Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 705966-2023

21/11/2023    S224

Rumänien-Focșani: Diverse Ausrüstungen

2023/S 224-705966

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL FOCSANI
Nationale Identifikationsnummer: 4350645
Postanschrift: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Sector: -, Judet: Vrancea
Ort: Focsani
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Enache
E-Mail: enache@focsani.info
Telefon: +40 237/215710
Fax: +40 237216700
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.focsani.info
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare dotări necesare pentru crearea mediului de invățare tehnic în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din municipiul Focsani” Lot 3 si 4

Referenznummer der Bekanntmachung: PAAP2023-5-4350645
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39300000 Diverse Ausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul principal al I14 - dotarea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic reprezinta Dotarea unitatilor de invatamant din Municipiul Focsani cu materiale si echipamente de specialitate, inclusiv echipamente digitale pentru Ateliere de practica, astfel:

Lot 3- dotare cu materiale de instruire si produse cosmetice in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv pentru Liceul tehnic “G.G. Longinescu”;Valoare estimata 329.550,00 lei exclusiv TVA

Lot 4- dotare cu unelte, truse, masini si aparate in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv pentru Colegiul tehnic Edmond Nicolau din mun. Focsani;Valoare estimata 329.550,00 lei exclusiv TVA

Valoare estimata totala( Lot 3+4) - 659.100,0 lei exclusiv TVA

Modalitatea de implementare/Durata contractului/Termenul de livrare:

LOT 3 - Materiale de instruire și produse cosmetice .Durata estimata a contractului este de 6 luni si va începe de la data emiterii Ordinului de livrare a produselor.

LOT 4 - Unelte, truse, mașini și utilaje. Durata estimata a contractului este de 6 luni si va începe de la data emiterii Ordinului de livrare a produselor.

Termenul contractului de furnizare curge de la data emiterii Ordinului de începere, până la data la care contractantul comunica beneficiarului terminarea tuturor activităților și solicita convocarea comisiei de recepție.

Un produs este considerat livrat când dotarea este instalata, funcționează la parametrii agreați și este acceptata de Autoritatea Contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Documentatiile care trebuie furnizate Autoritatii Contractante de catre Contractor (in limba romana)sunt:

- documentele de calitate si conformitate a dotarilor, pentru fiecare dotare in parte;

- documentația/manualul de utilizare;

- documentația de administrare/intretinere și operare/exploatare;

- dosarul de instruire al personalului.

Furnizorul are obligaţia de a asigura transportul la locul de livrare, precum şi de a asigura toate utilajele, instalaţiile, echipamentele şi sculele necesare pentru manipularea si instalarea acestora la locul de utilizare, achizitorul neavând nicio obligaţie în acest sens.

Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 Materiale de instruire și produse cosmetice

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162000 Lehrmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Hauptort der Ausführung:

la adresa Liceului tehnic „G.G. Longinescu” strada Mărășești nr. 50, Focșani, Vancea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dotarea unitatilor de invatamant din Municipiul Focsani cu materiale de instruire și produse cosmetice in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv.

Produse solicitate:

1. Set complet make-up - buc 18

2. Set complet frizerie - buc 18

3. Set complet manichiura - buc 30

4. Set complet pedichiura- buc 6

5. Set complet cosmetic - buc 18

6. Set complet coafor - buc 30

7. Set material sterilizare - buc 18

8. Set aparatura si mobilier laborator estetica - buc 1

Valoare estimata lot 3- 329.550,00 lei exclusiv TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Focsani” va fi finanțat din Componenta C15: Educație, reglementând condițiile pentru acordarea finanțării pentru selectarea unităților de învățământ care au nevoie de mobilier și echipamente, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României), Contract de finantare nr.169/DOT/2023 incheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 Unelte, truse, mașini și utilaje

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42900000 Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Hauptort der Ausführung:

realizarea si livrarea echipamentelor la adresa Colegiul tehnic Edmond Nicoalu strada 1 Decembrie 1918 nr.10 Focsani-Vrancea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- realizarea si livrarea echipamentelor la adresa Colegiul tehnic Edmond Nicoalu strada 1 Decembrie 1918 nr.10 Focsani-Vrancea. Livrarea se realizeaza esalonat conform Graficului de furnizare/livrare.

Produse solicitate:

1. Dulap de sablare- buc 1

2. Masina de debitat cu banda - buc 1

3. Masa de trasat -buc - 1

4. Aparat de curatat cu ultrasunete+solutie buc- 1

5. Aparat sudura Mig-mag(butelie,reductor,sarma)-adresabil cnc buc- 1

6. Aparat sudura Tig+ accesorii(butelie,reductor,sarma)-adresabil cnc buc- 1

7. Strung CNC buc- 1

8. Set capete de frezare buc- 1

9. Masina CNC de taiat cu plasma buc -1

10. Kit taiere plasma buc - 2

11. Micrometru digital buc -15

12. Subler digital buc -15

13. Microscop digital buc-2

14. Comparatoare electronice buc -5

15. Stație de lipit cu accesorii buc-15

16. Statie de lipit reglabila buc-20

17. Osciloscop digital cu 2 canale buc-8

18. Statie de lipit cu aer cald buc- 8

19. Generator de semnal buc-8

20. Trusa electronist buc-24

21. Trusa de unelte sertizare buc-24

22. Bormasina coloana de gaurit cablaje buc-6

23. Masina de facut cablaje buc-2

24. Placa de cablaj imprimat buc-200

25. Kit nivel intermediar buc-30

26. Kit rezistori buc-30

27. Set Leduri buc-30

Valoare estimata lot 4 - 329.550,00 lei, exclusiv TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Focsani” va fi finanțat din Componenta C15: Educație, reglementând condițiile pentru acordarea finanțării pentru selectarea unităților de învățământ care au nevoie de mobilier și echipamente, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României), Contract de finantare nr.169/DOT/2023 incheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI);

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 198-618210
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Nota: în Documentatia de atribuire, acolo unde specificațiile indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență, certificat, atestat, standard, acestea sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. In consecință, aceste specificații sunt considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023