Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 705736-2023

21/11/2023    S224

Polen-Wałbrzych: Betrieb von Busbahnhöfen

2023/S 224-705736

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wałbrzych- Miasto na Prawach Powiatu - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
Nationale Identifikationsnummer: 886 25 84 003
Postanschrift: Pl. Magistracki 1
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-300
Land: Polen
E-Mail: bzp@um.walbrzych.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.um.walbrzych.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu oraz informacji pasażerskiej na terenie gmin sąsiednich.

Referenznummer der Bekanntmachung: DU.260.29.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712100 Betrieb von Busbahnhöfen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankach położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 814 634.15 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233290 Installation von Straßenschildern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankach położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na przystąpienie do prac awaryjnych / Gewichtung: 10.00
Qualitätskriterium - Name: Ekologiczna flota pojazdów / Gewichtung: 30.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W związku z upływającym terminem obowiązywania obecnej umowy pn. "Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na terenie gmin sąsiednich" zamawiający skrócił termin składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości przystanków, utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz informacji pasażerskiej. Charakterystyka zleconych zadań powoduje konieczność zachowania ciągłości prowadzonych prac dla dobra pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej na terenie Wałbrzycha i gmin sąsiednich.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 189-592411
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu oraz informacji pasażerskiej na terenie gmin sąsiednich.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tech-Znak Katarzyna Szulc
Nationale Identifikationsnummer: 021866393
Postanschrift: ul. Grodzka 41/1
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-316
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Polznak Piotr Szulc
Nationale Identifikationsnummer: 891493142
Postanschrift: ul. Grodzka 41/1
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-316
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 814 634.15 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b, pkt 3, pkt 5, pkt 7-8 ustawy Pzp,

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497),

d) art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem RADY (UE) 2022/576 z dnia 8

kwietnia 2022 r.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. W postępowaniu stosuje się procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania,

jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 15 000,00 zł.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023