Lieferungen - 70440-2023

03/02/2023    S25

Hrvatska-Rijeka: Motori

2023/S 025-070440

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 015-037305)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jadrolinija
Nacionalni registracijski broj: 38453148181
Poštanska adresa: Riva 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Morena Lučić
E-pošta: morena.lucic@jadrolinija.hr
Telefon: +385 51666157
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.jadrolinija.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Novi motori MTU 16V 2000 M72 za mk „Vida“

Referentni broj: EVV 560/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34311000 Motori
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

sukladno DoN-u

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 015-037305

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [1] (2)
Umjesto:

jamstveni rok

Glasi:
Broj odjeljka: II.2.5
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1]
Umjesto:

10%

Glasi:

20%

Broj odjeljka: II.2.5
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1] (2)
Umjesto:

10%

Glasi:
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 03/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 03/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: