Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 706556-2023

21/11/2023    S224

Polen-Katowice: Tonerkassetten

2023/S 224-706556

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 6340137913
Postanschrift: ul. Lompy 19
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-038
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Damian Harazim
E-Mail: damian.harazim@ka.policja.gov.pl
Telefon: +48 478512050
Fax: +48 478512060
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.slaska.policja.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera, Triumh Adler dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-2380-251/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192113 Tonerkassetten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera, Triumh Adler dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024 z podziałem na dwie części (dwa zadania).

Zadanie nr 1 „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024”.

Zadanie nr 2 Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera, Triumh Adler dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy m.in. tuszy, tonerów, bębnów, taśm do urządzeń

drukujących.

Szczegółowy wykaz asortymentu został opisany w załączniku nr 3 do SWZ formularzu cenowym.

Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb.

CPV: 30192113-6, 30125110-5, 30124300-7

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 833 701.92 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192113 Tonerkassetten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy m.in. tuszy, tonerów, bębnów, taśm do urządzeń drukujących. Szczegółowy wykaz asortymentu został opisany w załączniku nr 3 do SWZ - formularzu cenowym.

Zamawiający w ramach zamówienia nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji

Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.

Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie dostarczanych materiałów zgodnie z potrzebami Zamawiającego, według cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu cenowym.

Cena jednostkowa usługi wskazana przez Wykonawcę w formularzu cenowym obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją umowy, w tym wycenę materiału, koszt dostawy, koszt odbioru i utylizacji zużytych materiałów od Zamawiającego, podatek VAT.

Zamawiający wymaga, by odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywał się nie rzadziej niż podczas każdej realizowanej przez Wykonawcę dostawy. Sposób przygotowania przez Zamawiającego zużytych materiałów do odbioru zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

Zamawiający wymaga, by czas dostawy zamówionych materiałów wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych.

Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawców asortymentu równoważnego w postaci zamienników. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami w których mają być

użytkowane jako materiały eksploatacyjne, z porównywalną tzn. taką samą lub lepszą jakością wydruku, szybkością schnięcia, kolorystyką, pojemnością, wydajnością oraz posiadającą analogiczne funkcje np. informacje o stanie zużycia wkładu. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia,funkcje np. informacje o stanie zużycia wkładu. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany materiał stanowi produkt równoważny.że zaoferowany materiał stanowi produkt równoważny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ilość reklamacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urz ądzeń drukujących Kyocera, Triumh Adler dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192113 Tonerkassetten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy m.in. tuszy, tonerów, bębnów, taśm do urządzeń drukujących. Szczegółowy wykaz asortymentu został opisany w załączniku nr 3 do SWZ - formularzu cenowym.

Zamawiający w ramach zamówienia nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji

Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.

Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie dostarczanych materiałów zgodnie z potrzebami Zamawiającego, według cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu cenowym.

Cena jednostkowa usługi wskazana przez Wykonawcę w formularzu cenowym obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją umowy, w tym wycenę materiału, koszt dostawy, koszt odbioru i utylizacji zużytych materiałów od Zamawiającego, podatek VAT.

Zamawiający wymaga, by odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywał się nie rzadziej niż podczas każdej realizowanej przez Wykonawcę dostawy. Sposób przygotowania przez Zamawiającego zużytych materiałów do odbioru zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

Zamawiający wymaga, by czas dostawy zamówionych materiałów wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ilość reklamacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy o 5 dni niż wyznaczony w art. 138 ust. 1 jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 156-498786
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/11/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZUMAR Zbigniew Grzywiński
Nationale Identifikationsnummer: 5791862277
Ort: Tczew
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 680 069.92 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 680 069.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urz ądzeń drukujących Kyocera, Triumh Adler dla CBŚP, BSWP, CBZC, KWP w Katowicach oraz jednostek podległych na lata 2023 2024

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/11/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZUMAR Zbigniew Grzywiński
Nationale Identifikationsnummer: 5791862277
Ort: Tczew
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 153 632.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 153 632.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:art. 108 ust. 1 ustawy PZP; art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp; art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp; art. 109 ust. 1 pkt 5 uPzp; art. 5k rozporz. Rady (UE) 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 835).Do składanej oferty każdy Wykonawca dołączy oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 na formularzu JEDZ (zał. nr 5 do SWZ) oraz oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 835) – zał. nr 5a do SWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa w trybie art. 126 ust. 1 uPzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podm. środków dowodowych oraz następujących oświadczeń: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w ośw. o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 oraz art. 5k i art. 7 ust. 1 wzór zał. nr 5 i nr 5a do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ośw. składa każdy z Wykonawców. Dokumenty i oświadczenia: Informacja z KRK w zakresie a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publ. tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem, Zaśw. US potw., że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaśw. Zamawiający żąda złożenia dok. potw. że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz. w sprawie spłat tych należności,Zaśw. lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wraz z zaśw. albo innym dok. Zamawiający żąda złożenia dok. potwierdzających że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokum. lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-oświadczenie stanowi zał. nr 5 do SWZ,Odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp. Zamawiający na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia dokumentów jeżeli je uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publ. w rozumieniu ustawy. Oświadczenie, że wykonawca nie naruszył poważnie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, składa się na zał. nr 5 do SWZ – JEDZ. Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji złożonego oświadczenia na podstawie ogłoszeń o wykonaniu umowy w BZP, w zakresie naliczonych kar umownych (każdej, licząc od dnia 01.01.2021 r.), z zastrz.art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności na:a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023