Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 705461-2023

21/11/2023    S224

Polen-Olsztyn: Schneeräumung

2023/S 224-705461

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Postanschrift: Al. Warszawska 89
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-083
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Lubieniecka
E-Mail: klubieniecka@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 895212882
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo – rowerowych w ciągu dk nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w sezonie 2023/2024 w podziale na 2 zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: O/OL.D-3.2421.54.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo – rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w sezonie 2023/2024 w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1: DK nr 51 m. Bartoszyce; DK 51 Granica Państwa - Plęsy,

Zadanie nr 2: DK nr 51 m. Lidzbark Warmiński; DK 51 Osieka – Lidzbark Warmiński.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 667 206.24 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: DK nr 51 m. Bartoszyce; DK 51 Granica Państwa - Plęsy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

DK nr 51 m. Bartoszyce; DK 51 Granica Państwa - Plęsy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo – rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w sezonie 2023/2024 w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1: DK nr 51 m. Bartoszyce; DK 51 Granica Państwa - Plęsy.

2. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane:

1) W okresie od dnia 01 listopada 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku (okres podstawowy). Jeżeli umowa zostanie podpisana po dniu 01 listopada 2023 roku to będzie ona obowiązywać od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku, przy czym maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy wraz z prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy nie może przekroczyć 24 miesięcy;

2) Umowa wygasa, jeżeli przed upływem terminu zakończenia Umowy określonego w pkt 1 powyżej, kwota pozostała do realizacji zamówienia jest niewystarczająca do realizacji prac objętych niniejszą Umową za wyjątkiem § 10 Umowy, przy czym ww. kwota będzie uwzględniać kwotę ewentualnej waloryzacji, o której mowa w § 5 Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej do dnia 30-04-2024 roku, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji. Powiadomienie następuje w formie pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji prawa opcji zostanie ustalone każdorazowo zgodnie z formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą oraz w zakresie określonym w § 1 ust. 8 Umowy.

2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że niniejsza Umowa ulega przedłużeniu o zakres i czas realizacji prawa opcji w przypadku, jeśli jego wykonanie przekracza czas obowiązywania Umowy wskazany w § 3 Umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu jego realizacji będzie podlegało waloryzacji na zasadach określonych w § 5 Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: DK nr 51 m. Lidzbark Warmiński; DK 51 Osieka – Lidzbark Warmiński

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

DK nr 51 m. Lidzbark Warmiński; DK 51 Osieka – Lidzbark Warmiński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo – rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w sezonie 2023/2024 w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 2: DK nr 51 m. Lidzbark Warmiński; DK 51 Osieka – Lidzbark Warmiński.

2. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane:

1) W okresie od dnia 01 listopada 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku (okres podstawowy). Jeżeli umowa zostanie podpisana po dniu 01 listopada 2023 roku to będzie ona obowiązywać od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku, przy czym maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy wraz z prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy nie może przekroczyć 24 miesięcy;

2) Umowa wygasa, jeżeli przed upływem terminu zakończenia Umowy określonego w pkt 1 powyżej, kwota pozostała do realizacji zamówienia jest niewystarczająca do realizacji prac objętych niniejszą Umową za wyjątkiem § 10 Umowy, przy czym ww. kwota będzie uwzględniać kwotę ewentualnej waloryzacji, o której mowa w § 5 Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej do dnia 30-04-2024 roku, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji. Powiadomienie następuje w formie pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji prawa opcji zostanie ustalone każdorazowo zgodnie z formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą oraz w zakresie określonym w § 1 ust. 8 Umowy.

2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że niniejsza Umowa ulega przedłużeniu o zakres i czas realizacji prawa opcji w przypadku, jeśli jego wykonanie przekracza czas obowiązywania Umowy wskazany w § 3 Umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu jego realizacji będzie podlegało waloryzacji na zasadach określonych w § 5 Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 179-561823
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: DK nr 51 m. Bartoszyce; DK 51 Granica Państwa - Plęsy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Apolinary Sp. z o.o.
Postanschrift: Sołtysowizna 23
Ort: Górowo Iławeckie
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 11-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 825 661.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 342 720.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: DK nr 51 m. Lidzbark Warmiński; DK 51 Osieka – Lidzbark Warmiński

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/11/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Dantyszka 13
Ort: Lidzbark Warmiński
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 11-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 783 973.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 324 486.24 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023