Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70516-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Târgu Jiu: Fertigmahlzeiten

2023/S 025-070516

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj
Nationale Identifikationsnummer: 9247854
Postanschrift: Strada: Siretului, nr. 24
Ort: Targu Jiu
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210158
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DELIA AFRIM
E-Mail: achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro
Telefon: +40 253212518
Fax: +40 253222035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspcgorj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Furnizarea mâncare preparată” pentru un număr de 8 unităţi de asistenţă socială din subordinea DGASPC Gorj

Referenznummer der Bekanntmachung: 16
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15894200 Fertigmahlzeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cantități minime acord cadru: 14.462 porții

Cantități maxime acord cadru: 175.259 porții

Cantități cel mai mic contract subsecvent (1 lună): 14.462 porții

Cantități cel mai mare contract subsecvent (3luni): 43.660 porții

*Valoarea maxima estimată a celui mai mare contract subsecvent(3 luni): 1.084.243,38 lei fără TVA

*Valoarea maxima estimată a acordului cadru(12 luni) : 4.350.483,29 lei fără TVA

Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente : maxim 12 contracte subsecvente, încheiate la un interval de minim 1 lună.

“Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Pentru claritate şi transparenţă în ceea ce priveşte termenul de răspuns la solicitările de clarificari, precizăm faptul că: “Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”, astfel încât operatorii economici să beneficieze de cele 10 zile prevăzute de art.161 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a diminua/suplimenta cantitatea contractata în limita a ±10 % din valoarea contractata inițial conform art. 221 ,alin (1) ,lit. f) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE : CONFORM CAIET DE SARCINI ȘI DOCUMENTAȚIE ATAȘATĂ**

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 001 506.78 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

la sediile celor 8 beneficiarilor efectivi: CIA Dobrița, CIA Suseni, CRRNA” BÎlteni” Tg Jiu, CSAPR Tg Jiu, CSCCH Tg Jiu, CSCCD Tg Jiu, CSCCNS Tg Jiu și CSCCD Tg Cărbunești, conform documentație de atribuire

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizarea mâncare preparată pentru un număr de 8 unităţi de asistenţă socială din subordinea DGASPC Gorj: CIA Dobrița, CIA Suseni, CRRNA” BÎlteni” Tg Jiu, CSAPR Tg Jiu, CSCCH Tg Jiu, CSCCD Tg Jiu, CSCCNS Tg Jiu și CSCCD Tg Cărbunești, conform documentație de atribuire

*Cantități maxime acord cadru - porții pentru o perioada de 12 luni: 175.259 porții împărțite astfel :

126.926= mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de -20,183 lei fără TVA, 22,00 lei cu TVA rezidențial, adulți/ copii.

6.252=număr porții aferente meniurilor -mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 27,523 lei fără TVA – 30,00 lei cu TVA adulți rezidențial, adulți.

2.208 număr porții aferente meniurilor - mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 20,183 lei fără TVA, 22,00 lei cu TVA rezidențial, copii 0-3 ani

9.164=număr porții aferente meniurilor -mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 20,183 lei fără TVA, 22,00 lei cu TVA , copii centru zi

27.059=număr porții aferente meniurilor -mâncare preparată copii dizabilități aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 30,275 lei fără TVA, 33,00 lei cu TVA rezidențial

3.650= număr porții aferente meniurilor -mâncare preparată copii dizabilități aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 30,275 lei fără TVA, 33,00 lei cu TVA rezidențial, copii 0-3 ani

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Furnizarea de produse lactate ecologice / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informatiile complete se regasesc in caietul de sarcini ȘI DOCUMENTAȚIA ATAȘATĂ PREZENTEI PROCEDURI

*** FACTORUL DE EVALUARE FINANCIAR - DETALIERE1 : 90 puncte- punctaj pentru valoare minim ofertată pentru meniurile impuse, plus tarif furnizare/ porție total - Valoare aferentă perioadei de 12 luni este formată din valoare ofertată totală aferentă meniurilor impuse și tarif furnizare total ofertat .

A) punctaj maxim= 90 puncte- ofertantul care oferteaza valoarea minimă (val meniuri impuse + val tarif furnizare total)

B) Pentru celelalte oferte punctajul se calculează astfel :

Punctaj =(Vmin.of/Vof) x 90, unde:

Vmin.of= valoarea minimă ofertată pentru meniurile impuse pentru perioada acordului cadru -12 luni.

Vof= valoarea ofertata pentru meniurile impuse de catre ofertantul pentru care se calculeaza punctajul, pentru perioada acordului cadru -12 luni, calculată după formula:

Vof = 126.926 porții x a + 6.252 porții x b +2.208 porții x c + 9.164 porții x d + 27.059 porții x e +3.650 porții x f + 175.259 porții x t

Unde:

t=Tarif ofertat/portie (estimat: maxim 2,61 lei fără TVA/ porție)

a=Pret ofertat pentru meniurile impuse- porții mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de -20,183 lei fără TVA, 22,00 lei cu TVA rezidențial, adulți/ copii.

b=Pret ofertat pentru meniurile impuse- porții mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 27,523 lei fără TVA – 30,00 lei cu TVA adulți rezidențial, adulți.

c=Pret ofertat pentru meniurile impuse- porții mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 20,183 lei fără TVA, 22,00 lei cu TVA rezidențial, copii 0-3 ani

d=Pret ofertat pentru meniurile impuse- porții mâncare preparată aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 20,183 lei fără TVA, 22,00 lei cu TVA , copii centru zi

e=Pret ofertat pentru meniurile impuse- porții mâncare preparată copii dizabilități aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 30,275 lei fără TVA, 33,00 lei cu TVA rezidențial

f=Pret ofertat pentru meniurile impuse- porții mâncare preparată copii dizabilități aferentă meniurilor a căror alocație de hrană este stabilită potrivit normativelor legale în vigoare în cuantum de 30,275 lei fără TVA, 33,00 lei cu TVA rezidențial, copii 0-3 ani

*****Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic

“Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Pentru claritate şi transparenţă în ceea ce priveşte termenul de răspuns la solicitările de clarificari, precizăm faptul că “Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”, astfel încât operatorii economici să beneficieze de cele 10 zile prevăzute de art.161 din Legea nr. 98/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 105-292811
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 21562-29.09/ 362-29.09
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 2- Furnizare mâncare preparată

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DALMERS PREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 6067646
Postanschrift: Strada BARSESTI, Nr. 224
Ort: Barsesti
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210205
Land: Rumänien
E-Mail: DORIN_TANASIE@YAHOO.COM
Telefon: +40 0722237388
Fax: +40 0253219053
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 350 483.27 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 977.55 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20515-16.09.2022/361-19.09.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1 Furnizare mâncare preparată

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DALMERS PREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 6067646
Postanschrift: Strada BARSESTI, Nr. 224
Ort: Barsesti
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210205
Land: Rumänien
E-Mail: DORIN_TANASIE@YAHOO.COM
Telefon: +40 0722237388
Fax: +40 0253219053
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 350 483.27 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 359 217.69 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20514-16.09.2022/360-19.09.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru furnizare mâncare preparată

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DALMERS PREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 6067646
Postanschrift: Strada BARSESTI, Nr. 224
Ort: Barsesti
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210205
Land: Rumänien
E-Mail: DORIN_TANASIE@YAHOO.COM
Telefon: +40 0722237388
Fax: +40 0253219053
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 350 483.29 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 001 506.78 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23500-25.10.2022/365-25.10.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul cadru ”Furnizare mâncare preparată”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DALMERS PREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 6067646
Postanschrift: Strada BARSESTI, Nr. 224
Ort: Barsesti
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210205
Land: Rumänien
E-Mail: DORIN_TANASIE@YAHOO.COM
Telefon: +40 0722237388
Fax: +40 0253219053
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 350 483.27 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 817 523.78 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2788/21.12.2022 _ 372/22.12.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 4 la acordul cadru ”Furnizare mâncare preparată”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DALMERS PREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 6067646
Postanschrift: Strada BARSESTI, Nr. 224
Ort: Barsesti
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210205
Land: Rumänien
E-Mail: DORIN_TANASIE@YAHOO.COM
Telefon: +40 0722237388
Fax: +40 0253219053
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 350 483.27 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 387 592.88 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2332_27.01.2023___379/30.01.2023
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DALMERS PREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 6067646
Postanschrift: Strada BARSESTI, Nr. 224
Ort: Barsesti
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210205
Land: Rumänien
E-Mail: DORIN_TANASIE@YAHOO.COM
Telefon: +40 0722237388
Fax: +40 0253219053
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 769 021.14 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 769 021.14 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

**Conform art.20, alin.(6) din HG 395/2016, actualizată, precizam urmatoarele : DUAE se poate accesa ,in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, în SEAP

**Pe tot parcursul derulării acordului cadru, la solicitarea autorității contractante, operatorul economic are obligaţia de a face dovada că asigură igienizarea, dezinsecția, deratizarea, dezinfecţia și limitarea riscului de răspândire a virusurilor, în spațiile destinate depozitării, manipulării , preparării alimentelor și în mijloacele de transport destinate transportului mâncării preparate până la beneficiarii efectivi prin firmă specializată sau cu produse biocide, virucide etc proprii conform normelor epidemiologice în vigoare, astfel încât produsele să fie protejate împotriva contaminării.

**Acordul cadru/Contractul subsecvent se va încheia la valoarea alocației de hrană obligatorie stabilită prin actele normative precizate în documentația atașată prezentei proceduri (valoare ofertată în oferta financiară+ valoare îmbunătățire) + tariful de furnizare.

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face, conform art.139 din HG 395/2016, actualizată, având în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situatia în care egalitatea se mentine, autoritatea contractantă are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, tot prin intermediul SEAP, la Secțiunea ”Întrebări/ clarificări”, și oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic si contencios din cadrul DGASPC Gorj,
Postanschrift: str. Siretului nr. 24
Ort: Targu Jiu
Postleitzahl: 210158
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro
Telefon: +40 742266898
Internet-Adresse: www.dgaspcgorj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023