Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70706-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Architekturentwurf

2023/S 025-070706

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 381918620
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 142b
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Wójcik
E-Mail: zamowienia@cpk.pl
Telefon: +48 539188060
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cpk.pl/pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Referenznummer der Bekanntmachung: 66/22/AW/PZP/175
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej 1 na przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko (SIE).

Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1) wykonanie przez Wykonawcę Prac Projektowych dla obiektów wskazanych w OPZ-UR1:

a) opracowanie Dokumentacji Wykonawcy, w tym Dokumentacji Projektowej oraz

b) pozyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych Zgód Projektowych, w tym Decyzji Administracyjnych i Decyzji Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej,

2) pełnienie przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego, opracowanie Projektu skoordynowanego, opracowanie Projektu szczegółowego, opracowanie Dokumentacji przetargowej - w ramach Prawa Opcji oraz

3) świadczenie przez Wykonawcę innych Usług, w tym usług doradczych, opisanych w Załączniku 1 do SWZ-UR1.

2. Na podstawie Umowy Ramowej 1 zawartej po przeprowadzeniu Postępowania, Zamawiający może zawierać z Wykonawcami Umowy Wykonawcze.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został zawarty w OPZ-UR1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 249 800 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22456000 Passierscheine
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
71325000 Planung von Fundamenten
72220000 Systemberatung und technische Beratung
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
85312320 Beratungsdienste
71313440 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung im Bau
71313400 Umweltfolgenabschätzung im Bau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Hauptort der Ausführung:

Na obszarze planowanego Portu Lotniczego CPK, biurze CPK, zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły zawiera Zał. 1 oraz 2A/2B do SWZ-UR1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Na podstawie Umowy Ramowej 1 zawartej po przeprowadzeniu Postępowania, Zamawiający może zawierać z Wykonawcami Umowy Wykonawcze.

2. W Umowie Wykonawczej Zamawiający powierzy Wykonawcy do wykonania jeden lub większą liczbę Etapów. Zakres Etapów oraz Produkty zostały opisane w OPZ-UR1.

3. Zamawiający określi liczbę, rodzaj obiektu budowlanego / obiektów budowlanych, liczbę Etapów wraz z Produktami oraz ich szczegółowy zakres każdorazowo w Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych, w tym w OPZ-W, przy czym co do zasady jedna (każda) Umowa Wykonawcza będzie obejmowała co najmniej Etap 1, jeden z Etapów od 2 do 7 oraz Etap 8. Powyższe nie dotyczy m.in. przypadku, gdy SWZ-W będzie obejmował wyłącznie świadczenie usług doradztwa technicznego, w szczególności bez wyodrębnienia Etapów.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został zawarty w OPZ-UR1.

5. Sposób realizacji Zamówienia oraz procedura udzielenia Zamówień Wykonawczych zostały zawarte w Projekcie Umowy Ramowej 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Personelu Ramowego / Gewichtung: 100%
Preis - Gewichtung: 0%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w ramach prawa opcji. Zakres Zamówienia Opcjonalnego obejmuje świadczenie usług objętych Etapem 4 – Projekt skoordynowany, Etapem 5 - Projekt szczegółowy; Etapem 6 - Dokumentacja przetargowa oraz Etapem 7 - Nadzór Autorski.

2. Szczegółowe informacje na temat zakresu Zamówienia Opcjonalnego zostały zawarte w OPZ-UR1 oraz zostaną doprecyzowane w OPZ-W.

3. Zamawiający może skorzystać z Zamówienia Opcjonalnego na zasadach określonych w Projekcie Umowy Ramowej oraz Projekcie Umowy Wykonawczej. Maksymalna wartość Zamówienia Opcjonalnego zostanie określona na etapie danego Zamówienia Wykonawczego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podst. art. 257 oraz art. 258 ust. 4 ustawy Pzp.

2.Zamawiający na etapie Zamówień Wykonawczych przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonym w SWZ-W i polegających na powtórzeniu podobnych zamówień. Szczegóły znajdują się w Rozdziale III SWZ-UR1.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 147-422148
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Berezyńska 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-908
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARE Stiasny / Wacławek Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chmielna 24 lok. 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

projektowanie w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, inżynieryjnej drogowej

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Spółdzielcze „BUDOPROJEKT” w Katowicach
Postanschrift: ul. Królowej Jadwigi 10
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-036
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Dzielna 60
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-029
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

opracowanie części dokumentacji projektowej dla branży architektonicznej, telekomunikacyjnej i konstrukcyjno-budowlanej, realizacja opracowań w zakresie technologii obiektów lotniskowych

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKE Studio sp. z o.o. sp. k.
Postanschrift: ul. Mickiewicza 34j
Ort: Tarnobrzeg
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 39-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa „Architektura” sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wróblewskiego 3/2
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-148
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tequm sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Biskupia 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-144
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: JSK Architekci Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 18
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-092
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projektowanie w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, zakresie inżynieryjnym drogowym

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kallan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Leszczyńska 3/10
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-339
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WLC Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Postanschrift: ul. Grzegórzecka 77a/74
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-559
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projektowanie w zakresie specjalności architektonicznej, wykonywanie czynności Koordynatora BIM

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TPF Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Annopol 22
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-236
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

usługi projektowe oraz weryfikacja dokumentacji, usługi w zakresie Środowiskowym, Geodezyjnym, Geologii, Ekspertyzy, Analizy, Opinie

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Narwicka 2D
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-557
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PROCHEM S.A.
Postanschrift: ul. Łopuszańska 95
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-457
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PIG Architekci Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Stępińska 22/30 lok. 506A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-739
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GMT Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Mikołowskiej 40
Ort: Mysłowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fort Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Nowotoruńska 8
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-840
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projektowanie w zakresie specjalności architektonicznej, specjalności drogowej.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CHAPMAN TAYLOR INTERNATIONAL SERVICES Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Nowogrodzkiej 47a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-695
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

projektowanie w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, inżynieryjnej drogowej

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko - Umowa Ramowa 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 14
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 14
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CUNDALL POLSKA SP. Z O. O.
Postanschrift: ul. Chmielna 19
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-021
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 249 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 249 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

projektowanie w zakresie specjalności inżynieryjno-drogowej, specjalności architektonicznej.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminie określonym w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023