Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 707385-2023

Kompaktansicht anzeigen

Polen - Orthopädische Implantate - DOSTARCZANIE ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: DOSTARCZANIE ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO
Beschreibung: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie endoprotez stawu biodrowego do siedziby Zamawiającego (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji - przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Kennung des Verfahrens: 9941374f-8706-4e09-b656-e5b2b058fb75
Interne Kennung: 262/ZP/2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33183100Orthopädische Implantate
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: os. Złotej Jesieni 1
Stadt: Kraków
Postleitzahl: 31-826
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Kraków(PL213)
Land: Polen
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 57 600,00 PLN
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: SZCZEGÓŁY W SWZ
Korruption: SZCZEGÓŁY W SWZ
Betrugsbekämpfung: SZCZEGÓŁY W SWZ
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: SZCZEGÓŁY W SWZ
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: SZCZEGÓŁY W SWZ
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: SZCZEGÓŁY W SWZ
Entrichtung von Steuern: SZCZEGÓŁY W SWZ
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: SZCZEGÓŁY W SWZ
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: SZCZEGÓŁY W SWZ
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: SZCZEGÓŁY W SWZ
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: SZCZEGÓŁY W SWZ
Konkurs: SZCZEGÓŁY W SWZ
Vergleichsverfahren: SZCZEGÓŁY W SWZ
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: SZCZEGÓŁY W SWZ
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: SZCZEGÓŁY W SWZ
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: SZCZEGÓŁY W SWZ
Zahlungsunfähigkeit: SZCZEGÓŁY W SWZ
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: SZCZEGÓŁY W SWZ
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), oraz nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.). Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. X.1.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: SZCZEGÓŁY W SWZ
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: DOSTARCZANIE ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie endoprotez stawu biodrowego do siedziby Zamawiającego (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Termin ważności: 24 miesiące od daty dostarczenia. Dostarczanie przedmiotu zamówienia sukcesywne w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy według zamówień składanych telefonicznie lub pisemnie lub za pomocą e-maila lub faksu przez pracownika Bloku Operacyjnego. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć i zdeponować w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), przedmiot zamówienia wraz z instrumentarium na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. Minimum 4 komplety implantów, dwa zestawy narzędzi oraz zestaw motorowy plus ostrza do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Interne Kennung: 262/ZP/2023
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 33183100Orthopädische Implantate
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: OS. ZŁOTEJ JESIENI 1
Stadt: KRAKÓW
Postleitzahl: 31-826
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Kraków(PL213)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-01-15+01:00
Laufzeit: 24MONTH
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 57 600,00 PLN
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: ZAMAWIAJĄCY NIE USTALA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: ZAMAWIAJĄCY NIE USTALA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: ZAMAWIAJĄCY NIE USTALA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Cena
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: POL
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-21+01:0011:00:00+01:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Registrierungsnummer: NIP 6783105119
Postanschrift: os. Złotej Jesieni 1
Stadt: Kraków
Postleitzahl: 31-826
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Kraków(PL213)
Land: Polen
Telefon: +48126468210
Profil des Erwerbers: https://www.szpitalrydygier.pl/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Registrierungsnummer: 5262235325
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
Telefon: 22 4587801
Internetadresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d4919cf5-f7ce-4827-bf2d-b2b8f5311b20- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20Z11:33:28Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707385-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z