Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 705756-2023

21/11/2023    S224

Polen-Poznań: Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung

2023/S 224-705756

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: 779-20-33-466
Postanschrift: ul. Przybyszewskiego 49
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-355
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pracownik Działu Zamówień Publicznych UMP: Barbara Głowacka
E-Mail: dzp@ump.edu.pl
Telefon: +48 618546018
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://skhs.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Szpital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PN-46/23 Dostawa wyposażenia i adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, na potrzeby Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-46/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, na potrzeby Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33191100 Sterilisationsapparate
45000000 Bauarbeiten
45400000 Baufertigstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, na potrzeby Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).

W celu sprawnej realizacji usług serwisowych Zamawiający wymaga, aby ten sam rodzaj sprzętu (np. myjnie lub sterylizatory) był tej samej marki (pochodził od jednego producenta), za wyjątkiem sprzętów relokowanych – będących w posiadaniu Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ, zawierającym m. in. projekt wykonawczy (załączniki do OPZ nr: 4 -6).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 122-387810
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

PN-46/23 Dostawa wyposażenia i adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, na potrzeby Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego działa:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

II. Postępowanie zostało unieważnione:

Podstawa prawna: art. 255 pkt 6 Ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 października 2023 r. KIO 2816/23 Zamawiający przystąpił do ponownego badania i oceny ofert, w toku którego stwierdzono, że:

1) w pkt. 17 załącznika 5E do SWZ pod nazwą „Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla zgrzewarki rotacyjnej ze stolikiem rolkowym” postawiony jest przez Zamawiającego niemożliwy do spełnienia warunek, aby zgrzewarka posiadała "szybkość zgrzewania min. 10 m/s". Jest to rezultat niemożliwy do osiągnięcia przez żadne urządzenie dostępne dziś na rynku. Wartość taka jest zatem błędna i jako taka nie powinna się pojawić w wymaganiach;

2) wadliwy parametr nie został zakwestionowany na etapie procedury przetargowej przez żadnego z potencjalnych oferentów, ani nie został wcześniej zauważony przez Zamawiającego, w związku z tym został utrzymany jako wymagany parametr dla przedmiotu zamówienia;

3) zawarcie umowy na dostawę urządzenia, które nie występuje na rynku byłoby zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe w rozumieniu art. 387 kodeksu cywilnego;

4) skoro Zamawiający wie o niemożliwości świadczenia w zakresie opisanym w SWZ, to jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 387 kodeksu cywilnego;

5) stwierdzona wada dokumentacji postępowania jest już na obecnym etapie postępowania niemożliwa do usunięcia. Konsekwencją zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe byłaby nieważność umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023