Lieferungen - 70575-2023

03/02/2023    S25

România-București: Echipament şi accesorii pentru computer

2023/S 025-070575

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 252-733836)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: STIMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO326768
Adresă: Strada: Teclu Nicolae, nr. 46-48
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032368
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Nicolau
E-mail: nicoleta.nicolau@stimpex.ro
Telefon: +40 213452173
Fax: +40 0213453086
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://stimpex.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitia de active corporale de tip instalatii, utilaje, echipamente_Scaner 3D_Imprimanta3D

Număr de referinţă: 326768_2022_PAAPD1368011
II.1.2)Cod CPV principal
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de active corporale de tip instalatii, utilaje, echipamente_Scaner 3D_Imprimanta3D in cadrul proiectului „Dezvoltarea unui produs tehnologic - Costum de protectie activa EOD” - INOEXP, Cod SMIS 2014+: 119658

Scaner 3D - 1 buc

Imprimanta 3 D - 1 buc

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor-18 zile

Termenul de raspuns al Autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare - autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 252-733836

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 07/02/2023
A se citi:
Data: 17/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 07/02/2023
A se citi:
Data: 17/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 07/05/2023
A se citi:
Data: 17/06/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 07/02/2023
A se citi:
Data: 17/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 07/02/2023
A se citi:
Data: 17/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 07/05/2023
A se citi:
Data: 17/06/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: