Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 706827-2023

Kompaktansicht anzeigen

Finnland - Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens - Tules-etäkuntoutuskurssi aikuiselle, valtakunnallinen hankinta

224/2023

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Sonderregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Kansaneläkelaitos
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Tules-etäkuntoutuskurssi aikuiselle, valtakunnallinen hankinta
Beschreibung: Tules-etäkuntoutuskurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle työelämässä olevalle asiakkaalle, jolla on tuki- ja liikuntaelinsairaus. Tules-etäkuntoutuskurssi toteutetaan kokonaisuudessaan etäkuntoutuksena. Kuntoutuskurssi sisältää kuvapuheluita, verkkokuntoutusta ja ryhmämuotoisia etäkuntoutuspäiviä. Asiakkaat ohjautuvat Tules-etäkuntoutuskurssille terveydenhuollossa työskentelevän fysioterapeutin laatiman suosituksen (ei lääkärinlausunnon) perusteella. Katso tarkemmat tiedot liitteestä 1 (yleinen osa). Tules-etäkuntoutuskurssi on ryhmässä toteutuvaa kuntoutusta, jossa mahdollistetaan se, että asiakas voi jakaa kokemuksia uusista toimivista käytännöistä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kuntoutuskurssille osallistuva asiakas etsii ratkaisukeinoja ja helpotusta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuviin arkipäivän haasteisiin. Kurssilla asiakas saa tietoa mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudestaan sekä siihen liittyvästä kivusta ja kivunhallintakeinoista. Asiakas saa apua ja tukea ymmärtääkseen sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita sekä neuvoja siihen, miten voi löytää omia vahvuuksiaan ja käyttää voimavarojaan arjesta selviytymisessä. Kurssilta asiakas saa yksilöllisen tuen lisäksi ryhmän vertaistuen. Kurssin keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omakuntoutuksen jatkumista. Tules-etäkuntoutuskurssi toteutetaan seuraavan palvelukuvauksen (voimassa 1.1.2024 alkaen) mukaisesti: - Tules-etäkuntoutuskurssi aikuiselle. Palvelukuvaus jakautuu kahteen osaan eli kuntoutuspalvelun osaan ja yleiseen osaan. Osat on sijoitettu yhteen asiakirjaan peräkkäin ja molemmilla osilla on oma kansilehtensä sekä sisällysluettelonsa (Liite 1). Molempia palvelukuvauksen osia sovelletaan samanaikaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen toteuttamisessa. Tules-etäkuntoutuskurssin hankintaan sisältyy sisällön ja laadun kehittämisosuus ajalla 1.1.2024-31.12.2024. Kehittämiseen osallistuvat kaikki Tules-etäkuntoutuskurssia toteuttamaan valittavat palveluntuottajat. Tules-etäkuntoutuskurssin sisällön ja laadun kehittäminen toteutetaan osana Kelan TULES kuntoon -projektia. Projektin tavoitteena on edistää etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutuksessa ja varmistaa Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua. Tules-etäkuntoutuskurssin sisällön ja laadun kehittämisen tavoitteena on valmistautua uudentyyppisen, kokonaan etäkuntoutuksena järjestettävän moniammatillisen kuntoutuskurssin käynnistymiseen, kehittää palvelun sisältöä ja varmistaa uuden palvelun laatua. Kehittäminen toteutetaan palveluntuottajien yhteiskehittämisenä siten, että jokaiselta Tules-etäkuntoutuskurssia toteuttamaan valittavalta palveluntuottajalta osallistuu työpari palvelun kehittämiseen. Kehittämisen seurauksena ei tehdä muutoksia Tules-etäkuntoutuskurssin palvelukuvaukseen (yleinen osa ja kuntoutuspalvelun osa) tai palvelua koskevaan Kelan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Kehittäminen toteutetaan Tules-etäkuntoutuskurssin kehittämisen kuvauksen mukaisesti. Palveluntuottaja vie etäkuntoutuksen sisällöt hankkimaansa sovellukseen/alustalle ennen asiakkaiden kuntoutuksen alkua. Kelan asiakkaiden kuntoutus alkaa 1.9.2024 lukien. Katso tarkemmat tiedot liitteestä 2 Tules-etäkuntoutuskurssin sisällön ja laadun kehittäminen 1.1.2024-31.12.2024. Tarjoaja voi antaa vain yhden valtakunnallisen tarjouksen tämän tarjouspyynnön kohteena olevaan tarjouskilpailuun. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouskilpailuun tarjoaja sitoutuu toteuttamaan suomenkielistä kuntoutuspalvelua koko maahan.
Kennung des Verfahrens: 71480f58-2e1c-4f3a-a8ef-ec94820fdee2
Vorherige Bekanntmachung: 297470-2023
Interne Kennung: Kela 1/331/2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 85000000Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2027-31.12.2027.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Tules-etäkuntoutuskurssi aikuiselle, valtakunnallinen hankinta
Beschreibung: Tules-etäkuntoutuskurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle työelämässä olevalle asiakkaalle, jolla on tuki- ja liikuntaelinsairaus. Tules-etäkuntoutuskurssi toteutetaan kokonaisuudessaan etäkuntoutuksena. Kuntoutuskurssi sisältää kuvapuheluita, verkkokuntoutusta ja ryhmämuotoisia etäkuntoutuspäiviä. Asiakkaat ohjautuvat Tules-etäkuntoutuskurssille terveydenhuollossa työskentelevän fysioterapeutin laatiman suosituksen (ei lääkärinlausunnon) perusteella. Katso tarkemmat tiedot liitteestä 1 (yleinen osa). Tules-etäkuntoutuskurssi on ryhmässä toteutuvaa kuntoutusta, jossa mahdollistetaan se, että asiakas voi jakaa kokemuksia uusista toimivista käytännöistä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kuntoutuskurssille osallistuva asiakas etsii ratkaisukeinoja ja helpotusta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuviin arkipäivän haasteisiin. Kurssilla asiakas saa tietoa mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudestaan sekä siihen liittyvästä kivusta ja kivunhallintakeinoista. Asiakas saa apua ja tukea ymmärtääkseen sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita sekä neuvoja siihen, miten voi löytää omia vahvuuksiaan ja käyttää voimavarojaan arjesta selviytymisessä. Kurssilta asiakas saa yksilöllisen tuen lisäksi ryhmän vertaistuen. Kurssin keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omakuntoutuksen jatkumista. Tules-etäkuntoutuskurssi toteutetaan seuraavan palvelukuvauksen (voimassa 1.1.2024 alkaen) mukaisesti: - Tules-etäkuntoutuskurssi aikuiselle. Palvelukuvaus jakautuu kahteen osaan eli kuntoutuspalvelun osaan ja yleiseen osaan. Osat on sijoitettu yhteen asiakirjaan peräkkäin ja molemmilla osilla on oma kansilehtensä sekä sisällysluettelonsa (Liite 1). Molempia palvelukuvauksen osia sovelletaan samanaikaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen toteuttamisessa. Tules-etäkuntoutuskurssin hankintaan sisältyy sisällön ja laadun kehittämisosuus ajalla 1.1.2024-31.12.2024. Kehittämiseen osallistuvat kaikki Tules-etäkuntoutuskurssia toteuttamaan valittavat palveluntuottajat. Tules-etäkuntoutuskurssin sisällön ja laadun kehittäminen toteutetaan osana Kelan TULES kuntoon -projektia. Projektin tavoitteena on edistää etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutuksessa ja varmistaa Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua. Tules-etäkuntoutuskurssin sisällön ja laadun kehittämisen tavoitteena on valmistautua uudentyyppisen, kokonaan etäkuntoutuksena järjestettävän moniammatillisen kuntoutuskurssin käynnistymiseen, kehittää palvelun sisältöä ja varmistaa uuden palvelun laatua. Kehittäminen toteutetaan palveluntuottajien yhteiskehittämisenä siten, että jokaiselta Tules-etäkuntoutuskurssia toteuttamaan valittavalta palveluntuottajalta osallistuu työpari palvelun kehittämiseen. Kehittämisen seurauksena ei tehdä muutoksia Tules-etäkuntoutuskurssin palvelukuvaukseen (yleinen osa ja kuntoutuspalvelun osa) tai palvelua koskevaan Kelan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Kehittäminen toteutetaan Tules-etäkuntoutuskurssin kehittämisen kuvauksen mukaisesti. Palveluntuottaja vie etäkuntoutuksen sisällöt hankkimaansa sovellukseen/alustalle ennen asiakkaiden kuntoutuksen alkua. Kelan asiakkaiden kuntoutus alkaa 1.9.2024 lukien. Katso tarkemmat tiedot liitteestä 2 Tules-etäkuntoutuskurssin sisällön ja laadun kehittäminen 1.1.2024-31.12.2024. Tarjoaja voi antaa vain yhden valtakunnallisen tarjouksen tämän tarjouspyynnön kohteena olevaan tarjouskilpailuun. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouskilpailuun tarjoaja sitoutuu toteuttamaan suomenkielistä kuntoutuspalvelua koko maahan.
Interne Kennung: 683612
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 85000000Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
5.1.6 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2027-31.12.2027.
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Gefördertes soziales Ziel: Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Markkinaoikeus
6. Ergebnisse
Wert aller im Rahmen dieses Verfahrens vergebenen Aufträge: 10,200,000EUR
6.1 Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2 Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Avire Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Avire Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Angebot:
Kennung des Angebots: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: KANKAANPÄÄN KANGASPOLKU OY
Angebot:
Kennung des Angebots: Kankaanpään Kangaspolku Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kruunupuisto Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Kruunupuisto Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kuusiolinna Terveys Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Kuusiolinna Terveys Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kyyhkylä Oy Kyyhkylän kuntoutuskeskus
Angebot:
Kennung des Angebots: Kyyhkylä Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Live-säätiö sr
Angebot:
Kennung des Angebots: Live-säätiö sr
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Peurunka Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Peurunka Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Avire Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Avire Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Angebot:
Kennung des Angebots: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: KANKAANPÄÄN KANGASPOLKU OY
Angebot:
Kennung des Angebots: Kankaanpään Kangaspolku Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kruunupuisto Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Kruunupuisto Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kuusiolinna Terveys Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Kuusiolinna Terveys Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kyyhkylä Oy Kyyhkylän kuntoutuskeskus
Angebot:
Kennung des Angebots: Kyyhkylä Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Live-säätiö sr
Angebot:
Kennung des Angebots: Live-säätiö sr
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Peurunka Oy
Angebot:
Kennung des Angebots: Peurunka Oy
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1/331/2023
Datum der Auswahl des Gewinners: 2023-09-12+03:00
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-11-16+02:00
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: false
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Kansaneläkelaitos
Registrierungsnummer: 0246246-0
Postanschrift: Nordenskiöldinkatu 12
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00250
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Kontaktperson: Kansaneläkelaitos
Telefon: +358 2063411
Internetadresse: http://www.kela.fi
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Registrierungsnummer: 3006157-6
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358 295643300
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Registrierungsnummer: 0109030-0
Postanschrift: Jokiharjuntie3
Stadt: Vuorela
Postleitzahl: 70910
Land, Gliederung (NUTS): Pohjois-Savo(FI1D2)
Land: Finnland
Telefon: 0505543330
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: KANKAANPÄÄN KANGASPOLKU OY
Registrierungsnummer: 0672632-0
Postanschrift: Kelankaari 4
Stadt: Kankaanpää
Postleitzahl: 38700
Land, Gliederung (NUTS): Satakunta(FI196)
Land: Finnland
Telefon: 0505509420
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Live-säätiö sr
Registrierungsnummer: 0201375-3
Postanschrift: Kiannonkatu 2
Stadt: Espoo
Postleitzahl: 02650
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: 0504091506
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Kuusiolinna Terveys Oy
Registrierungsnummer: 2686559-8
Postanschrift: Salmentie 10
Stadt: Alavus
Postleitzahl: 63300
Land, Gliederung (NUTS): Etelä-Pohjanmaa(FI194)
Land: Finnland
Telefon: 0447260452
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: Kruunupuisto Oy
Registrierungsnummer: 2041174-7
Stadt: Punkaharju
Land, Gliederung (NUTS): Etelä-Savo(FI1D1)
Land: Finnland
Telefon: 0503630037
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: Avire Oy
Registrierungsnummer: 2340644-1
Postanschrift: Kiipulantie 507
Stadt: Turenki
Postleitzahl: 14200
Land, Gliederung (NUTS): Kanta-Häme(FI1C2)
Land: Finnland
Telefon: 0368521
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: Peurunka Oy
Registrierungsnummer: 0176471-5
Postanschrift: Peurungantie 85
Stadt: Laukaa
Postleitzahl: 41340
Land, Gliederung (NUTS): Keski-Suomi(FI193)
Land: Finnland
Telefon: 0207516767
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0010
Offizielle Bezeichnung: Kyyhkylä Oy Kyyhkylän kuntoutuskeskus
Registrierungsnummer: 2378450-6
Postanschrift: Kyyhkyläntie 9
Stadt: Mikkeli
Postleitzahl: 50700
Land, Gliederung (NUTS): Etelä-Savo(FI1D1)
Land: Finnland
Telefon: 0444012682
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1 ORG-0011
Offizielle Bezeichnung: Hansel Oy (Hilma)
Registrierungsnummer: 0988084-1
Postanschrift: Mannerheiminaukio 1a
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00100
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa(FI1B1)
Land: Finnland
Kontaktperson: eSender
Telefon: 029 55 636 30
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 534c0e85-874e-49a6-b6d6-5b051d291ce4- 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Sonderregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z08:45:54Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Finnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00706827-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z