Доставки - 70509-2016

Компактен изглед

02/03/2016    S43    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Превръзки

2016/S 043-070509

Военномедиицинска академия, 129000273, бул. „Георги Софийски“ № 3, ет. 2 ст. 34 — Централна администрация, На вниманието на: Десислава Иванова Зрънчева, София 1606, България. Телефон: +359 29225156. Факс: +359 29225694. Адрес за електронна поща: desiroro@abv.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 21.1.2016, 2016/S 014-020043)

Относно:
CPV:33141110, 33141115, 33141114, 33141118, 33141120

Превръзки

Медицински памук

Марля за медицинска употреба

Компреси от марля

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

Незавършена процедура
Процедурата по възлагане беше прекратена
Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване