mapy poglądowe, stanowiące Załącznik Nr 11.2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: mnożnik wysokości kar umownych / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 3 NW Kamień Pomorski

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1. ochrony przed powodzią,

1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9.3 do SWZ;

2.2 przedmiar i kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik Nr 10.3 do SWZ;

2.3 mapy poglądowe, stanowiące Załącznik Nr 11.3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: mnożnik wysokości kar umownych / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 4 NW Nowogard

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1. ochrony przed powodzią,

1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9.4 do SWZ;

2.2 przedmiar i kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik Nr 10.4 do SWZ;

2.3 mapy poglądowe, stanowiące Załącznik Nr 11.4 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: mnożnik wysokości kar umownych / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 5 NW Świdwin

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1. ochrony przed powodzią,

1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9.5 do SWZ;

2.2 przedmiar i kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik Nr 10.5 do SWZ;

2.3 mapy poglądowe, stanowiące Załącznik Nr 11.5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: mnożnik wysokości kar umownych / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 7 NW Kołobrzeg

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1. ochrony przed powodzią,

1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9.7 do SWZ;

2.2 przedmiar i kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik Nr 10.7 do SWZ;

2.3 mapy poglądowe, stanowiące Załącznik Nr 11.7 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: mnożnik wysokości kar umownych / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 186-526883
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

część 1 NW Gryfice I

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Jakub Żminda Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Kanalizacji
Nationale Identifikationsnummer: REGON:320981007
Postanschrift: ul. Niechorska 21A/6
Ort: Gryfice
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 454 831.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 320 059.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

część 2 NW Gryfice II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DREN Sp. z o.o. ul. Podgórna 26, 73-210 RECZ
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 364640520
Postanschrift: ul. Podgórna 26
Ort: RECZ
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 73-210
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 428 625.64 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 378 321.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

część 3 NW Kamień Pomorski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Transport Ciężarowy i Roboty Ziemne Piotr Ładak
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 811243189
Postanschrift: Kołbaskowo 8
Ort: Kołbaskowo
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-001
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 415 124.68 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 293 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

część 4 NW Nowogard

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo Usługowa „RENPIOTR” Piotr Pawłow
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 811974562
Postanschrift: ul. Grudziądzka 10
Ort: Stargard
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 73-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 134 896.47 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 109 404.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

część 5 NW Świdwin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo Usługowa „RENPIOTR” Piotr Pawłow
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 811974562
Postanschrift: ul. Grudziądzka 10
Ort: Stargard
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 73-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 109 229.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 105 660.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

część 7 NW Kołobrzeg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PAWKARD FPHU Kluszczyński Paweł
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 810997093
Postanschrift: Sąpolnica 17
Ort: Nowogard
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 501 935.01 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 456 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I.Szczegółowe inform. dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę inform. z art.13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postępowaniu, podst. wykluczenia, wykaz wymaganych ośw. i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy, inform. na temat wadium oraz pozostałe inform. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.139 PZP, tj.najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podst. wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP.

IV.Podst. wykluczenia: z zastrzeżeniem art.110 ust.2 PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podst.:

-art.108 ust.1 PZP,

-art.5k ust.1 rozporządzenia Rady(UE) Nr 833/2014 z 31.07.2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady(UE) Nr 2022/576 z 8.04.2022;

-art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

-art.109 ust.1 pkt 4 i 7-10 PZP.

V.W celu potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić zamawiającemu następujące ośw. i dokumenty:

1) składany wraz z ofertą - jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) na wezwanie zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

a) ośw. wykonawcy o aktualności inform. zawartych w ośw. JEDZ, w zakresie podst. wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodne z Zał.2 do SWZ;

b) odpis lub inform. z KRS lub z CEIDG, sporządzona nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia na podst. art.109 ust.1 pkt 4 PZP; Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego dz.gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

c) ośw. wykonawcy, o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo ośw. o przynależności do tej samej gr. kapitałowej wraz z dokumentami lub inform. potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gr. kapitałowej, zgodne z Zał.3 do SWZ;

d) inform. z KRK w zakresie określonym w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; Wykonawca zagraniczny składa inform. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ;

VI.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, ośw. i dokumenty na potwierdzenie braku podst. wykluczenia składa każdy z nich osobno w swoim zakresie.

VII.Ofertę stanowi Formularz zgodny z zał. 1 do SWZ, a także Zał. 1a. Z ofertą wymagane są dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 10.2 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023