Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 707645-2023

Kompaktansicht anzeigen

Ungarn - Möbel - SZKSZ_Kis értékű eszközök beszerzése II.

224/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: SZKSZ_Kis értékű eszközök beszerzése II.
Beschreibung: Kis értékű eszközök beszerzése Belsőépítészet Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db) BB.04.1 Tükör kézmosó felett, 83 BB.04.2 Tükör (vetkőző), 24 BB.04.3-4 Tükör tornaszobai, 8 BB.04.5 Fogas panel (vetkőző), 25 BB.04.8 Dönthető tükör am. Kézmos. 5 BB.04.9 Tükör öltöző alags. 7 BB.06.1 Függöny (120 cm), nm: M250 mm vetkőző 30 BB.06.2 Függöny (200-300 cm), nm: M250 mm 25 BB.06.3 Függöny (150 cm), nm: M250 mm 5 BB.06.4 Függöny (400 cm), nm: M250 mm 2 BB.06.6 Függöny (260 cm), nm: M250 mm 10 BB.08.5-15 Salgo polc (90-es), nm: 900x500x2500 mm 6 BB.08.6 Salgo polc (175-ös), nm: 1750x500x2500 mm 2 BB.08.7 Salgo polc (150-es), nm: 1500x500x2500 mm 1 BB.08.8 Salgo polc (250-es), nm: 2500x500x2500 mm 2 BB.08.9 Salgo polc (100-as), nm: 1000x500x2500 mm 5 BB.08.14 Salgo polc (130-as), nm: 1300x500x2500 mm 1 BB.10.1 Piszoár elválasztó, alagsor. 2 BB.10.2 Zuhanyelválasztó, nm: 900x2000 mm alagsor. 5 BB.10.3 Wc elválasztó, nm: 1200x2000 mm 3 BB.10.4 Wc fal 3 ajtós, nm: 2800x2000 mm alagsor. 1 BB.10.5 Wc fal 2 ajtós, nm: 1800x2000 mm alagsor. 1 BB.10.6 Öltözőkabin, két ajtóval + pad, nm: 1830/1100 mm alagsor. 4 BB.10.7 Elválasztó fal ajtóval, nm: 1570x2000 mm alagsor. 1 Műtő-Steril Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db) BB.14.3 Tárolószekrény, nm: 1500x500x880 mm 1 BB.14.4 Steril munkapult, nm: 3300x500x 880 mm 1 BB.14.5 Steril munkapult, nm: 3000x500x880 mm 1 BB.14.6 Tárolószekrény, nm: 1900x500x880 mm 1 BB.14.7 Tárolószekrény, nm: 2500x500x880 mm 1 BB.14.8 Tárolószekrény, nm: 13300x500x880 mm 1 Pipere Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db) SZ.05.1 Fertőtlenítő, szappan adagoló univerzális, 0006 151 SZ.05.2 Papírtörlő adagoló, 99 SZ.05.3 Pedálos rendelői szemetes, 52 SZ.05.4 Fali hulladékgyűjtő, 46 SZ.05.5 Wc papír adagoló, 36 SZ.05.6 Wc kefe+tartó, 43 SZ.05.7 Intim hulladékgyűjtő szemetes, 31 SZ.06.2 Szelektív szemetes 3az 1ben 5 SZ.07.1 Felhajtható kapaszkodó, 7 SZ.07.2 Akmentes zuhany kapaszkodó, 3 SZ.07.3 Fix kapaszkodó, 7 SZ.07.4 Lehajtható zuhany ülőke, 3 Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit.
Kennung des Verfahrens: 0a711717-20f5-465c-8921-c0786ca0c1cc
Vorherige Bekanntmachung: 576592-2023
Interne Kennung: EKR002039662023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
Zentrale Elemente des Verfahrens: Nem releváns.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 39100000Möbel
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas oldalon. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az EKR működtetését az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi https://ujvilag.gov.hu/. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 2. Az Ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek). 3. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-t. 4. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi fordítását elfogadja. 5. Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 50. § (2) bek. u) pontja alapján ajánlati biztosítékot. 6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: • a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot (EKR generálja), • az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. (EKR generálja) szerinti nyilatkozatot, • a Kbt. 65. § (7) bekezése szerinti nyilatkozatot, • a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR generálja), • a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot; • A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében; • nyilatkozatot üzleti titokról, • nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzésről (EKR generálja), nemleges tartalom esetén is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; • Ugyancsak az ajánlat részeként benyújtani kérjük az ajánlatban nyilatkozatot tevő, Ajánlattevő nevében cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy aláírási-mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alkalmassági igazolásában részt vevő szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő kizárólag a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírás-mintát fogadja el. • Amennyiben az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá, kérjük, hogy a benyújtott meghatalmazást, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni szíveskedjenek. • 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti nyilatkozatát 8. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig megküldenie átláthatósági nyilatkozatát (szerződéskötési feltétel). 9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C. §-ai az irányadóak. 10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását. 11. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bek.]. 12. Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára adott szakmai ajánlatát a közbeszerzési dokumentum részeként, táblázatos (elektronikus Microsoft Excel) formátumban átadott Ártábla és Műszaki specifikáció (Word) megfelelő rovatainak kitöltésével és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint az ajánlatba történő becsatolásával adja meg. Ajánlattevő ajánlata részeként nyújtsa be ajánlatkérő által mellékelt ártáblát cégszerűen aláírt pdf. és Excel formátumban is, valamint a műszaki specifikációt cégszerűen aláírt pdf. és Word formátumban is. 13. Ajánlati kötöttség: 30 nap. 14. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.4.1) valamennyi pontja esetében. 15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 16. Az ajánlattétel nyelve a magyar. 17. A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő. 18. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében. 19. FAKSZ: dr. Szabó Jenő. Lajstromszám: 01138, email cím: kozbeszerzes@publicprohungary.net 20. Irányadó jog: a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei. 21. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is. 22. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beszerzés mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A beszerzés egységként történő kezelése megtestesít egy olyan optimális volument (sem nem alacsony mértékű, sem nem magas mértékű) mind szakmai, mind pedig az elnyerhető vállalási díj tekintetében, amely az árképzés és a versenyeztetés tekintetében Ajánlatkérő számára potenciális versenyhelyzetet teremt a jelenlegi paci körülmények között. 23. Jelen eljárásban AK a GDPR rendelet alapján a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli. 24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra: A 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk alapján az Európai Unió 2022. április 9-i hatállyal számos, közbeszerzési eljárások odaítélési folyamatát alapvetően érintő tilalmat vezetett be. Ezen tilalmak fenn nem állásáról Ajánlatkérőnek főszabály szerint a szerződés odaítélése (azaz az eljárás eredményhirdetése) előtt meg kell győződnie. „5k. cikk (1) Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.” Ajánlattevő a fentieket figyelembe véve ajánlata részeként, nyújtsa be nyilatkozatát a tekintetben, hogy a fenti EU rendelet szerinti kizáró ok az ő vonatkozásában fennáll-e. 25. Ajánlattevő a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét követően 12 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal. Részletesen lásd az adásvételi szerződéstervezetben. 26. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a termékeket a gyermekszakrendelő részére kívánja beszerezni, így a függöny termékek esetén, szerződéskötéskor kérjük a nyertes ajánlattevőt, hogy mutasson be tetszőleges formában (akár online katalógus, akár szövetmintákról készült fénykép) legalább ötféle szövetmintát (választási lehetőséget), mely közül kiválaszthatja Ajánlatkérő a tetszőleges mintát, ami illeszkedik a gyermekszakrendelő kiskorú betegeire tekintettel speciális hangulatához.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.5 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 1
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csődhöz hasonló helyzetben van-e a gazdasági szereplő. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód (Előzetes igazolás): Első körben az ajánlat részeként az EEKD-ban kell nyilatkoznia, az alábbiak szerint: Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Utólagos - ajánlatkérői felhívásra benyújtandó - igazolás: Ajánlatkérő felhívása alapján a 321R. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a 321R. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint]. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjának igazolása a 321R. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjának igazolása a 321R. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendeletére (2016. január 5.) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról, mely 2016. január 6-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1523/). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az EKR rendszer által generált nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseire. Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint.
Konkurs: A gazdasági szereplő csődeljárás alatt áll-e.
Korruption: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját korrupcióért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó.
Vergleichsverfahren: A gazdasági szereplő a hitelezőkkel egyezséget kötött-e.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a bűnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel.
Betrugsbekämpfung: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját csalásért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját gyermekmunkáért és az emberkereskedelem más formáiért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó.
Zahlungsunfähigkeit: A gazdasági szereplő fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll-e.
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok. Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak.
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: A gazdasági szereplő felfüggesztette-e üzleti tevékenységét.
Entrichtung von Steuern: Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját terrorista bűncselekményért vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekményekért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját pénzmosásért vagy terrorizmus finanszírozásáért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében.
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, b) Visszatartott ilyen információt, c) Nem tudta határidőre benyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat d) Megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: A gazdasági szereplő vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli-e?
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: SZKSZ_Kis értékű eszközök beszerzése II.
Beschreibung: Kis értékű eszközök beszerzése Belsőépítészet Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db) BB.04.1 Tükör kézmosó felett, 83 BB.04.2 Tükör (vetkőző), 24 BB.04.3-4 Tükör tornaszobai, 8 BB.04.5 Fogas panel (vetkőző), 25 BB.04.8 Dönthető tükör am. Kézmos. 5 BB.04.9 Tükör öltöző alags. 7 BB.06.1 Függöny (120 cm), nm: M250 mm vetkőző 30 BB.06.2 Függöny (200-300 cm), nm: M250 mm 25 BB.06.3 Függöny (150 cm), nm: M250 mm 5 BB.06.4 Függöny (400 cm), nm: M250 mm 2 BB.06.6 Függöny (260 cm), nm: M250 mm 10 BB.08.5-15 Salgo polc (90-es), nm: 900x500x2500 mm 6 BB.08.6 Salgo polc (175-ös), nm: 1750x500x2500 mm 2 BB.08.7 Salgo polc (150-es), nm: 1500x500x2500 mm 1 BB.08.8 Salgo polc (250-es), nm: 2500x500x2500 mm 2 BB.08.9 Salgo polc (100-as), nm: 1000x500x2500 mm 5 BB.08.14 Salgo polc (130-as), nm: 1300x500x2500 mm 1 BB.10.1 Piszoár elválasztó, alagsor. 2 BB.10.2 Zuhanyelválasztó, nm: 900x2000 mm alagsor. 5 BB.10.3 Wc elválasztó, nm: 1200x2000 mm 3 BB.10.4 Wc fal 3 ajtós, nm: 2800x2000 mm alagsor. 1 BB.10.5 Wc fal 2 ajtós, nm: 1800x2000 mm alagsor. 1 BB.10.6 Öltözőkabin, két ajtóval + pad, nm: 1830/1100 mm alagsor. 4 BB.10.7 Elválasztó fal ajtóval, nm: 1570x2000 mm alagsor. 1 Műtő-Steril Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db) BB.14.3 Tárolószekrény, nm: 1500x500x880 mm 1 BB.14.4 Steril munkapult, nm: 3300x500x 880 mm 1 BB.14.5 Steril munkapult, nm: 3000x500x880 mm 1 BB.14.6 Tárolószekrény, nm: 1900x500x880 mm 1 BB.14.7 Tárolószekrény, nm: 2500x500x880 mm 1 BB.14.8 Tárolószekrény, nm: 13300x500x880 mm 1 Pipere Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db) SZ.05.1 Fertőtlenítő, szappan adagoló univerzális, 0006 151 SZ.05.2 Papírtörlő adagoló, 99 SZ.05.3 Pedálos rendelői szemetes, 52 SZ.05.4 Fali hulladékgyűjtő, 46 SZ.05.5 Wc papír adagoló, 36 SZ.05.6 Wc kefe+tartó, 43 SZ.05.7 Intim hulladékgyűjtő szemetes, 31 SZ.06.2 Szelektív szemetes 3az 1ben 5 SZ.07.1 Felhajtható kapaszkodó, 7 SZ.07.2 Akmentes zuhany kapaszkodó, 3 SZ.07.3 Fix kapaszkodó, 7 SZ.07.4 Lehajtható zuhany ülőke, 3 A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása és össze és felszerelése. Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
Interne Kennung: EKR002039662023/1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 39100000Möbel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39141100Schränke und Regale
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39141300Geschirr- und Wäscheschränke
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39151100Regalanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39221260Ess- und Kochgeschirr
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39298000Statuetten, Ziergegenstände; Rahmen für Fotografien oder Bilder, Spiegel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39515100Gardinen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39515200Vorhänge
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39831700Automatische Seifenspender
Menge: 750Kilogramm
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Fehérváriút12.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1117
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Zusätzliche Informationen: A BT-625 mezőben megadott kg alatt db értendő.
5.1.3 Geschätzte Dauer
Laufzeit: 2MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontját. Lefolytatott előzetes piaci konzultáció: EKR001448562023 ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/cselekmenyek.xhtml?kozbeszerzesAzonosito=EKR001448562023&casticket=ST-613498-SUTgLq1ddVWBfZrchdBf-e1portalweb1
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Referencia
Beschreibung: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseire. A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1) Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata vagy referenciaigazolás a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb (a tárgyi felhívás BT-24 (II.2.4.) pontjában meghatározott termékeknek megfelelő) szállításának ismertetéséről, amely tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (valamint a kontaktszemély név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát, a szállítás mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A.§-ra. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül (36 hónapban befejezett, de legalább 72 hónapban megkezdett) legalább 400 db, a felhívás BT- 24 (II.2.4.) pontjában meghatározott termékek szállítására vonatkozóan egy vagy több szerződésből teljesített referenciával. Ajánlatkérő csak szerződésszerűen teljesített korábbi szerződést fogad el a referenciára vonatkozó alkalmassági követelmény teljesítéseként. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Figyelemmel arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az ESPD dokumentum alapján, melyet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozat benyújtására a Kbt. 69.§ (4) bírálata körében kerül sor. Ajánlattevőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Referenciaigazolás: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás [321R. 22. § (1) bekezdés a) pontja]. Referencianyilatkozat: ha a szerződést kötő másik fél az 321R. 22. § (1) bekezdés a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata [321R. 22. § (1) bekezdés b) pontja]. Ajánlatkérő hivatkozik a 321R. 21/A. §-ában foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó: Kbt. 65. §, Kbt. 65. § (6) -(7) és (11) bekezdések, 321R. 21/A. §. és 21. § (1a) bekezdés a) pontja.
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Nettó ajánlati ár
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: HUN
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Nem került előírásra
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 1MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-12-21+01:0014:00:00+01:00
Zusätzliche Informationen: AK hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § bekezdésére.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását a Kbt. 68. §-a illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek. értelmében az EKR automatikusan végzi el 2 órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben az EKR e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR-be történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Az eljárás során ajánlatkérő által alkalmazni kívánt kötbérek: A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termékek nettó vételára. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a kötbér alapjának 1%-a minden egyes késedelemmel érintett naptári nap után. Minden megkezdett naptári nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 (tíz) naptári nap után 10 %-a. Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben a szállított termék jellemzői nem felelnek meg a Szerződésben, műszaki leírásban vagy szabványban előírtaknak, vagy a mennyiségi hibában szenvedő szállítás. Hibás teljesítés esetén az Eladó köteles az árut kicserélni. Ha a jelen Szerződés - olyan okból, amelyért az Eladó felelős - meghiúsul, akkor Eladó az összes mennyiségből még nem teljesített (le nem szállított) termékek nettó összértékének 30%-át köteles meghiúsulási kötbérként kifizetni Vevő részére. Amennyiben az Eladóval szemben alkalmazott késedelmi vagy hibás teljesítési
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján előteljesítést elfogad. A teljesítések ellenértékét a megrendelésnek megfelelő teljesítését követően utólag, átutalással, teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenében, magyar forintban teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott időtartamtól eltérően a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján 60 napos fizetési határidővel fizeti meg, figyelembe véve a Kbt. 135. §. (1) és (6) bekezdéseiben és a Kbt. 27/A. §-ában foglalt Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme HUF. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, valamint a részletes feltételeket az adásvételi szerződés tervezet tartalmazza.
Informationen über die Überprüfungsfristen: A Kbt. 148. §-ban meghatározottak alapján.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Organisation, die Angebote bearbeitet: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8. Organisationen
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság
Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534
Postanschrift: Riadó utca 5.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828635
Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Registrierungsnummer: 21814097243
Postanschrift: Fehérvári Út 12.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1117
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Kontaktperson: Nikliné Gáldonyi Edina
Telefon: +36 12792100
Profil des Erwerbers: https://szentkristofrendelo.hu/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federführendes Mitglied
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registrierungsnummer: 15329190-2-41
Postanschrift: Riadó u. 5
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registrierungsnummer: 15329190-2-41
Postanschrift: Riadó u. 5
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest(HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4a15ab38-92f6-49ef-8cf0-78b2f50327c4- 02
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-20+01:0009:30:59+01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Ungarisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00707645-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 224/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-21Z