Dienstleistungen - 704470-2022

19/12/2022    S244

Sverige-Härnösand: Städning och renhållning

2022/S 244-704470

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HÄRNÖSANDS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: Härnösands kommun
Postadress: Nybrogatan 13
Ort: Härnösand
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 87180
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnea Byström
E-post: linnea.bystrom@harnosand.se
Telefon: +46 611348452
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.harnosand.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=76183
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=76183
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster i samhällsförvaltningens lokaler

Referensnummer: UH-2022-056
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Härnösands kommun avser att teckna avtal med en leverantör för städtjänster av två lokaler där samhällsförvaltningens verksamhet bedrivs. Avtalet omfattar att Leverantören ansvarar för den totala städningen så att angivna lokaler hos Beställaren, från golv till tak, regelbundet hålls rena och fräscha. Leverantören har ansvar för den dagliga städningen/regelmässig städning, storstädning, golvvård och fönsterputs. Utförandet av tjänsten kommer att stämmas av mot en uppsatt målbild och Beställaren och Leverantör ska aktivt samarbeta för att nå denna målbild.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90900000 Städning och renhållning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar städtjänster i två av Samhällsförvaltningens lokaler med avsikt att Leverantören ansvarar för den totala städningen så att angivna lokaler hos Beställaren, från golv till tak, regelbundet hålls rena och fräscha. Leverantören har ansvar för den dagliga städningen/regelmässig städning, storstädning, golvvård och fönsterputs.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/01/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/01/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/12/2022