Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 705597-2023

21/11/2023    S224

Rumänien-Târgu Mureș: Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen

2023/S 224-705597

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 217-683356)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU MURES
Nationale Identifikationsnummer: 32051606
Postanschrift: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540136
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SIMONA BORZ
E-Mail: simona.borz@cardio.ro
Telefon: +40 372653103
Fax: +40 265210900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ibcvt.ro
Adresse des Beschafferprofils: https://www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de colectare, transport şi eliminarea deşeurilor spitaliceşti

Referenznummer der Bekanntmachung: 8070/02.11.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru de prestari servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor spitalicesti cu descriere in Caietul de sarcini

Detalii privind, cantitățile minime si maxime ale acordului cadru precum și cantitățile minime si maxime ale contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini.

Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare – in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 18 zile

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 217-683356

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnica si profesionala
Anstatt:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatAutorizatiile, avizele si dovezile inregistrarii solicitate conform celor de mai jos, iar ca modalitate de indeplinire in perioada de ofertare se solicita „completarea DUAE”.- Autorizatie de mediu valabila la data prezentarii, in procedura completa, emisa in baza art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, din care sa reiasa in mod explicit autorizarea pentru fiecare activitate prevazuta in obiectul contractului- copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul.- Autorizatie pentru evacuarea si transportul deseurilor spitalicesti eliberata de primaria in raza caruia operatorul economic isi desfasoara activitatea, conf.HCGMB 119/2010, valabila la data prezentarii- copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul.- Avize/Notificari/Autorizatii sanitare de functionare emise de DSP judeteana sub jurisdictia careia ofertantul isi desfasoara activitatea, din care sa rezulte in mod explicit: operatorii economici sunt autorizati sa desfasoare activitatea de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul.- Dovada inregistrarii la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. din care sa rezulte calitatea de operator de transport rutier de marfuri - conf. art. 173 din Legea 98/2016- copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul.;Dovada de la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. din care sa rezulte ca operatorul economic poate efectua transport rutier de marfuri periculoase. - conf. art. 35 din OMTI 980/2011 coroborat cu art. 173 din Legea 98/2016;Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare/atestare/avizare. - Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDocumente emise de catre organisme acreditate care confirma certificarea ISO 14001:2004 sau echivalenta (sa fie deja implementat si valabil la data prezentarii).Documente emise de catre organisme acreditate care confirma certificarea ISO 9001:2008 sau echivalenta (sa fie deja implementat si valabil la data prezentarii) - documentele solicitate, operatorii economici vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor

muss es heißen:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Autorizatiile, avizele si dovezile inregistrarii solicitate conform celor de mai jos, iar ca modalitate de indeplinire in perioada de ofertare se solicita „completarea DUAE”. - Autorizatie de mediu valabila la data prezentarii, in procedura completa, emisa in baza art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, din care sa reiasa in mod explicit autorizarea pentru fiecare activitate prevazuta in obiectul contractului- copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul. Avize/Notificari/Autorizatii sanitare de functionare emise de DSP judeteana sub jurisdictia careia ofertantul isi desfasoara activitatea, din care sa rezulte in mod explicit: operatorii economici sunt autorizati sa desfasoare activitatea de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul. - Dovada inregistrarii la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. din care sa rezulte calitatea de operator de transport rutier de marfuri - conf. art. 173 din Legea 98/2016- copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul.; Dovada de la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. din care sa rezulte ca operatorul economic poate efectua transport rutier de marfuri periculoase. - conf. art. 35 din OMTI 980/2011 coroborat cu art. 173 din Legea 98/2016; Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare/atestare/avizare. - Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Documente emise de catre organisme acreditate care confirma certificarea ISO 14001:2004 sau echivalenta (sa fie deja implementat si valabil la data prezentarii). Documente emise de catre organisme acreditate care confirma certificarea ISO 9001:2008 sau echivalenta (sa fie deja implementat si valabil la data prezentarii) - documentele solicitate, operatorii economici vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

S-a eliminat solicitarea cu privire la HCGMB 119/2010