Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 706582-2023

Beknopt weergeven

Deze aankondiging wijzigt de vorige versie:  682316-2023
Bekijk de meest recente versie van deze aankondiging:  716507-2023
Submission deadline has been amended by:  716507-2023
Spanje - Zonne-energie - Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte público regular interurbano de viajeros en la isla de La Palma

224/2023

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de la Palma
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte público regular interurbano de viajeros en la isla de La Palma
Beschrijving: Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte público regular interurbano de viajeros en la isla de La Palma
Identificatiecode van de procedure: 9059f086-7a0b-492c-b1d2-b646814fce8d
Interne identificatiecode: 44/2023/CNT
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: No
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 09330000Zonne-energie
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): La Palma(ES707)
Land: Spanje
2.1.3 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 593,597.48EUR
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.5 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden van het contract:
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund: 2
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Prohibición art. 71 LCSP
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Lote 1
Beschrijving: Lote 1. Placas para marquesinas rústicas situadas en los municipios de Tijarafe, Puntagorda, Villa de Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces. Se suministrará para las marquesinas de estos municipios.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 09330000Zonne-energie
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): La Palma(ES707)
Land: Spanje
Aanvullende informatie: 
5.1.5 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 140,350.38EUR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: No prohibición para contratar
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Otros
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: SPA
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Spaans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-11-24+02:0015:00:00+02:00
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2023-11-28+02:0014:30:00+02:00
Plaats: Salón de Consejeros
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de la Palma
5.1 Perceel: LOT-0002
Titel: Lote 2
Beschrijving: Lote 2. Placas para marquesinas rústicas situadas en los municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Breña Alta y Puntallana. Se suministrará en estos municipios.
Interne identificatiecode: 2
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 09330000Zonne-energie
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): La Palma(ES707)
Land: Spanje
Aanvullende informatie: 
5.1.5 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 235,888.26EUR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: No prohibición para contratar
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Otros
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: SPA
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Spaans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-11-24+02:0015:00:00+02:00
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2023-11-28+02:0014:30:00+02:00
Plaats: Salón de Consejeros
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de la Palma
5.1 Perceel: LOT-0003
Titel: Lote 3
Beschrijving: Lote 3. Placas para marquesinas rústicas situadas en los municipios de Villa y Puerto de Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paso, Fuencaliente de La Palma y Villa de Mazo. Comprende el suministro de placas para estos municipios.
Interne identificatiecode: 3
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 09330000Zonne-energie
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): La Palma(ES707)
Land: Spanje
Aanvullende informatie: 
5.1.5 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 258,910.66EUR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: No prohibición para contratar
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Otros
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: SPA
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Spaans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-11-24+02:0015:00:00+02:00
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2023-11-28+02:0014:30:00+02:00
Plaats: Salón de Consejeros
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de la Palma
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de la Palma
Registratienummer: 31609160204676
Registratienummer: P3800002B
Stad: SANTA CRUZ DE LA PALMA
Postcode: 38700
Onderverdeling land (NUTS): Madrid(ES300)
Land: Spanje
Contactpunt: Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de la Palma
Telefoon: 922423100
Andere contactpunten:
Officiële naam: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
Stad: Tenerife
Postcode: 38003
Land: Spanje
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures
10. Wijziging van een aankondiging
Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 682316-2023
Voornaamste reden voor de wijziging: Informatie bijgewerkt
10.1 Wijziging van een aankondiging
Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 0d0d5261-9114-4cb6-9a0f-72d365025796- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-17+02:0020:11:33+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Spaans
11.2 Informatie over de bekendmaking
Publicatienummer aankondiging: 00706582-2023
Nummer uitgave PB S: 224/2023
Datum van bekendmaking: 2023-11-21Z