Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70556-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Privatkunden-Dienstleistungen im elektronischen Handel

2023/S 025-070556

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku - Centralny Zamawiający
Postanschrift: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-803
Land: Polen
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług sprzedaży biletów elektronicznych ZTM w Gdańsku i MZKZG oraz papierowych MZKZG dystrybuowanych przez ZTM w Gdańsku na obszarze jego działania w podanych lokalizacjach do 31.12.2023r.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.2023.ICK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66151100 Privatkunden-Dienstleistungen im elektronischen Handel
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na obszarze jego działania, według poniższej specyfikacji:.

A) Część 1 – różne lokalizacje (Nowy Port, Gdańsk Stogi, Gdańsk Stogi, Gdańsk Osowa, Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Śródmieście),

B) Część 2 - lokalizacja Gdańsk Niedźwiednik.

1.2 Szczegółowy zakres świadczenia usługi oraz zasady jej realizacji określa wzór umowy będący Załącznikiem nr 1 do zaproszenia do negocjacji, stanowiący podstawę negocjacji.

1.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023r. przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. i nie później niż od 01.04.2023 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 277 485.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ NR 1 - różne lokalizacje

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na obszarze jego działania, według poniższej specyfikacji:

Część 1 - różne lokalizacje:

– Gdańsk Nowy-Port w odległości nie większej niż 50 metrów od przystanku Plac Wolności 03 (1 terminal), czynne pon-pt 8h/w godz.8:00-20:00, sob. min 4h, nd i świeta min. 4h

– Gdańsk Stogi w odległości nie większej niż 70 metrów od przystanku Zimna 01 lub 02 (1 terminal), czynne pon-pt 8h/w godz.8:00-20:00, sob. min 4h, nd i świeta min. 4h

– Gdańsk Siedlce w odległości nie większej niż 200 metrów od przystanku Ciasna 01 lub 02 (1 terminal),czynne pon-pt 8h/w godz.8:00-20:00, sob. min 4h, nd i świeta min. 4h

– Gdańsk Osowa w odległości nie większej niż 100 metrów od przystanku Barniewicka 03 (1 terminal),czynne pon-pt 8h/w godz.8:00-20:00, sob. min 4h, nd i świeta min. 4h

– Gdańsk Brzeźno w odległości nie większej niż 200 metrów od przystanku Mazurska 01 (1 terminal),czynne pon-pt 8h/w godz.8:00-20:00, sob. min 4h, nd i świeta min. 4h

– Gdańsk Śródmieście w odległości nie większej niż 250 metrów od przystanku Targ Chlebowy (1 terminal)czynne pon-pt 9h/w godz.8:00-20:00, sob. min 4h, nd i świeta min. 4h

Szacunkowa wartość brutto sprzedaży biletów w okresie trwania umowy: 3 240 122,80 zł.

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w schludnym i czystym pomieszczeniu znajdującym się w kondygnacji parterowej (zwanym także dalej: punktem sprzedaży lub punktem).

1.2. Klient, podczas obsługi, nie musi znajdować się w zamykanym pomieszczeniu (punkcie sprzedaży).

1.3. Wymagane godziny otwarcia oznaczają, że punkt musi być czynny przynajmniej w tych godzinach, lub dłużej.

1.4. Zamawiający dopuszcza 30 minutową przerwę w prowadzeniu sprzedaży w ciągu dnia.

1.5. Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się brak prowadzenia sprzedaży biletów w dniach: 25 i 26 grudnia w roku 2023 (Święta Bożego Narodzenia) oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych) tj. 9 i 10 kwietnia 2023; a także skrócenie do 5 godzin prowadzenie sprzedaży w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek).

1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji punktu sprzedaży wskazanego w ofercie Wykonawcy wyłącznie w następujących przypadkach:

a) konieczność usunięcia awarii niepozwalającej na funkcjonowanie punktu,

b) czasowa zmiana lokalizacji na okres niezbędny do wykonania remontu punktu,

c) w przypadku, gdy remontowany jest obiekt, w którym znajduje się lokal Wykonawcy np. dworzec kolejowy, peron itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Dziale III zaproszenia,

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp, informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zmianami).

2.1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: polegające na: sprzedaży biletów

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do dnia 31.12.2023 r. przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. i nie później niż od 01.04.2023 r.

4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, określonego w § 12 ust. 2 umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ nr 2 - lokalizacja Niedźwiednik

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na obszarze jego działania, według poniższej specyfikacji:

Część 2 – lokalizacja Gdańsk Niedźwiednik w odległości nie większej niż 80 metrów od przystanku Podkarpacka w kierunku centrum (1 terminal),

a) Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku - 8 godzin w przedziale czasowym 8.00 – 20.00,

b) Godziny otwarcia w soboty - Minimum 4 godzin dziennie,

c) Godziny otwarcia w niedziele i święta - Minimum 4 godzin dziennie.

Szacunkowa wartość brutto sprzedaży biletów w okresie trwania umowy: 349 603,00 zł.

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w schludnym i czystym pomieszczeniu znajdującym się w kondygnacji parterowej (zwanym także dalej: punktem sprzedaży lub punktem).

1.2. Klient, podczas obsługi, nie musi znajdować się w zamykanym pomieszczeniu (punkcie sprzedaży).

1.3. Wymagane godziny otwarcia oznaczają, że punkt musi być czynny przynajmniej w tych godzinach, lub dłużej.

1.4. Zamawiający dopuszcza 30 minutową przerwę w prowadzeniu sprzedaży w ciągu dnia.

1.5. Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się brak prowadzenia sprzedaży biletów w dniach: 25 i 26 grudnia w roku 2023 (Święta Bożego Narodzenia) oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych) tj. 9 i 10 kwietnia 2023; a także skrócenie do 5 godzin prowadzenie sprzedaży w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek).

1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji punktu sprzedaży wskazanego w ofercie Wykonawcy wyłącznie w następujących przypadkach:

a) konieczność usunięcia awarii niepozwalającej na funkcjonowanie punktu,

b) czasowa zmiana lokalizacji na okres niezbędny do wykonania remontu punktu,

c) w przypadku, gdy remontowany jest obiekt, w którym znajduje się lokal Wykonawcy np. dworzec kolejowy, peron itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Dziale III zaproszenia.

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp, informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zmianami).

2.1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: polegające na: sprzedaży biletów

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do do 31.12.2023 r. przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. i nie później niż od 01.04.2023 r.

4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, określonego w § 12 ust. 2 umowy, dla każdej części osobno

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, dla wskazanych części, nie zostały złożone żadne oferty.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego zachodzi podstawa przewidziana w art. 214 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych do udzielenia zamówienia wybranym Wykonawcom.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: CZĘŚĆ NR 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 – różne lokalizacje

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Postanschrift: ul. Handlowa 4
Ort: Pruszcz Gdański
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-900
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 250 461.49 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 250 461.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: CZĘŚĆ nr 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 - lokalizacja Gdańsk Niedźwiednik

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Mrozek Grzegorz Zima
Postanschrift: ul. Opolska 7a/7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-395
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 27 024.31 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 27 024.31 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023