Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70485-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Timișoara: Mittelspannungsarbeiten

2023/S 025-070485

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14490379
Postanschrift: Strada: Pestalozzi, nr. 3-5
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300115
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Georgiana TANASE
E-Mail: ioanacristina.marinescu@enel.com
Telefon: +40 722115748
Fax: +40 372871911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.enel.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Arad LOT 2: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Caras Severin LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara LOT 4: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Timis

Referenznummer der Bekanntmachung: 14490379/2022/0000138188
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45315500 Mittelspannungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de mentenanta, proiectare, execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Lucrarile de mentenanţă constau în: revizii tehnice (RT), reparaţii accidentale (RA), reparaţii de nivel III (R1), pentru instalaţiile din RED apartinand E-Distributie Banat S.A. în vederea păstrării sau restabilirea disponibilităţii, fiabilităţii şi siguranţei în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor energetice.

Lucrarile de executie si modernizare constau în: modernizarea instalatiilor existente, extinderea de retele de joasa tensiune aeriene si subterane, securizarea grupurilor de masura, modernizarea si cresterea capacitatii de distributie a retelelor existente, imbunatatire nivel tensiune in retelele existente prin injectii noi (posturi trafo, retele MT, JT, etc) apartinand E-Distributie Banat S.A. Executia acestor activitati este una extrem de importanta si necesara pentru satisfacerea cerintelor clientilor si reducerea CPT

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/lot), atasat la prezenta documentatie.

Cantitati estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: Conform anexa "Cantitati estimate minime si maxime a contractului subsecvent"

Frecventa contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pentru fiecare lot in parte frecventa contractelor subsecvente ce vor fi atribuite este lunara

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare LOT in parte este:

LOT 1 – Jud. Arad: 1.135.150,94 lei, fara TVA

LOT 2 – Jud. Caras Severin: 1.167.160,27 lei, fara TVA

LOT 3 – Jud. Hunedoara: 1.375.579,65 lei, fara TVA

LOT 4 – Jud. Timis: 1.509.347,49 lei, fara TVA

Numarul operatorilor cu care se va incheia acordul cadru: Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 36 luni

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana in a 20-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (Conf prev art.172 al (2) si 173 al (1) din Legea 99/2016 actualizata).

! Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant este de doua loturi din totalul celor patru loturi

A. In cazul în care în urma aplicarii criteriului de atribuire si a factorului de evaluare ar rezulta atribuirea catre un ofertant a unui numar de loturi mai mare decât numarul maxim admis, criteriile si regulile obiective si nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiasi ofertant sunt:

- Nu se vor atribui loturile unde diferenta dintre oferta celui clasat pe locul 1 si a celui clasat pe locul 2 este mai mica comparativ cu aceeasi diferenta de pe celelalte loturi.

B. Pentru celalate loturi ramase, conform punctului A, se va trece la locul urmator din clasamentul acelui lot.

NOTA: Prin exceptie, daca pe un lot numarul de ofertanti nu este suficient pentru a aplica regulile mentionate (etapa 1), se va atribui conform clasamentului, chiar daca acest aspect implica atribuirea catre un singur ofertant a unui numar mai mare de 2 loturi din totalul celor patru loturi.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara – Jud. Hunedoara

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
45315600 Niederspannungsarbeiten
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

Zona MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara – Jud. Hunedoara

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: Conform anexa ''Cantitati estimate minime si maxime a contractului subsecvent''

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Criteriu Tehnic / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 92
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 13.755,00 RON

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 2: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Caras Severin – Jud. Caras Severin

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
45315600 Niederspannungsarbeiten
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Hauptort der Ausführung:

Zona MT-JT Unitatea Teritoriala Caras Severin – Jud. Caras Severin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: Conform anexa ''Cantitati estimate minime si maxime a contractului subsecvent''

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Criteriu Tehnic / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 92
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 11.671,00 RON

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Arad – Jud. Arad

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
45315600 Niederspannungsarbeiten
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Zona MT-JT Unitatea Teritoriala Arad – Jud. Arad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: Conform anexa ''Cantitati estimate minime si maxime a contractului subsecvent''

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Criteriu Tehnic / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 92
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 11.351,00 RON

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Timis – Jud. Timis

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
45315600 Niederspannungsarbeiten
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Zona MT-JT Unitatea Teritoriala Timis – Jud. Timis

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: Conform anexa ''Cantitati estimate minime si maxime a contractului subsecvent''

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Criteriu Tehnic / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 92
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 15.093,00 RON

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-272147
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005047
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara – Jud. Hunedoara

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UP MEDIA GROUP CORPORATION SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO27824829
Postanschrift: Strada Independenţei, Nr. -
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332079
Land: Rumänien
E-Mail: urziceanu.cristian@gmail.com
Telefon: +40 728087336
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELCOMPET
Nationale Identifikationsnummer: RO 15079470
Postanschrift: Strada Avram Iancu, Nr. 1
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332025
Land: Rumänien
E-Mail: cristi@elcompet.ro
Telefon: +40 254548068
Fax: +40 254540510
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 295 913.62 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 295 913.62 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005049
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Arad – Jud. Arad

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Luxten Lighting Company
Nationale Identifikationsnummer: RO 6734030
Postanschrift: Strada Parangului, Nr. 76
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: silvian.serbanescu@luxten.com
Telefon: +40 0216688819
Fax: +40 0216688823
Internet-Adresse: https://www.luxten.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. COSERI ELECTRIC CO S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15160492
Postanschrift: Strada Decebal, Nr. 34
Ort: Ineu
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 315300
Land: Rumänien
E-Mail: office@coserielectric.ro
Telefon: +4 0257511810
Fax: +4 0257511192
Internet-Adresse: www.coserielectric.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 139 022.09 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 139 022.09 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005045
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 2: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Caras Severin – Jud. Caras Severin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PRO-ELECTRO-CONS
Nationale Identifikationsnummer: RO 21631160
Postanschrift: Strada Făgăraşului, Nr. 20
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320210
Land: Rumänien
E-Mail: office@proelectrocons.ro
Telefon: +40 255213763
Fax: +40 255213762
Internet-Adresse: www.proelectrocons.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Electroechipament Industrial
Nationale Identifikationsnummer: RO 5567791
Postanschrift: Strada Timişoarei, Nr. 2A
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320232
Land: Rumänien
E-Mail: office@eei.ro
Telefon: +40 255211287
Fax: +40 255226287
Internet-Adresse: www.eei.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 400 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 400 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005040
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Arad – Jud. Arad

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Luxten Lighting Company
Nationale Identifikationsnummer: RO 6734030
Postanschrift: Strada Parangului, Nr. 76
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: silvian.serbanescu@luxten.com
Telefon: +40 0216688819
Fax: +40 0216688823
Internet-Adresse: https://www.luxten.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. COSERI ELECTRIC CO S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15160492
Postanschrift: Strada Decebal, Nr. 34
Ort: Ineu
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 315300
Land: Rumänien
E-Mail: office@coserielectric.ro
Telefon: +4 0257511810
Fax: +4 0257511192
Internet-Adresse: www.coserielectric.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 394.35 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 394.35 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8400002438
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Arad – Jud. Arad

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Luxten Lighting Company
Nationale Identifikationsnummer: RO 6734030
Postanschrift: Strada Parangului, Nr. 76
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: silvian.serbanescu@luxten.com
Telefon: +40 0216688819
Fax: +40 0216688823
Internet-Adresse: https://www.luxten.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. COSERI ELECTRIC CO S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15160492
Postanschrift: Strada Decebal, Nr. 34
Ort: Ineu
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 315300
Land: Rumänien
E-Mail: office@coserielectric.ro
Telefon: +4 0257511810
Fax: +4 0257511192
Internet-Adresse: www.coserielectric.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 432 716.95 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 559 485.18 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8400002441
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Timis – Jud. Timis

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PRO-ELECTRO-CONS
Nationale Identifikationsnummer: RO 21631160
Postanschrift: Strada Făgăraşului, Nr. 20
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320210
Land: Rumänien
E-Mail: office@proelectrocons.ro
Telefon: +40 255213763
Fax: +40 255213762
Internet-Adresse: www.proelectrocons.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UP MEDIA GROUP CORPORATION SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO27824829
Postanschrift: Strada Independenţei, Nr. -
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332079
Land: Rumänien
E-Mail: urziceanu.cristian@gmail.com
Telefon: +40 728087336
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELCOMPET
Nationale Identifikationsnummer: RO 15079470
Postanschrift: Strada Avram Iancu, Nr. 1
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332025
Land: Rumänien
E-Mail: cristi@elcompet.ro
Telefon: +40 254548068
Fax: +40 254540510
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 37 733 687.19 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 822 158.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8400002440
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara – Jud. Hunedoara

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELCOMPET
Nationale Identifikationsnummer: RO 15079470
Postanschrift: Strada Avram Iancu, Nr. 1
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332025
Land: Rumänien
E-Mail: cristi@elcompet.ro
Telefon: +40 254548068
Fax: +40 254540510
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UP MEDIA GROUP CORPORATION SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO27824829
Postanschrift: Strada Independenţei, Nr. -
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332079
Land: Rumänien
E-Mail: urziceanu.cristian@gmail.com
Telefon: +40 728087336
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 511 593.08 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 903 977.47 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8400002439
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 2: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Caras Severin – Jud. Caras Severin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Electroechipament Industrial
Nationale Identifikationsnummer: RO 5567791
Postanschrift: Strada Timişoarei, Nr. 2A
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320232
Land: Rumänien
E-Mail: office@eei.ro
Telefon: +40 255211287
Fax: +40 255226287
Internet-Adresse: www.eei.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PRO-ELECTRO-CONS
Nationale Identifikationsnummer: RO 21631160
Postanschrift: Strada Făgăraşului, Nr. 20
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320210
Land: Rumänien
E-Mail: office@proelectrocons.ro
Telefon: +40 255213763
Fax: +40 255213762
Internet-Adresse: www.proelectrocons.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 23 343 205.43 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 666 691.55 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005052
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara – Jud. Hunedoara

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UP MEDIA GROUP CORPORATION SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO27824829
Postanschrift: Strada Independenţei, Nr. -
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332079
Land: Rumänien
E-Mail: urziceanu.cristian@gmail.com
Telefon: +40 728087336
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELCOMPET
Nationale Identifikationsnummer: RO 15079470
Postanschrift: Strada Avram Iancu, Nr. 1
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332025
Land: Rumänien
E-Mail: cristi@elcompet.ro
Telefon: +40 254548068
Fax: +40 254540510
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 196 663.88 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 196 663.88 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005054
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Hunedoara – Jud. Hunedoara

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UP MEDIA GROUP CORPORATION SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO27824829
Postanschrift: Strada Independenţei, Nr. -
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332079
Land: Rumänien
E-Mail: urziceanu.cristian@gmail.com
Telefon: +40 728087336
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELCOMPET
Nationale Identifikationsnummer: RO 15079470
Postanschrift: Strada Avram Iancu, Nr. 1
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332025
Land: Rumänien
E-Mail: cristi@elcompet.ro
Telefon: +40 254548068
Fax: +40 254540510
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 717 202.12 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 717 202.12 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7700005051
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Unitatea Teritoriala Timis – Jud. Timis

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PRO-ELECTRO-CONS
Nationale Identifikationsnummer: RO 21631160
Postanschrift: Strada Făgăraşului, Nr. 20
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320210
Land: Rumänien
E-Mail: office@proelectrocons.ro
Telefon: +40 255213763
Fax: +40 255213762
Internet-Adresse: www.proelectrocons.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UP MEDIA GROUP CORPORATION SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO27824829
Postanschrift: Strada Independenţei, Nr. -
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332079
Land: Rumänien
E-Mail: urziceanu.cristian@gmail.com
Telefon: +40 728087336
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELCOMPET
Nationale Identifikationsnummer: RO 15079470
Postanschrift: Strada Avram Iancu, Nr. 1
Ort: Petrosani
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 332025
Land: Rumänien
E-Mail: cristi@elcompet.ro
Telefon: +40 254548068
Fax: +40 254540510
Internet-Adresse: www.elcompet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 399 999.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 399 999.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in noul sistem SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) si este atasata anuntului de participare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se depun online in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP in mod direct dupa autentificarea de catre fiecare participant (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant declarat).

Operatorii economici se vor loga in SEAP si vor completa DUAE asa cum a fost solicitat de Entitatea Contractanta.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie sectoriala, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

Nedepunerea formularului/formularelor DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant si respectiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuire a contractelor orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g).

Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016.

Conform Notificarii ANAP 240/2016, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.

Toate documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile.

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile. (art. 143 HG 394/2016 actualizata).

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VA ATRAGEM ATENTIA CA VALOAREA FINANCIARA DEPUSA IN SEAP ESTE VALOARE FINALA A OFERTEI DVS. NU VOR EXISTA ETAPE DE NEGOCIERE SAU IMBUNATATIRE LA OFERTA DEPUSA, PRIN URMARE ACEASTA NU MAI POATE FI IMBUNATATITA ULTERIOR DATEI DE DEPUNERE, conform informatiilor din anunțul de participare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: ENEL - SERVICIUL JURIDIC si AFACERI CORPORATISTE
Postanschrift: B-dul Mircea Voda, 30, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030667
Land: Rumänien
E-Mail: ros@enel.com
Telefon: +40 212065045
Internet-Adresse: www.enel.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023