Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 706693-2023

Kompaktansicht anzeigen

Mit dieser Bekanntmachung wird die Vorfassung geändert:  670906-2023
Finnland - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - Suunnittelupalveluiden puitejärjestely

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Suunnittelupalveluiden puitejärjestely
Beschreibung: Kilpailutuksen kohteena on suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut ajalla 1.1.2024-31.12.2026. Hankintaan sisältyy yksi (1) yhden (1) vuoden optio ajalle 1.1.2027-31.12.2027. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta. Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Arkkitehtisuunnittelu 2. Rakennesuunnittelu 3. LVIA-suunnittelu 4. Sähkösuunnittelu HUOM! Mikäli tarjoaja tarjoaa useampaa kuin yhtä osa-aluetta, tulee jokaisesta osa-alueesta tehdä oma erillinen tarjous. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Tässä hankinnassa puitejärjestelyllä tarkoitetaan Tilaajan ja usean toimittajan välistä sopimusta. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitesopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimintaan kuuluvat aikaveloituksella tehtävät hankekohtaisesti erikseen sovittavat suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Hankinnasta tehdään puitesopimukset kuhunkin osa-alueeseen enintään viiden (5) palveluntuottajan kanssa. Osa-aluekohtaiset hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Puitesopimuksella tilattavien tehtävien koko voi vaihdella pienistä hankkeista EU - kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Tilaaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin hankintamääriin. Puitesopimusjärjestelyn liittyvät työt tehdään Tilaajan omistamissa tai vuokraamissa kiinteistöissä pääosin Rovaniemen kaupungin alueella. Hankkeiden sisältö, laajuus ja kustannukset vaihtelevat. Hankekohtaiset tavoitteet määritellään kussakin hankkeessa erikseen. Tilaaja määrittää käytetäänkö hankkeen suunnittelussa puitejärjestelyyn perustuvaa valintamenettelyä vai kilpailutetaanko suunnittelu erikseen. Tilaaja valitsee suunnittelijat kohteittain ja hankkeittain harkintansa mukaan. Suunnittelija vastaa hankkeessa omaan suunnittelualaansa kuuluvien suunnitelmien tekemisestä. Arkkitehtisuunnittelija toimii hankkeissa pääsuunnittelijana, ellei toisin sovita. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia Maankäyttö- ja rakennuslain 120 a §:n sekä Valtioneuvoston asetuksen 215/2015 48 §:n mukaisista pääsuunnittelijan tehtävistä. Pienehköjä suunnittelun toimeksiantoja voidaan toteuttaa laskutyöperiaatteella, jolloin suunnittelija laskuttaa toteutuneiden tuntien mukaan. Jokaisesta hankkeesta on annettava kustannus- ja työmääräarvio etukäteen hankkeen sisällön selvittyä. Tähän puitejärjestelyyn perustuvat puitejärjestelyn päättymishetkellä keskeneräiset suunnittelutyöt jatkuvat puitejärjestelyn päätyttyä tehtävänantojen ehtojen mukaisesti.
Kennung des Verfahrens: 9a0ff00a-5c57-4140-9d96-7e00e057b8cf
Interne Kennung: ROIDno-2023-3340
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
Zentrale Elemente des Verfahrens: Puitejärjestelyn säännöt: 1. Valinnanvapaus Puitejärjestelyn sisäiset alle 60 000 EUR:n toimeksiannot: Puitejärjestelyn sisäiset enintään 60 000 euron (alv 0 %) hankinnat Tilaaja tekee Tilaajan arvioon perustuen tämän soveltuvimmaksi katsomaltaan puitesopimustoimittajalta. Soveltuvimpana pidetään sitä puitesopimustoimittajaa, jolla Tilaajan arvion mukaan on kyseiseen hankintaan nähden soveltuvimmat resurssit ja osaaminen. Vaihtoehtoisesti Tilaaja voi järjestää hankinnasta kevennetyn kilpailutuksen, mikäli hankinta on tarkoituksenmukaisempi toteuttaa minikilpailutuksen avulla. 2. Etusijajärjestys Puitejärjestelyn sisäiset yli 60 000 EUR:n toimeksiannot: Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat, jotka ylittävät 60 000 euroa (alv. 0 %), tehdään ensisijaisesti kilpailussa muodostetun etusijajärjestyksen perusteella. Tilaaja tilaa palvelut etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta. Mikäli kyseisellä palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta ottaa toimeksiantoa vastaan, siirtyy Tilaaja etusijajärjestyksessä seuraavaan palveluntuottajaan jne., kunnes toimeksiannolle saadaan palveluntuottaja. Vaihtoehtoisesti Tilaaja voi järjestää hankinnasta kevennetyn kilpailutuksen. 3. Kevennetty kilpailutus Puitejärjestelyn sisäiset yli 60 000 EUR:n toimeksiannot: Vaihtoehtoisesti Tilaaja voi järjestää minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen Palveluntuottajien kesken, kun hankinnan arvo ylittää 60.000 euroa. Tilaaja voi myös minikilpailuttaa alle 60.000 euron alittavat hankinnat, Minikilpailutuksissa Tilaaja valitsee hinnalle ja laadulle annettavat painoarvot. Tilaaja voi minikilpailuttaa Palvelun pelkällä hinnalla (hinta 100 pistettä ja laatu 0 pistettä), pelkällä laadulla (laatu 100 pistettä ja hinta 0 pistettä) tai huomioiden pisteytyksessä sekä hinnan että laadun. Puitejärjestelyyn valittu toimittaja ei voi tarjota minikilpailutuksiin annettavissa tarjouksissa korkeampia hintoja, kuin mitä se on puitejärjestelyyn antamassaan tarjouksessaan esittänyt. Toimittaja on oikeutettu tarjoamaan Palvelua puitejärjestelyyn antamaansa tarjousta alhaisemmilla hinnoilla. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen minikilpailuttamisessa Tilaaja pyytää kirjalliset tarjoukset puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Tilaaja määrittelee tarjousajan, jonka on oltava riittävä ottaen huomioon hankinnan laatu, tarjousten tekemisen edellyttämä aika ja muut vastaavat seikat. Minikilpailutuksen tarjouspyynnössä määritellään ainakin seuraavat asiat: - palvelun sisältö ja laajuus, - palvelun ajankohta, - muut palvelua koskevat asiat, - tarjousaika, - tarjouksen valintaperuste sekä vertailuperusteet. Tarpeen vaatiessa puitejärjestelyn ehtoja voidaan täsmentää ja selkeyttää ennen minikilpailutuksen tekemistä. Huom: Tilaajalla on aina myös oikeus tarpeensa mukaan valita toimittaja (kilpailuttamalla tai suorahankinnalla, jos suorahankinnan edellytykset täyttyvät) puitejärjestelyn ulkopuolelta.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71000000Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71200000Dienstleistungen von Architekturbüros
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71300000Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3,000,000EUR
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 3,000,000EUR
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Onko tarjoaja kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvasta samankaltaisesta menettelystä johtuvassa konkurssissa tai muuta sellaista vastaavassa tilanteessa? Jos kyllä: Lisätietoja: Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa sovellettavat liiketoiminnan jatkamista koskevat kansalliset säännöt ja toimet? Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos tarjoajien poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että tarjoaja kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot URL: Koodi: Laatija:
Konkurs: Onko tarjoaja konkurssissa? Jos kyllä: Lisätietoja: Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa sovellettavat liiketoiminnan jatkamista koskevat kansalliset säännöt ja toimet? Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos tarjoajien poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että tarjoaja kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot URL: Koodi: Laatija:
Korruption: Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisena kuin se määritellään sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen 3 artiklassa (EUVL C 195, 25.6.1997, s. 1) ja lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklan 1 kohdassa (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54). Tämä poissulkemisperuste kattaa myös hankintaviranomaisen (-yksikön) tai tarjoajan kansallisen lainsäädännön määritelmän mukaisen korruption. Jos kyllä: a) Tuomion antamispäivä ja syy(t) tuomion antamiseen Päiväys Syy(t): b) Tuomion saajan tunnistetiedot: c) Siltä osin kuin se määrätään suoraan tuomiossa: Poissulkemisajan pituus: Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Vergleichsverfahren: Onko tarjoajalla järjestelyjä velkojien kanssa? Jos kyllä: Lisätietoja: Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa sovellettavat liiketoiminnan jatkamista koskevat kansalliset säännöt ja toimet? Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos tarjoajien poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että tarjoaja kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot URL: Koodi: Laatija:
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisena kuin se määritellään järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2008 annetun neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42). Jos kyllä: a) Tuomion antamispäivä ja syy(t) tuomion antamiseen Päiväys Syy(t): b) Tuomion saajan tunnistetiedot: c) Siltä osin kuin se määrätään suoraan tuomiossa: Poissulkemisajan pituus: Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Onko tarjoaja tehnyt muiden tarjoajien kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua? Jos kyllä: Lisätietoja: Onko tarjoaja toteuttanut puhdistautumistoimia? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Onko tarjoaja rikkonut oman tietonsa mukaan ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan? Kansallisessa lainsäädännössä taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdassa (Erityisalat: 2014/25/EU 36 artiklan 2 kohta) tämän hankinnan osalta tarkoitetut velvoitteet. Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tarjoaja toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta huolimatta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina kuin ne määritellään rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY 1 artiklassa (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15). Jos kyllä: a) Tuomion antamispäivä ja syy(t) tuomion antamiseen Päiväys Syy(t): b) Tuomion saajan tunnistetiedot: c) Siltä osin kuin se määrätään suoraan tuomiossa: Poissulkemisajan pituus: Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Betrugsbekämpfung: Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina kuin ne määritellään Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen 1 artiklassa (EUVL C 316, 27.11.1995, s. 48). Jos kyllä: a) Tuomion antamispäivä ja syy(t) tuomion antamiseen Päiväys Syy(t): b) Tuomion saajan tunnistetiedot: c) Siltä osin kuin se määrätään suoraan tuomiossa: Poissulkemisajan pituus: Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina kuin ne määritellään ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU 2 artiklassa (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1). Jos kyllä: a) Tuomion antamispäivä ja syy(t) tuomion antamiseen Päiväys Syy(t): b) Tuomion saajan tunnistetiedot: c) Siltä osin kuin se määrätään suoraan tuomiossa: Poissulkemisajan pituus: Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Zahlungsunfähigkeit: Onko tarjoajan osalta käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyjä? Jos kyllä: Lisätietoja: Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa sovellettavat liiketoiminnan jatkamista koskevat kansalliset säännöt ja toimet? Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos tarjoajien poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että tarjoaja kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot URL: Koodi: Laatija:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Onko tarjoaja rikkonut oman tietonsa mukaan työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan? Kansallisessa lainsäädännössä taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdassa (Erityisalat: 2014/25/EU 36 artiklan 2 kohta) tämän hankinnan osalta tarkoitetut velvoitteet. Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tarjoaja toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta huolimatta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Ovatko tarjoajan varat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa? Jos kyllä: Lisätietoja: Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa sovellettavat liiketoiminnan jatkamista koskevat kansalliset säännöt ja toimet? Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos tarjoajien poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että tarjoaja kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot URL: Koodi: Laatija:
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Koskeeko tarjoajaa jokin seuraavista tilanteista? a) on syyllistynyt vakavaan väärään tulkintaan antaessaan poissulkemisperusteiden puuttumisen tai valintaperusteiden täyttymisen tarkistamiseen vaadittuja tietoja, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) ei ole kyennyt toimittamaan viiveettä hankintaviranomaisen tai -yksikön vaatimia liiteasiakirjoja, ja d) on yrittänyt vaikuttaa hankintaviranomaisen tai -yksikön päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on tuottamuksellisesti toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, valintaa tai myöntämistä koskeviin päätöksiin?
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Onko tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä. Jos kyllä: Onko tarjoaja toteuttanut puhdistautumistoimia? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot: URL: Koodi: Laatija:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Onko tarjoaja tietoinen eturistiriidoista, joita sen hankintamenettelyyn osallistumisesta aiheutuu kansallisen lainsäädännön, asiaankuuluvan hankintailmoituksen tai hankinta-asiakirjojen perusteella? Jos kyllä: Lisätietoja:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Onko tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys antanut hankintaviranomaiselle tai –yksikölle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun? Jos kyllä: Lisätietoja:
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Onko tarjoaja syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen? Ks. tarvittaessa kansallisessa lainsäädännössä annetut määritelmät. Jos kyllä: Lisätietoja: Onko tarjoaja toteuttanut puhdistautumistoimia? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Onko tarjoajalla kokemuksia siitä, että aikaisempi hankintasopimus, hankintayksikön kanssa tehty aikaisempi hankintasopimus tai aikaisempi käyttöoikeussopimus on irtisanottu ennenaikaisesti tai että kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia? Jos kyllä: Lisätietoja: Onko tarjoaja toteuttanut puhdistautumistoimia? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Onko tarjoaja rikkonut oman tietonsa mukaan sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan? Kansallisessa lainsäädännössä taikka direktiivin 2014/24/EU 18 artiklan 2 kohdassa (Erityisalat: 2014/25/EU 36 artiklan 2 kohta) tämän hankinnan osalta tarkoitetut velvoitteet. Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tarjoaja toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta huolimatta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista:
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Onko tarjoaja rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan joko maassa, johon toimija on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa? Jos kyllä: Sosiaaliturvamaksut a) Kyseinen maa tai jäsenvaltio b) Kyseinen määrä (EUR) c) Tapa, jolla velvoitteiden rikkominen on todettu Muutoin kuin oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä Jos kyllä: Muulla tavalla, millä: d) Onko tarjoaja täyttänyt velvollisuutensa maksamalla sosiaaliturvamaksut taikka onko toimija sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten, mukaan lukien mahdolliset kertyneet korot tai sakot? Jos kyllä: tarkennetaan: Jos ei: Onko päätös lopullinen ja sitova? Jos kyllä: Tuomion tai päätöksen päiväys: Jos kyse on tuomiosta ja jos poissulkemisen kesto on määrätty suoraan tuomiossa: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Onko tarjoajan liiketoiminta keskeytetty? Jos kyllä: Lisätietoja: Syyt siihen, että tarjoaja pystyy kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta ottaen huomioon kyseisissä olosuhteissa sovellettavat liiketoiminnan jatkamista koskevat kansalliset säännöt ja toimet? Näitä tietoja ei tarvitse antaa, jos tarjoajien poissulkeminen tässä tapauksessa on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan pakollista ilman mahdollisuutta poikkeuksen myöntämiseen siinä tapauksessa, että tarjoaja kykenee kaikesta huolimatta suoriutumaan sopimuksesta. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: Jos asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot URL: Koodi: Laatija:
Entrichtung von Steuern: Onko tarjoaja rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan joko maassa, johon toimija on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa? Jos kyllä: Verot a) Kyseinen maa tai jäsenvaltio b) Kyseinen määrä (EUR) c) Tapa, jolla velvoitteiden rikkominen on todettu Muutoin kuin oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä Jos kyllä: Muulla tavalla, millä: d) Onko tarjoaja täyttänyt velvollisuutensa maksamalla verot taikka onko toimija sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten, mukaan lukien mahdolliset kertyneet korot tai sakot? Jos kyllä: tarkennetaan: Jos ei: Onko päätös lopullinen ja sitova? Jos kyllä: Tuomion tai päätöksen päiväys: Jos kyse on tuomiosta ja jos poissulkemisen kesto on määrätty suoraan tuomiossa: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa? Sellaisina kuin ne määritellään terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 1 ja 3 artiklassa (EUVL L 164, 22.6.2002, s. 3). Tämä poissulkemisperuste kattaa myös kyseisen puitepäätöksen 4 artiklassa tarkoitetun rikoksiin yllyttämisen tai niissä avun antamisen tai rikoksen yrityksen. Jos kyllä: a) Tuomion antamispäivä ja syy(t) tuomion antamiseen Päiväys Syy(t): b) Tuomion saajan tunnistetiedot: c) Siltä osin kuin se määrätään suoraan tuomiossa: Poissulkemisajan pituus: Jos tarjoaja on saanut tuomion, onko toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa huolimatta kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta (”puhdistautuminen”)? Jos kyllä: Kuvaus toteutetuista toimista: Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: URL: Koodi: Laatija:
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Arkkitehtisuunnittelu
Beschreibung: Osa-alue käsittää erikseen hankekohtaisesti tilattavia suunnittelu- ja selvitystehtäviä Tilaajan investointi- ja käyttötalousrakennushankkeisiin. Kohteiden suunnittelu toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 18 mukaiset: 1. Tarveselvitys 2. Hankesuunnittelu 3. Suunnittelun valmistelu 4. Ehdotussuunnittelu 5. Yleissuunnittelu 6. Rakennuslupatehtävät 7. Toteutussuunnittelu 8. Käyttöönotto 9. Takuuaika Suunnittelutoimeksiantoon kuuluvat seuraavat tehtävät, hankekohtaisesti soveltaen, jollei hankekohtaisissa tarjouspyynnöissä ole muuta määrätty: - pääsuunnittelijan tehtävät kaikissa suunnitteluvaiheissa pääsuunnitteluntehtäväluettelon PS18 (RT 103254) mukaisesti - arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 (RT 103253) mukaiset tehtävät hankkeeseen soveltuvin osin - akustiikkasuunnittelu tehtäväluettelon AKU18 (RT 103190) mukaisesti tarvittavilta osin - sisustussuunnittelu tehtäväluettelon SIS12 (RT 10–11192) mukaiset tehtävät hankkeeseen soveltuvin osin - kiintokalustesuunnittelu - tarvittava palotekninen suunnittelu, sovitaan hankekohtaisesti - osallistuminen osaltaan hankesuunnitelmien yhteydessä tehtävien turvallisuusselvitysten laadintaan ja riskikartoitukseen
Interne Kennung: Osa-alue 1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71000000Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-01+02:00
Enddatum: 2026-12-31+02:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Liikevaihto
Beschreibung: Tarjoajan liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on vähintään 200 000,00 euroa. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee vähintään yhden ryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihto olla vähintään 200 000,00 euroa.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Osa-alueittain vaihtelee
Beschreibung: Ks. tarjouspyyntö
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-11-27+02:0012:00:00+02:00
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-07+02:0012:00:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-07+02:0012:05:00+02:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung, teilweise mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Markkinaoikeus
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus
Organisation, die Angebote bearbeitet: Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus
5.1 Los: LOT-0002
Titel: Rakennesuunnittelu
Beschreibung: Osa-alue käsittää erikseen hankekohtaisesti tilattavia suunnittelu- ja selvitystehtäviä Tilaajan investointi- ja käyttötalousrakennushankkeisiin. Kohteiden suunnittelu toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 18 mukaiset: 1. Tarveselvitys 2. Hankesuunnittelu 3. Suunnittelun valmistelu 4. Ehdotussuunnittelu 5. Yleissuunnittelu 6. Rakennuslupatehtävät 7. Toteutussuunnittelu 8. Käyttöönotto 9. Takuuaika Suunnittelutoimeksiantoon kuuluvat seuraavat tehtävät, hankekohtaisesti soveltaen, jollei hankekohtaisissa tarjouspyynnöissä ole muuta määrätty: - tehtäväluettelon RAK18 (RT 103087) mukaiset tehtävät hankkeeseen soveltuvin osin - osallistuminen osaltaan hankesuunnitelmien yhteydessä tehtävien turvallisuusselvitysten laadintaan ja riskikartoitukseen - osallistuminen hankkeen rakennustöiden valvontaan laajuudessa, joka sovitaan tilaajan kanssa hankekohtaisesti
Interne Kennung: Osa-alue 2
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71000000Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-01+02:00
Enddatum: 2026-12-31+02:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Liikevaihto
Beschreibung: Tarjoajan liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on vähintään 200 000,00 euroa. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee vähintään yhden ryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihto olla vähintään 200 000,00 euroa.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Osa-alueittain vaihtelee
Beschreibung: Ks. tarjouspyyntö
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-11-27+02:0012:00:00+02:00
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-07+02:0012:00:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-07+02:0012:05:00+02:00
Auftragsbedingungen:
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung, teilweise mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Markkinaoikeus
5.1 Los: LOT-0003
Titel: LVIA-suunnittelu
Beschreibung: Osa-alue käsittää erikseen hankekohtaisesti tilattavia suunnittelu- ja selvitystehtäviä Tilaajan investointi- ja käyttötalousrakennushankkeisiin. Kohteiden suunnittelu toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 18 mukaiset: 1. Tarveselvitys 2. Hankesuunnittelu 3. Suunnittelun valmistelu 4. Ehdotussuunnittelu 5. Yleissuunnittelu 6. Rakennuslupatehtävät 7. Toteutussuunnittelu 8. Käyttöönotto 9. Takuuaika Suunnittelutoimeksiantoon kuuluvat seuraavat tehtävät, hankekohtaisesti soveltaen, jollei hankekohtaisissa tarjouspyynnöissä ole muuta määrätty: - tehtäväluettelon TATE18 (RT 10–11290) mukaiset tehtävät hankkeeseen soveltuvin osin - osallistuminen osaltaan hankesuunnitelmien yhteydessä tehtävien turvallisuusselvitysten laadintaan laajuudessa, joka sovitaan tilaajan kanssa hankekohtaisesti - osallistuminen hankkeen LVIA-töiden valvontaan laajuudessa, joka sovitaan tilaajan kanssa hankekohtaisesti - LVIA-järjestelmien kustannusarvion laadinta - elinkaarisuunnittelu hankkeeseen soveltuvin osin tehtäväluettelon ELINK18 (RT 10–11291) mukaisesti - velvoite ohjata suunnitteluryhmiä elinkaari- ja ympäristötehokkuuteen - vastaanottomenettelyn koordinointi
Interne Kennung: Osa-alue 3
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71000000Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-01+02:00
Enddatum: 2026-12-31+02:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Liikevaihto
Beschreibung: Tarjoajan liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on vähintään 200 000,00 euroa. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee vähintään yhden ryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihto olla vähintään 200 000,00 euroa.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Osa-alueittain vaihtelee
Beschreibung: Ks. tarjouspyyntö
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-11-27+02:0012:00:00+02:00
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-07+02:0012:00:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-07+02:0012:05:00+02:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung, teilweise mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Markkinaoikeus
5.1 Los: LOT-0004
Titel: Sähkösuunnittelu
Beschreibung: Osa-alue käsittää erikseen hankekohtaisesti tilattavia suunnittelu- ja selvitystehtäviä Tilaajan investointi- ja käyttötalousrakennushankkeisiin. Kohteiden suunnittelu toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 18 mukaiset: 1. Tarveselvitys 2. Hankesuunnittelu 3. Suunnittelun valmistelu 4. Ehdotussuunnittelu 5. Yleissuunnittelu 6. Rakennuslupatehtävät 7. Toteutussuunnittelu 8. Käyttöönotto 9. Takuuaika Suunnittelutoimeksiantoon kuuluvat seuraavat tehtävät, hankekohtaisesti soveltaen, jollei hankekohtaisissa tarjouspyynnöissä ole muuta määrätty (sis. tietoliikennejärjestelmät ja automaattiset paloilmoitinjärjestelmät, valaistussuunnittelu): - tehtäväluetteloiden TATE18 (RT 10–11290) sekä VAL12 (RT 10–11174) mukaiset tehtävät hankkeeseen soveltuvin osin - osallistuminen hankkeen sähkötöiden valvontaan laajuudessa, joka sovitaan tilaajan kanssa hankekohtaisesti - järjestelmien kustannusarvion laadinta
Interne Kennung: Osa-alue 4
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 71000000Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-01+02:00
Enddatum: 2026-12-31+02:00
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Liikevaihto
Beschreibung: Tarjoajan liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on vähintään 200 000,00 euroa. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee vähintään yhden ryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihto olla vähintään 200 000,00 euroa.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Osa-alueittain vaihtelee
Beschreibung: Ks. tarjouspyyntö
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
5.1.11 Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-11-27+02:0012:00:00+02:00
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-07+02:0012:00:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-07+02:0012:05:00+02:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung, teilweise mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Markkinaoikeus
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus
Registrierungsnummer: 1978283-1
Postanschrift: Jämytie 33
Stadt: Rovaniemi
Postleitzahl: 96910
Land, Gliederung (NUTS): Lappi(FI1D7)
Land: Finnland
Kontaktperson: Juha Välitalo
Telefon: +358 505677418
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federführendes Mitglied
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Registrierungsnummer: 3006157-6
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358 295643300
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Registrierungsnummer: 0973110-9
Postanschrift: Korvanranta 50
Stadt: Rovaniemi
Postleitzahl: 96300
Land, Gliederung (NUTS): Lappi(FI1D7)
Land: Finnland
Kontaktperson: Tapani Tuomaala
Telefon: +358 405224237
Internetadresse: http://www.redu.fi
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
Registrierungsnummer: 2729027-1
Postanschrift: Ainonkatu 1
Stadt: Rovaniemi
Postleitzahl: 96200
Land, Gliederung (NUTS): Lappi(FI1D7)
Land: Finnland
Kontaktperson: Tuomas Alakunnas
Telefon: +358 401968338
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Hansel Oy (Hilma)
Registrierungsnummer: 0988084-1
Postanschrift: Mannerheiminaukio 1a
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00100
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Kontaktperson: eSender
Telefon: 029 55 636 30
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 533a15fe-4840-4706-b75a-fccb7247dc33-01
Hauptgrund für die Änderung: Korrektur – Veröffentlichung
Beschreibung: Hankintayksikkö havaitsi virheen tarjouspyynnössä kohdassa SKOL TUNTIVELOITUSHINNAT ja tästä oli kahdelta tarjoajalta tullut myös viestiä Kysymys -menettelyn kautta.
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4811d14e-c55c-43af-bd03-a4efa7806481- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z13:47:00Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Finnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706693-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z