Lieferungen - 70621-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Linköping: Servrar

2023/S 025-070621

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 243-702685)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Charlotta Rudner
E-post: Charlotta.Rudner@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Server och lagring

Referensnummer: UC-2022-310
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48820000 Servrar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar inköp av serverhårdvara och lagringslösningar samt tillhörande tjänster och produkter. 

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.

Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är för att behovet avser en samarbetspartner inom områdena server och lagring.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 243-702685

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 31/01/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 06/02/2023
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/02/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 07/02/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: