Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 707564-2023

Kompaktansicht anzeigen

Niederlande - Instandhaltung von Fernstraßen - 31157041: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Zuid

224/2023

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: 31157041: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Zuid
Beschreibung: Zaaknummer: 31165185 Naam project: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheersgebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ), perceel Noord. Beschrijving van wijziging: Het nazorgen en inboeten van struiken en bomen op diverse locaties bij de A12, A13 en A20.
Kennung des Verfahrens: 032608f3-4b92-4d83-b327-844a25d028fb
Interne Kennung: 31157041
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45233139Instandhaltung von Fernstraßen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45200000Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45300000Bauinstallationsarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 77340000Baum- und Heckenschnitt
Zusätzliche Einstufung(cpv): 90000000Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie Leiden en Bollenstreek(NL337)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage(NL332)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Delft en Westland(NL333)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Oost-Zuid-Holland(NL33B)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Groot-Rijnmond(NL33C)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Zuidoost-Zuid-Holland(NL33A)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: De in bijlage A benoemde documenten zijn, gezien de omvang hiervan, apart aan te vragen. Middels het doorgeven van een e-mailadres in een bericht via Tenderned zijn deze documenten op te vragen. Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode. . Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. . Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. . Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld, deze is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.tenderned.nl. Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad. De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de Aanbestedingsleidraad. . De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). . De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Perceel Noord
Beschreibung: De perceelgrenzen zijn gelijk aan de geografische districtsgrenzen (Noord en Zuid). In totaal gaat het binnen perceel Noord om circa 158 kilometer auto(snel)wegen.
Interne Kennung: 1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45233139Instandhaltung von Fernstraßen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45233139Instandhaltung von Fernstraßen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Verlenging
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie Leiden en Bollenstreek(NL337)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage(NL332)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Delft en Westland(NL333)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Oost-Zuid-Holland(NL33B)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Groot-Rijnmond(NL33C)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Zuidoost-Zuid-Holland(NL33A)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Zuid-Holland
5.1.3 Geschätzte Dauer
Laufzeit: 24MONTH
5.1.4 Verlängerung
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: De looptijd van de opdracht kan eenmalig worden verlengd met 3 jaar.
5.1.6 Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
6. Ergebnisse
Wert aller im Rahmen dieses Verfahrens vergebenen Aufträge: 66,211EUR
6.1 Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
6.1.2 Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Angebot:
Kennung des Angebots: 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Ergebnisses: 23,301,910EUR
Vergabe von Unteraufträgen: no
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001
Titel: P1 Perceel Noord
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-07-15+02:00
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
7. Änderung
Abschnittskennung: d8e9b071-03c3-4c40-8478-c1569c14c400-01
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: In 2022 zijn er bomen en struiken geplant op diverse locaties bij de A12, A13 en A20. Deze bomen en struiken moeten nazorg krijgen en een deel moet worden ingeboet. Om aan de contracteisen te kunnen voldoen en ook vanwege met de omgeving gemaakte afspraken zijn de aanvullende werkzaamheden (dringend) noodzakelijk . Een verandering van opdrachtnemer is redelijkerwijs niet mogelijk om economische of technische redenen en zou leiden tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen voor de aanbestedende dienst, omdat de nazorg en het inboeten van de bomen en struiken onlosmakelijk zijn verbonden met de uitvoering van overeenkomst 31165185. Verandering van opdrachtnemer zou daardoor aanzienlijke en kostbare afstemmingsinspanning vergen.
7.1 Änderung
Abschnittskennung: CON-0001
Beschreibung der Änderungen: Het nazorgen en inboeten van struiken en bomen op diverse locaties bij de A12, A13 en A20.
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Registrierungsnummer: 361633343
Postanschrift: Griffioenlaan 2
Stadt: Utrecht
Postleitzahl: 3526 LA
Land: Niederlande
Kontaktperson: Mark Ruygvoorn
Telefon: +31 615664753
Sonstige Kontaktpersonen:
Offizielle Bezeichnung: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Stadt: Den Haag
Land: Niederlande
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Mourik Infra B.V.
Registrierungsnummer: 424
Postanschrift: Voorstraat 67
Stadt: Groot-Ammers
Postleitzahl: 2964AJ
Land: Niederlande
Telefon: +31 600000000
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Federführendes Mitglied
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 770fdf8a-8aeb-4b1b-aba7-d2a0a1768945- 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20+01:0013:30:40.361615+01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Niederländisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707564-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z