Építési beruházás - 705143-2022

19/12/2022    S244

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 244-705143

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

Hivatkozási szám: EKR000357412021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) - Szentkirály közötti nyomvonala

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

M44 2x2 sávos gyorsforgalmi út Kecskemét (5 sz. főút)- Szentkirály közötti 32,3 km egybefüggő szakaszának megvalósítása, mely csatlakozik az építés alatt lévő Szentkirály- Lakitelek szakaszhoz.

Szakmapolitikai döntés alapján az M8 gyorsforgalmi útként megtervezett Kecskemét- Nagykőrös szakaszt is M44 gyorsforgalmi útként kell forgalomba helyezni.

- tervezési sebesség: 110 km/h

- koronaszélesség: 22,50 m

- forgalmi sáv szélesség: 3,50 m

- 5 sz. főútnál turbó körforgalmú csomópont

- 441 sz. főútnál különszintű csomópont,

- egy egyszerű kétoldali pihenőhely

- összesen 14 db műtárgy melyek között van 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló olyan híd (vagy felüljáró vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 44,0 méter.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: A044.20.73

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 005-005563

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11081423403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hodut.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 106 996 116 898.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása, aláírás napja 2022.11.11.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) - Szentkirály közötti nyomvonala

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

M44 2x2 sávos gyorsforgalmi út Kecskemét (5 sz. főút)- Szentkirály közötti 32,3 km egybefüggő szakaszának megvalósítása, mely csatlakozik az építés alatt lévő Szentkirály- Lakitelek szakaszhoz.

Szakmapolitikai döntés alapján az M8 gyorsforgalmi útként megtervezett Kecskemét- Nagykőrös szakaszt is M44 gyorsforgalmi útként kell forgalomba helyezni.

- tervezési sebesség: 110 km/h

- koronaszélesség: 22,50 m

- forgalmi sáv szélesség: 3,50 m

- 5 sz. főútnál turbó körforgalmú csomópont

- 441 sz. főútnál különszintű csomópont,

- egy egyszerű kétoldali pihenőhely

- összesen 14 db műtárgy melyek között van 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló olyan híd (vagy felüljáró vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 44,0 méter.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: A044.20.73

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 106 996 116 898.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@hodut.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a jelen 1. számú szerződésmódosítás keretében rögzítik a Hódmezővásárhelyi Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Jogelőd személyében bekövetkezett jogutódlás tényét. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés azon részében, ahol Jogelőd Vállalkozó adatai kerültek rögzítésre, Hódút Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Jogutód Vállalkozó adatai kerülnek rögzítésre a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerint:

„Hódút Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

pénzügyi intézmény megnevezése:

számlaszáma:

számlázási cím:

adószáma:

statisztikai jelzőszám:

elektronikus építési napló ügyfél-jele:

cégbíróság megnevezése:

cégjegyzék száma:

képviseli: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

MKB Bank Nyrt.

10300002-13330182-00014905

6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

27836868-2-03

27836868-4211-113-03

605082807

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cg. 03-09-136179

Lakatos Péter ügyvezető, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő”

III.2. A Felek a Szerződés 12. pont b) alpontját az alábbiak szerint módosítják:

„b) NIF Zrt. Változáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége elérhetőségei:

Név: Kókai Péter

Beosztás: projektvezető

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Telefon: +36-20/457-4748

Telefax: +36-1/4368-110

E-mail: kokai.peter@nif.hu

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az 1. sz. szerződésmódosítás célja, hogy a Szerződő fél személyében bekövetkezett alanyi változást rögzítse.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:45. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„3:45. § [Szétválás]

(1) A jogi személy különválás vagy kiválás útján több jogi személlyé szétválhat. Különválás esetén a jogi személy megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több jogi személyre mint jogutódra száll át. Kiválás esetén a jogi személy fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő jogi személyre mint jogutódra száll át.”

A Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak abban az esetben változhat meg, ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

Felek a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel kijelentik, hogy a Kbt. fenti rendelkezése alapján lehetőség van a nyertes szerződő felek személyének megváltozására, azonban Megrendelő vizsgálni köteles, hogy a Szerződésbe belépő Jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza.

Felek megállapítják, hogy a Szerződés vonatkozásában a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott valamennyi kötelezettség teljesült. A Ptk. 3:45. § (1) bekezdésére is figyelemmel Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hódút Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Jogutód Vállalkozóra átszálltak a Hódmezővásárhelyi Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Jogelőd Szétválási Szerződésben meghatározott, Vállalkozót terhelő kötelezettségek és megillető jogok összessége.

Jogelőd nem élt a Szerződés 4.5. pontjában meghatározott Előleg igénybevételének a lehetőségével, ezért a jogutódlás az Előleg-visszafizetési Biztosítékot nem érintette.

Felek megállapítják, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás megkötését megelőzően a Szerződés szerinti Teljesítési Biztosíték (Teljesítési kötelezvény) módosításra került, a Jogutód, mint kötelezett a kötelezvényre rávezetésre került.

Felek megállapítják, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás megkötését megelőzően a Szerződés szerinti Építési-szerelési Biztosítás (Biztosítási kötvény) módosításra került, a Jogutód, mint biztosított a kötvényre rávezetésre került.

A Megrendelő kapcsolattartójának személyében bekövetkezett változás kerül átvezetésre.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződést a Kbt. 197. § (1) bekezdésében és a Kbt. 139. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra tekintettel, fentiekben előadott indokok miatt a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján közös megegyezéssel módosítják.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

„A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha:

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a tárgyi módosítás nincs hatással az Ajánlati felhívásban meghatározott részvételi, alkalmassági, pénzügyi, referenciális és erőforrás feltételek kritériumaira. Erre tekintettel megállapítható, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a Szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

A fentiekben ismertetett módosítás a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 106 996 116 898.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 106 996 116 898.00 HUF