We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 704563-2023

Display compact view

Check out the latest version of this notice:  724901-2023
Submission deadline has been amended by:  724901-2023
Belgium - Coffee, tea and related products - Raamovereenkomst voor leveren van koffie en bijhorende producten

223/2023

Contract or concession notice – standard regime

1. Buyer
1.1 Buyer
Official name: Zorgvereniging Mintus
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: Social protection
2. Procedure
2.1 Procedure
Title: Raamovereenkomst voor leveren van koffie en bijhorende producten
Description: Tijdens de looptijd van de gunning kunnen er locaties bijkomen of wegvallen waardoor het aantal toestellen en kannen kan toenemen of afnemen. Hiervoor kunnen geen bijkomende kosten aangerekend worden.
Procedure identifier: ed4cc48a-1f14-44c7-9db3-d79edba995de
Internal identifier: 11/16/2023 9:22 AM 3PID702 tdjd2023_007
Type of procedure: Open
2.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15860000Coffee, tea and related products
2.1.2 Place of performance
Postal address: diverse locaties binnen grondgebied Brugge
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Arr. Brugge(BE251)
Country: Belgium
Additional information: Diverse locaties binnen grondgebied Brugge
2.1.2 Place of performance
Postal address: diverse locaties binnen grondgebied Brugge
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Arr. Brugge(BE251)
Country: Belgium
Additional information: Diverse locaties binnen grondgebied Brugge
2.1.2 Place of performance
Postal address: diverse locaties binnen grondgebied Brugge
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Arr. Brugge(BE251)
Country: Belgium
Additional information: Diverse locaties binnen grondgebied Brugge
2.1.3 Value
Maximum value of the framework agreement: 330,000EUR
2.1.4 General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
2.1.5 Terms of procurement
Terms of submission:
The tenderer must submit tenders for all lots
2.1.6 Grounds for exclusion
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Vervalsing van de mededinging. (zie UEA)
Analogous situation like bankruptcy under national law: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA)
Bankruptcy: Faillissement. (zie UEA)
Corruption: Corruptie. (zie UEA)
Arrangement with creditors: Regeling met schuldeisers. (zie UEA)
Participation in a criminal organisation: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA)
Breaching of obligations in the fields of environmental law: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA)
Money laundering or terrorist financing: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA)
Fraud: Fraude. (zie UEA)
Child labour and other forms of trafficking in human beings: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA)
Insolvency: Insolventie. (zie UEA)
Breaching of obligations in the fields of labour law: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA)
Assets being administered by liquidator: Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA)
Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA)
Purely national exclusion grounds: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA)
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Guilty of grave professional misconduct: Ernstige beroepsfouten. (zie UEA)
Early termination, damages or other comparable sanctions: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA)
Breaching of obligations in the fields of social law: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA)
Payment of social security contributions: Betaling van sociale premies. (zie UEA)
Business activities are suspended: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA)
Payment of taxes: Betaling van belastingen. (zie UEA)
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA)
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Title: Koffie en bijhorende producten
Description: Koffie en bijhorende producten
Internal identifier: tdjd2023_007
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15861000Coffee
Additional classification(cpv): 15860000Coffee, tea and related products
5.1.2 Place of performance
Postal address: diverse locaties binnen grondgebied Brugge
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Arr. Brugge(BE251)
Country: Belgium
Additional information: Diverse locaties binnen grondgebied Brugge
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-05-01+02:00
End date: 2028-04-30+02:00
5.1.5 Value
Maximum value of the framework agreement: 320,000EUR
5.1.6 General information
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Technical and professional ability
Description: Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.Minimumeisen: Min. 3 referenties
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Economic and financial standing
Description: Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.Minimumeisen: van de 2 laatste jaren
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Description: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Cost
Description: Prijs
Weight (points, exact): 55
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Leveringstermijn
Weight (points, exact): 5
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Kortingspercentage op de volledige catalogus
Weight (points, exact): 10
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Kwaliteit
Weight (points, exact): 60
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Toestellen
Weight (points, exact): 20
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Herstellingsdienst
Weight (points, exact): 10
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Milieu en duurzaamheid
Weight (points, exact): 10
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Kortingspercentage op toestellen
Weight (points, exact): 10
5.1.11 Procurement documents
Address of the procurement documents: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/702/WW/2023,
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Dutch
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Required
Tenderers may submit more than one tender
Description of the financial guarantee: Geen
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-19+01:0008:30:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 180DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-19+01:0008:30:00+01:00
Place: Mintus Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge
Terms of contract:
Electronic invoicing: Required
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, without reopening of competition
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Rechtbanken Brugge
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Zorgvereniging Mintus
Organisation receiving requests to participate: Zorgvereniging Mintus
5.1 Lot: LOT-0002
Title: Thee
Description: Thee
Internal identifier: tdjd2023_007
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15863000Tea
5.1.2 Place of performance
Postal address: diverse locaties binnen grondgebied Brugge
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Arr. Brugge(BE251)
Country: Belgium
Additional information: Diverse locaties binnen grondgebied Brugge
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-05-01+02:00
End date: 2028-04-30+02:00
5.1.5 Value
Maximum value of the framework agreement: 10,000EUR
5.1.6 General information
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Technical and professional ability
Description: Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.Minimumeisen: Min. 3 referenties
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Economic and financial standing
Description: Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.Minimumeisen: van de 2 laatste jaren
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Description: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Cost
Description: Prijs
Weight (points, exact): 55
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Leveringstermijn
Weight (points, exact): 5
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Kortingspercentage op de volledige catalogus
Weight (points, exact): 10
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Smaaktest
Weight (points, exact): 40
5.1.11 Procurement documents
Address of the procurement documents: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/702/WW/2023,
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Dutch
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Geen
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-19+01:0008:30:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 180DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-19+01:0008:30:00+01:00
Place: Mintus Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge
Terms of contract:
Electronic invoicing: Required
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, without reopening of competition
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Rechtbanken Brugge
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Zorgvereniging Mintus
Organisation receiving requests to participate: Zorgvereniging Mintus
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Official name: Zorgvereniging Mintus
Registration number: BE 0682 844 465
Postal address: Ruddershove 4
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country: Belgium
Contact point: Julie Demeulenaere
Telephone: +32 50327000
Internet address: http://www.mintus.be/
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate
8.1 ORG-0002
Official name: 3P
Registration number: BE 0475.480.736
Town: Antwerpen
Postcode: 2000
Country: Belgium
Email: info@3p.eu
Telephone: +32 3 294 30 51
Roles of this organisation:
Procurement service provider
8.1 ORG-0003
Official name: FPS Policy and Support
Registration number: BE001
Town: Brussel
Postcode: 1000
Country: Belgium
Telephone: +32 2 740 80 00
Roles of this organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Official name: Rechtbanken Brugge
Registration number: BE0308357753
Postal address: Kazernevest 3
Town: Brugge
Postcode: 8000
Country: Belgium
Telephone: +32 50473640
Roles of this organisation:
Review organisation
11. Notice information
11.1 Notice information
Notice identifier/version: 41a69fa4-5985-453d-82b2-98582a35e0df- 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice dispatch date: 2023-11-16+01:0000:00:00+01:00
Languages in which this notice is officially available: Dutch
11.2 Publication information
Notice publication number: 00704563-2023
OJ S issue number: 223/2023
Publication date: 2023-11-20Z