Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 70581-2023

03/02/2023    S25

Suomi-Helsinki: Kiinteistöpalvelut

2023/S 025-070581

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kiinteistö Oy Auroranlinna
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0689784-0
Postiosoite: Eevankatu 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00240
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Paukkonen
Sähköpostiosoite: pekka.paukkonen@auroranlinna.fi
Puhelin: +358 207199674
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.auroranlinna.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Digitaaliset porrasnäytöt Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallinnoimissa kiinteistöissä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000 Kiinteistöpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kiinteistö Oy Auroranlinna pyytää tarjouksia Helsingin itäisen ja läntisen alueen kiinteistöjensä digitaalisten porrasnäyttötaulujen hankinnasta palveluna. Auroranlinnalla on tarkoitus ottaa asuinkiinteistöissään porrastetusti käyttöön porrasinfotauluja, joilla parannetaan asukasviestintää ja suunnattua informaatiota kohteittain.

Hankinnan kohteena on Kiinteistö OY Auroranlinnan hallinnoimien asuinkiinteistöjen digitaaliset porrasnäytöt ja siihen liittyvät ohjelmistot palveluna.

-Palvelun käyttöönotto, asennustyö ja lisäkonfigurointityöt, eivät sisälly palvelun kuukausihintaan ja ne ovat erikseen veloitettavia toteutuneen mukaan.

-Palvelu sisältää kaikki palveluun liittyvät laitteet, yhteydet, palvelimet ja ohjelmistot palveluna, jolle on laskettavissa kuukausikohtainen palveluhinta (€/kk/kpl).

-Näyttöä paikallisesti ohjaava mediatoistin pitää olla vapaasti markkinoilta ostettava (WebOs) laite.

-Palvelussa tulee olla valmisliityntärajapinta Tampuuriin (mm. henkilötietojen päivitys, tiedotteet) ja eräajotoiminnallisuus tietojen päivittämiselle massa-ajona tai kohdekohtaisena eräajopäivityksenä.

Palvelu tulee olla jaettavissa kahteen eri alueeseen kiinteistöjen osalta Länsi- ja Itäalueet (liite tiedosto alueet itä ja länsi), joissa kohteiden huoltoyhtiöt voivat tuottaa ja päivittää osaa porrasnäytöstä (myös kohde kohtaisesti) näytöstä.

Kiinteistö oy Auroranlinnalla on noin 4300 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa eripuolilla Helsinkiä, sekä yhdessä kohteessa Kirkkonummella.

Kohdealueilla Itä ja Länsi toimii eri kiinteistöhuoltoyhtiöt. Yhteensä kohteita on noin 80.

Alue itä (Vantaanjoen itäpuoli, oma huoltoyhtiö). Rakennus lukumäärä 145 kpl, porraslukumäärä n.118 kpl, Huoneistoja noin 2 000 kpl

Alue länsi (Vantaanjoen länsipuoli, oma huoltoyhtiö). Rakennus lukumäärä 150 kpl, porraslukumäärä n.110 kpl, Huoneistoja noin 2 300 kpl

Palvelu pyritään ottamaan kiinteistöissä käyttöön riittävän kattavasti (mm. luhtitaloihin ei tule näyttöä) ja sen piiriin tulevat kiinteistöjen käyttöönoton aikataulu on kaksi (2) vuotta.

Kiinteistöjen aluejako on liitteessä AL_kiinteistöt_alueet.pdf

Tarjouksen tulee sisältää toimittajan palvelukokonaisuuteen liittyvien erikseen veloitettavien palvelujen hinnasto.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Auroranlinnalla on tarkoitus ottaa asuinkiinteistöissään porrastetusti käyttöön porrasinfotauluja, joilla parannetaan asukasviestintää ja suunnattua informaatiota kohteittain.

Vaatimuksena on perus porrasnäytöt ja niiden lisäominaisuudet mm. integroitavuus, eräajopäivitykset, mobiilikäyttöliittymä. Palvelu on integroitavissa Auroranlinnan käyttämään kiinteistöhallintajärjestelmään ja sen pitää myös tukea eräajoja päivityksissä. Porrasnäyttöjen operatiivinen päivittäinen hallinta on Auroranlinnan hallinnassa, muu teknisen hallinta ja ylläpito on toimittajan vastuulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 233-671848
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/01/2023