Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 704944-2023

21/11/2023    S224

Tschechien-Prag: Aufbringen von Fahrbahnschichten

2023/S 224-704944

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 198-620962)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Erika Krejčířová
E-Mail: erika.krejcirova@rsd.cz
Telefon: +420 954902174
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rsd.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://tenderarena.cz/profily/RSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

D6 LS Kamenné Žehrovice - Družec, oprava povrchu komunikace a odvodnění, včetně BIM

Referenznummer der Bekanntmachung: 04PU-001843
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění zakázky je oprava levé poloviny dálnice D6 ve směru staničení. Stavba navazuje na opravený most ev. č. 6-011.2. Přes dálnici jsou vedeny nadjezdy ev. č. 2018-3, 606–013 A a lávka s cyklostezkou. V km 23,818 se nachází stávající most ev. č. 6-014A.2. V dotčeném území se nachází mýtná brána a informační tabule, která nebude nijak upravována. V úseku stavby se nenachází žádné sjezdy. Dále se v dotčeném úseku nacházejí 4 střední přejízdné dělící pásy, z nichž 2 byly nově rekonstruovány (zde bude držena niveleta a klopení vozovky v původním stavu z důvodu nemožnosti větších úprava plynulého napojení).

Oprava D6 v uvedeném úseku bude zahrnovat zejména opravu vozovkového souvrství, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu krajních svodidel vlevo ve směru staničení a jejich doplnění. Součástí zakázky bude rovněž obnova vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění bezpečnostních prvků a obnova odvodnění komunikace včetně rekonstrukce 5 propustků a 1 přesypaného mostu. Součástí stavby bude i oprava stávajícího mostu ev. č. 6-014A.2 na D6, přemosťujícího silnici III/2382 u obce Tuchlovice. Zároveň je předpokládáno kácení mimolesních dřevin.

Návrh opravy vozovky levého jízdního pásu vychází ze závěrů diagnostického průzkumu a opravovaný úsek je rozdělen na tři podúseky. Při frézování musí být dbáno na skutečnost, že se v asfaltovém souvrství může nacházet geotextílie, která v případě nálezu musí být odstraněna, aby nedocházelo k další separaci vrstev. Současně je upozorňováno na skutečnost, že s ohledem na odstranění asfaltového souvrství dojde k ucelení šířek komunikace. Z daného důvodu se výměry frézování mohou výrazněji lišit od pokládaného souvrství.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 198-620962

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Anstatt:
Tag: 08/12/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 08/12/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2023
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: