Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70725-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Kopenhagen: Elektrische Ausrüstung

2023/S 025-070725

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Katrine Hansen
E-Mail: kha@byoghavn.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.byoghavn.dk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Byudvikling og havnedrift

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af køb, installation og drift af ladebokse i By & Havns parkeringsanlæg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører et genudbud af køb, installation og drift af ladebokse i By & Havns parkeringsanlæg. Udbudsmaterialet kan tilgås på byggeweb via TN046268A. Opgaven omfatter ligeledes forberedelse til fremtidige udvidelser, ligesom drift og service af By & Havns eksisterende ladestandere skal overtages af den vindende tilbudsgiver. By & Havn ønsker med udbuddet:

- at finde en samarbejdspartner til etablering og drift af ladepunkterne, herunder drift af ladeboksene, brugerapp for slutbrugeren samt løbende support for By & Havn samt slutbrugerne

- let adgang til opladning af elektriske køretøjer for alle brugere af By & Havns parkeringsanlæg

- digitale og brugervenlige løsninger med adgang til live data for By & Havn såvel som slutbrugeren

- fuld kontrol og fleksibilitet i forhold til at drive ladestanderne på forretningsmæssige vilkår

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 14 157 930.00 DKK / höchstes Angebot: 18 172 935.00 DKK das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31611000 Kabelsätze
31681500 Aufladegeräte
44141100 Elektroleerrohre
44320000 Kabel und zugehörige Erzeugnisse
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
51112100 Installation von Elektrizitätsverteilungseinrichtungen
72220000 Systemberatung und technische Beratung
72253100 Help-Desk
72253200 Systemunterstützung
72310000 Datenverarbeitung
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:

Opgaven omfatter By & Havns parkeringsanlæg i bydelene Ørestad og Nordhavn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

By & Havn ønsker at øge værdien af selskabets parkeringsanlæg samt understøtte den grønne omstilling af bilparken i udviklingsområderne i København, hvor By & Havn har ansvaret for etableringen og driften af de kollektive parkeringsanlæg gennem etablering af ladepunkter til opladning af elektriske køretøjer for områdernes beboere, erhvervsdrivende og besøgende. By & Havn ønsker at eje og drive ladepunkterne på forretningsmæssige vilkår, hvor forretningen og slutbrugeren vil være i centrum. Udbuddet vedrører indkøb af op til 649 ladebokse i kontraktperioden. By & Havn kan dog øge omfanget af køb, installation og drift af ladebokse med op til 40 % i kontraktperioden til de priser, der fremgår af tilbuddet. Anvender By & Havn denne mulighed, vil det samlede indkøb stige til i alt 909 ladebokse i kontraktperioden.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § 61, stk. 1, litra a og b samt § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Udbuddet vedrører indkøb og installation af ladebokse (hardware og software) til elbiler med tilhørende kontrakt for drift af disse. Tilbudsgiver skal desuden overtage drift, service og vedligeholdelse af den eksisterende ladeinfrastruktur i By & Havns parkeringsanlæg på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Hardware og installation / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Software og brugergrænseflader / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Drift / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 35
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173886
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Spirii ApS
Nationale Identifikationsnummer: 40657339
Ort: København N
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2200
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 14 157 930.00 DKK / höchstes Angebot: 18 172 935.00 DKK das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023