Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 706522-2023

21/11/2023    S224

Tschechien-Prag: Datendienste

2023/S 224-706522

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 209-659650)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo financí
Nationale Identifikationsnummer: 00006947
Postanschrift: Letenská 525/15
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11810
Land: Tschechien
E-Mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Telefon: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mfcr.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Denní dodávání elektronické podoby plných textů celostátních titulů a dalších médií a poskytování souvisejících služeb

Referenznummer der Bekanntmachung: MF-28657/2023/6602
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72300000 Datendienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka denních dat z elektronického archivu Dodavatele s multilicencí pro využití dat v rámci celého resortu ministerstva financí, správa těchto dat v databázi na infrastruktuře Dodavatele a zajištění přístupu k těmto datum pro resort ministerstva financí prostřednictvím webového rozhraní, a dále též zajištění přístupu pro resort Odběratele k mediálnímu archivu Odběratele stejným způsobem.

Zadavatel si dle § 66 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje zadat další služby - nové plnění takto:

a. rozšíření Seznamu požadovaných titulů nad rámec Přílohy č. 1 Smlouvy bodu 1a), a to nejvýše o 30 titulů,

b. rozšíření monitoringu o nové relevantní zdroje nad rámec Přílohy č. 1 Smlouvy bodu 1e), a to nejvýše o 18 relevantních zdrojů.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 209-659650

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 27/11/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 04/12/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 27/11/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 04/12/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Viz také Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a zadávací dokumentaci ve znění tohoto vysvětlení (včetně nového znění Přílohy č. 1 ZD) uveřejněné na profilu zadavatele.