We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 704639-2023

Display compact view

Finland - Office supplies - Toimistotarvikkeet 2025–2027 (2029)

223/2023

Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information

1. Buyer
1.1 Buyer
Official name: Hansel Oy
Legal type of the buyer: Public undertaking
Activity of the contracting authority: General public services
2. Procedure
2.1 Procedure
Title: Toimistotarvikkeet 2025–2027 (2029)
Description: Hansel Oy on käynnistänyt Toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029)-puitejärjestelykilpailutuksen valmistelun Hansel Oy:n asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat seuraavat tuoteryhmät: Arkistointi ja säilytystuotteet Postitustuotteet Kopio- ja tulostuspaperit Työpistetarvikkeet Toimiston pienlaitteet ja taulut tarvikkeineen Pehmopaperit Kahvitus-, puhdistus- ja hygieniatuotteet Ensiaputarvikkeet Ergonomiatuotteet IT-tarvikkeet Tulostustarvikkeet Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös toimistotarvikkeiden toimitukset suoratoimituksina tai täyttöpalveluna sekä tuotteisiin liittyvät muut palvelut. Alustavan suunnitelman mukaan tuoteryhmäkohtaisia osatarjouksia ei ole tarkoitus hyväksyä, vaan kilpailutuksen perusteella valitaan yksi tai useampi kokonaistoimittaja. ILMOITTAUTUMISOHJE MARKKINAVUOROPUHELUUN: Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa alla olevalla lomakkeella (kopioi url-osoite selaimen osoiteriville): https://forms.office.com/e/6WgAbTe03p Pyydämme ilmoittamaan yhteystiedot 1.2.2024 mennessä, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän ajankohdan jälkeen. MARKKINAVUOROPUHELUN TOTEUTUS: Ilmoittautuneet yritykset kutsutaan markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille yrityksille lähetetään yhteishankintaan liittyvää luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Hansel Oy voi myös järjestää tapaamisia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Esitetyt aikataulut sekä muut tässä ilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia, jotka saattavat muuttua valmistelun edetessä. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. Hankintailmoituksen alustava julkaisu on kesäkuussa 2024.
Internal identifier: HANSEL PJ 00705
2.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 30192000Office supplies
Additional classification(cpv): 15800000Miscellaneous food products
Additional classification(cpv): 22800000Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
Additional classification(cpv): 30000000Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Additional classification(cpv): 30192113Ink cartridges
Additional classification(cpv): 33000000Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional classification(cpv): 39830000Cleaning products
Additional classification(cpv): 60000000Transport services (excl. Waste transport)
Additional classification(cpv): 63100000Cargo handling and storage services
2.1.4 General information
Additional information: Tämä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jossa hankintayksikkö voi käydä markkinavuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimittajien kanssa. Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt aikataulut sekä muut tässä ilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia, jotka saattavat muuttua valmistelun edetessä. Ennakkotietoilmoitus ei sido minkäänlaiseen ratkaisuun.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
3. Part
3.1 Part: PAR-0000
Title: Toimistotarvikkeet 2025–2027 (2029)
Description: Hansel Oy on käynnistänyt Toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029)-puitejärjestelykilpailutuksen valmistelun Hansel Oy:n asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat seuraavat tuoteryhmät: Arkistointi ja säilytystuotteet Postitustuotteet Kopio- ja tulostuspaperit Työpistetarvikkeet Toimiston pienlaitteet ja taulut tarvikkeineen Pehmopaperit Kahvitus-, puhdistus- ja hygieniatuotteet Ensiaputarvikkeet Ergonomiatuotteet IT-tarvikkeet Tulostustarvikkeet Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös toimistotarvikkeiden toimitukset suoratoimituksina tai täyttöpalveluna sekä tuotteisiin liittyvät muut palvelut. Alustavan suunnitelman mukaan tuoteryhmäkohtaisia osatarjouksia ei ole tarkoitus hyväksyä, vaan kilpailutuksen perusteella valitaan yksi tai useampi kokonaistoimittaja. ILMOITTAUTUMISOHJE MARKKINAVUOROPUHELUUN: Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa alla olevalla lomakkeella (kopioi url-osoite selaimen osoiteriville): https://forms.office.com/e/6WgAbTe03p Pyydämme ilmoittamaan yhteystiedot 1.2.2024 mennessä, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän ajankohdan jälkeen. MARKKINAVUOROPUHELUN TOTEUTUS: Ilmoittautuneet yritykset kutsutaan markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille yrityksille lähetetään yhteishankintaan liittyvää luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Hansel Oy voi myös järjestää tapaamisia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Esitetyt aikataulut sekä muut tässä ilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia, jotka saattavat muuttua valmistelun edetessä. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. Hankintailmoituksen alustava julkaisu on kesäkuussa 2024.
Internal identifier: 682706
3.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 30192000Office supplies
Additional classification(cpv): 15800000Miscellaneous food products
Additional classification(cpv): 22800000Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
Additional classification(cpv): 30000000Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Additional classification(cpv): 30192113Ink cartridges
Additional classification(cpv): 33000000Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional classification(cpv): 39830000Cleaning products
Additional classification(cpv): 60000000Transport services (excl. Waste transport)
Additional classification(cpv): 63100000Cargo handling and storage services
3.1.5 General information
Additional information: Tämä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jossa hankintayksikkö voi käydä markkinavuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimittajien kanssa. Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt aikataulut sekä muut tässä ilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia, jotka saattavat muuttua valmistelun edetessä. Ennakkotietoilmoitus ei sido minkäänlaiseen ratkaisuun.
3.1.6 Procurement documents
3.1.9 Further information, mediation and review
Review organisation: Markkinaoikeus
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Official name: Hansel Oy
Registration number: 0988084-1
Postal address: PL 1386
Town: Helsinki
Postcode: 00101
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Country: Finland
Contact point: Hansel Oy
Telephone: +358 294444200
Internet address: https://www.hansel.fi
Roles of this organisation:
Buyer
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for works, supplies or services intended for other buyers
8.1 ORG-0002
Official name: Markkinaoikeus
Registration number: 3006157-6
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postcode: 00520
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Country: Finland
Telephone: +358 295643300
Roles of this organisation:
Review organisation
8.1 ORG-0003
Official name: Hansel Oy (Hilma)
Registration number: 0988084-1
Postal address: Mannerheiminaukio 1a
Town: Helsinki
Postcode: 00100
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Country: Finland
Contact point: eSender
Telephone: 029 55 636 30
Internet address: http://hankintailmoitukset.fi
Roles of this organisation:
TED eSender
11. Notice information
11.1 Notice information
Notice identifier/version: f8afd582-0fcb-4591-9f64-f404f6c6c5d2- 01
Form type: Planning
Notice type: Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information
Notice dispatch date: 2023-11-17Z06:42:02Z
Languages in which this notice is officially available: Finnish
11.2 Publication information
Notice publication number: 00704639-2023
OJ S issue number: 223/2023
Publication date: 2023-11-20Z
Estimated date of publication of a contract notice within this procedure: 2024-06-10+03:00