Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70616-2023

03/02/2023    S25

Polen-Walim: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070616

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 010-019909)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Walim
Nationale Identifikationsnummer: 890718290
Postanschrift: Ul. Boczna 9
Ort: Walim
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-320 Walim
Land: Polen
E-Mail: przetargi@walim.pl
Telefon: +48 748494351
Fax: +48 748494355
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.walim.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. „mieszanych”), z domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu Gminy Walim z miejscowości: Walim, Dziećmorowice, Glinno, Jugowice, Michałkowa, Niedźwiedzica, Nowa Wieś, Nowy Julianów, Stary Julianów, Olszyniec, Podlesie, Rzeczka, Zagórze Śląskie,

Szacunkowa liczba mieszkańców od których będą odbierane odpady komunalne to ok. 4433 mieszkańców zamieszkałych na terenie ok. 1282 nieruchomościach, w tym 62 nieruchomości w części zamieszkałych. Wykaz nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne stanowi załącznik Nr 1 do projektowanych zapisów umowy. Zamawiający przewiduje zmiany ilości nieruchomości ± 5%.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 010-019909

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. „mieszanych”), z domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu Gminy Walim z miejscowości: Walim, Dziećmorowice, Glinno, Jugowice, Michałkowa, Niedźwiedzica, Nowa Wieś, Nowy Julianów, Stary Julianów, Olszyniec, Podlesie, Rzeczka, Zagórze Śląskie,

Szacunkowa liczba mieszkańców od których będą odbierane odpady komunalne to ok. 4433 mieszkańców zamieszkałych na terenie ok. 1282 nieruchomościach, w tym 62 nieruchomości w części zamieszkałych.

Wykaz nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne stanowi załącznik Nr 1 do projektowanych zapisów umowy. Zamawiający przewiduje zmiany ilości nieruchomości ± 5%.

2.2. Odbieranie całej masy i zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. b), d),e),f) odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), które stanowią odpady zebrane w jednym pojemniku, stanowiące pozostałość po wysegregowaniu wszystkich frakcji, do których wysegregowania zobowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim (tzw. frakcja resztkowa – pozostałości z segregacji – odpady niezidentyfikowane, dla których nie określono sposobu selektywnego pozbycia się);

b) selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 02 01, 20 01 08), zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 ustawy o odpadach ( Dz.U. 2022 poz. 699 z późn.zm.);

c) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje papieru, szkła i metali/tworzyw sztucznych/opakowań wielomateriałowych (20 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 02 );

d) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli (20 03 07);

e) zużytych opon (16 01 03);

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*);

2.3. Odpady wymienione w ust.2.2 pkt. a) i c) zostaną przekazane do Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

2.4 Odbieranie całej masy i zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. d) do n) gromadzonych w sposób selektywny następujących frakcji z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Jugowicach nr działki (85/1,85/2) – były dworzec PKP:

a) opakowania wielomateriałowe (15 01 06),

b) opakowania papierowe (20 01 01,15 01 01)

c) opakowania szklane (20 01 02,15 01 02)

d) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) (15 01 10*),

e) odpadów zielonych (20 02 01),

f) przeterminowanych leków i chemikaliów (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 29*, 20 01 27*, 20 01 17*),

g) zużytych baterii i akumulatorów (20 01 34),

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*),

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07),

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 07),

k) zużytych opon (16 01 03),

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (20 01 32),

ł) tekstylia i odzież (20 01 10, 20 01 11),

m) zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne (20 01 23*),

n)odpady niebezpieczne (ex 20 01 99);

2.5. Odpady wymienione w ust.2.4 pkt. a) do c) zostaną przekazane do Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

muss es heißen:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. „mieszanych”), z domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu Gminy Walim z miejscowości: Walim, Dziećmorowice, Glinno, Jugowice, Michałkowa, Niedźwiedzica, Nowa Wieś, Nowy Julianów, Stary Julianów, Olszyniec, Podlesie, Rzeczka, Zagórze Śląskie,

Szacunkowa liczba mieszkańców od których będą odbierane odpady komunalne to ok. 4433 mieszkańców zamieszkałych na terenie ok. 1282 nieruchomościach, w tym 62 nieruchomości w części zamieszkałych.

Wykaz nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne stanowi załącznik Nr 1 do projektowanych zapisów umowy. Zamawiający przewiduje zmiany ilości nieruchomości ± 5%.

2.2. Odbieranie całej masy i zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. b), d),e),f) odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), które stanowią odpady zebrane w jednym pojemniku, stanowiące pozostałość po wysegregowaniu wszystkich frakcji, do których wysegregowania zobowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim (tzw. frakcja resztkowa – pozostałości z segregacji – odpady niezidentyfikowane, dla których nie określono sposobu selektywnego pozbycia się);

b) selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 02 01), zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 ustawy o odpadach ( Dz.U. 2022 poz. 699 z późn.zm.);

c) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje papieru (15 01 01), szkła (15 01 07) i metali/tworzyw sztucznych/opakowań wielomateriałowych (15 01 06, w tym 15 01 04, 15 01 02 );

d) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli (20 03 07) dotyczy akcji odbierania odpadów z nieruchomości 1 raz w roku;

e) zużytych opon (16 01 03) dotyczy akcji odbierania odpadów z nieruchomości 1 raz w roku;

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 36) dotyczy akcji odbierania odpadów z nieruchomości 1 raz w roku;

2.3. Odpady wymienione w ust.2.2 pkt. a) i c) zostaną przekazane do Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

2.4 Odbieranie całej masy i zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. d) do j) gromadzonych w sposób selektywny następujących frakcji z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Jugowicach nr działki (85/1,85/2) – były dworzec PKP:

a) opakowania wielomateriałowe (15 01 06),

b) opakowania papierowe (15 01 01)

c) opakowania szklane (15 01 02)

d) odpadów zielonych (20 02 01),

e) zużytych baterii i akumulatorów (20 01 34),

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 36),

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07),

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 07),

i) zużytych opon (16 01 03),

j) tekstylia i odzież (20 01 10, 20 01 11),

2.5. Odpady wymienione w ust.2.4 pkt. a) do c) zostaną przekazane do Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot który:

- jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Walim,

- posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będące przedmiotem niniejszego zamówienia,

- posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1250 ze zm.).

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie ww. dokumentów.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot który:

- jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Walim,

- posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będące przedmiotem niniejszego zamówienia,

- posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1250 ze zm.).

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie ww. dokumentów.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b, pkt 3, pkt 5, pkt. 7-8 ustawy Pzp,

d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835),

e) art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2.Termin realizacji umowy: 16 miesięcy

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług odbioru odpadów: 1 marca 2023 r. (16 miesięcy)

muss es heißen:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b, pkt 3, pkt 5, pkt. 7-8 ustawy Pzp,

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835),

d) art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2.Termin realizacji umowy: 16 miesięcy

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług odbioru odpadów: 1 marca 2023 r. (16 miesięcy)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 09/05/2023
muss es heißen:
Tag: 15/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: