Bauleistung - 70691-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

2023/S 025-070691

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 246-713696)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústav pro péči o matku a dítě
Národní identifikační číslo: 00023698
Poštovní adresa: Podolské nábřeží 157/36
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14700
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Helclová
E-mail: lenka.helclova@umpd.eu
Tel.: +420 296511212
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.upmd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ÚPMD Praha - Stavební úpravy gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení 2023

Spisové číslo: 16/2023
II.1.2)Hlavní kód CPV
45215100 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavební a technologická rekonstrukce stávajícího gynekologicko-porodnického oddělení G2, pediatrického oddělení NEO JIP a dospávacího pokoje a uvedení oddělení do stavu odpovídajícímu současným trendům a požadavkům na poskytovaní zdravotní péče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 246-713696

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 14/02/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/02/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 14/02/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/02/2023
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: