Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 705829-2023

21/11/2023    S224

Polen-Sopot: Fahrgestelle mit Führerhaus

2023/S 224-705829

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Postanschrift: Al. Niepodległości 930 pokój nr 17
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-861
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Sławek
E-Mail: k.slawek@zdiz.sopot.pl
Telefon: +48 609060524
Fax: +48 585515534
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.zdiz.sopot.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 2 PODWOZI SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH SPECJALNYCH TYPU „HAKOWIEC” WRAZ Z POSYPYWARKĄ I PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM CZĘŚĆ I tj. Zadanie I - Dostawa w formie leasingu operacyjn

Referenznummer der Bekanntmachung: 26/NZ/2023/KS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34139100 Fahrgestelle mit Führerhaus
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 podwozi samochodów ciężarowych specjalnych typu „hakowiec” wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części, zakres poszczególnych zadań obejmuje:

CZĘŚĆ I tj. Zadanie I - Dostawa w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodu ciężarowego specjalnego typu „hakowiec” do przewozu kontenerów wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Zakres dla Części I tj. Zadanie I obejmuje dostarczenie pojazdu fabrycznie nowego - dostawa 1 szt. podwozia.

CZĘŚĆ II tj. Zadanie II - Dostawa w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodu ciężarowego specjalnego typu „hakowiec” do przewozu kontenerów wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Zakres dla Części II tj. Zadanie II obejmuje dostarczenie pojazdu fabrycznie nowego - dostawa 1 szt. podwozia.

W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się odpłatne korzystanie z pojazdów w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasing

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 839 523.22 PLN / höchstes Angebot: 839 523.22 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ II tj. Zadanie II - Dostawa w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodu ciężarowego specjalnego typu „hakowiec” do przewozu kontenerów wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34139100 Fahrgestelle mit Führerhaus
34144400 Straßeninstandhaltungsfahrzeuge
34144440 Splittstreufahrzeuge
43313000 Schneepflüge und Schneefräsen
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Sopot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ II tj. Zadanie II - Dostawa w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodu ciężarowego specjalnego typu „hakowiec” do przewozu kontenerów wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Zakres dla Części II tj. Zadanie II obejmuje dostarczenie pojazdu fabrycznie nowego - dostawa 1 szt. podwozia.

W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się odpłatne korzystanie z pojazdów w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla przedmiotu leasingu,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena ofertowa / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z kryterium „termin dostawy ”, przy założeniu , że minimalny termin dostawy wynosi 20 dni od podpisania umowy, maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.

Okres leasingu: 36 miesiące (35 równych miesięcznych rat leasingowych), w ciągu 30 dni od dnia ostatniej raty nastąpi wykup przedmiotu leasingu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ II tj.: Zadanie II - Dostawa w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodu ciężarowego specjalnego typu „hakowiec” do przewozu kontenerów wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34139100 Fahrgestelle mit Führerhaus
34143000 Fahrzeuge für den Winterdienst
34144440 Splittstreufahrzeuge
43313000 Schneepflüge und Schneefräsen
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Sopot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 podwozi samochodów ciężarowych specjalnych typu „hakowiec” wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Zakres dla Części II tj. Zadanie II obejmuje dostarczenie pojazdu fabrycznie nowego - dostawa 1 szt. podwozia.

W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się odpłatne korzystanie z pojazdów w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla każdego przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach leasingu

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena ofertowa brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający stosuje się do art. 138 ust. 4 ustawy p.z.p. (składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 163-516482
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ II tj. Zadanie II - Dostawa w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodu ciężarowego specjalnego typu „hakowiec” do przewozu kontenerów wraz z posypywarką i pługiem odśnieżnym.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/11/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 8970012657
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 54-202
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa JAGGER Łukasz Kasperpowiak
Nationale Identifikationsnummer: 6961358881
Ort: Gostyń
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 63-800
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 839 523.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający żąda wraz z oferta aktualną oferta na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako "JEDZ")

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e tych podmiotów.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:3) w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej „specustawą sankcyjną” ( Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.):

a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 229, str. 1 ze zm.):

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą

w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 powyżej.

Powyższy zakaz dotyczy również podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych zgodnie z Rozdziałem X SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w Art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dniu upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 03-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023