Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70784-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Herálec: Aussaat von Baumsamen

2023/S 025-070784

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Herálec
Nationale Identifikationsnummer: 00267457
Postanschrift: 257
Ort: Herálec
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Postleitzahl: 58255
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Stanislav Tecl
E-Mail: starosta@heralec.cz
Telefon: +420 602665844
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.heralec.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/heralec
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/heralec
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: AUTHORIA, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 27728439
Postanschrift: Vrchlického 2078/12
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Postleitzahl: 58601
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): ing. Marie Rubišarová Medová
E-Mail: dotace@authoriacz.com
Telefon: +420 775586222
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.authoriacz.com/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/heralec
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Herálec _ práce v lese 2023-2024

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

dvě části s dílčími názvy:

1) Těžba a soustřeďování dříví:těžba dříví harvestorem a přiblížení forwarderem, těžba dříví JMP + trakční naviják + harvestor _ minimální vytěžené množství bude celkem 800 m3, maximální vytěžené množství bude celkem 7000 m3, těžba dříví JMP + koňský potah+ traktorová vyvážečka, JMP + traktorová vyvážečka, JMP + traktor(trakční naviják) + traktorová vyvážečka, JMP + UKT _ minimální vytěžené množství bude celkem 100 m3, maximální vytěžené množství bude celkem 3000 m3

2) Pěstební práce _ příprava ploch před zalesněním mechanická, sadba odrostků a poloodrostků, sadba sazenic, úklid klestu, stavba oplocenek, rozebírání a likvidace oplocenek, údržba a opravy oplocenek, nátěr nebo postřik kultur repelent, výřez plevelných dřevin, ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, asanace kůr. dříví _ chemická, výchovné zásahy prořezávky a prostřihávky, ožívání ručně+ mechanicky, ošlapávání kultur, chemická ochrana v pruzích či celoplošně a dodávky sadebního materiálu

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 26 345 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Těžba a soustřeďování dříví

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

LHC Koječín a LHC Pavlov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- těžba dříví harvestorem a přiblížení forwarderem, těžba dříví JMP + trakční naviják + harvestor _ minimální vytěžené množství bude celkem 800 m3, maximální vytěžené množství bude celkem 7000 m3

- těžba dříví JMP + koňský potah+ traktorová vyvážečka, JMP + traktorová vyvážečka, JMP + traktor(trakční naviják) + traktorová vyvážečka, JMP + UKT _ minimální vytěžené množství bude celkem 100 m3, maximální vytěžené množství bude celkem 3000 m3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 640 600.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pěstební práce

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

LHC Koječín a LHC Pavlov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

příprava ploch před zalesněním mechanická, sadba odrostků a poloodrostků, sadba sazenic, úklid klestu, stavba oplocenek, rozebírání a likvidace oplocenek, údržba a opravy oplocenek, nátěr nebo postřik kultur repelent, výřez plevelných dřevin, ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, asanace kůr. dříví _chemická, výchovné zásahy prořezávky a prostřihávky, ožívání ručně+ mechanicky, ošlapávání kultur, chemická ochrana v pruzích či celoplošně a dodávky sadebního materiálu

požadavky zadavatele na předmět plnění budou tvořit přílohu č.2 smlouvy o dílo

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 21 704 400.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Účastník zadávacího řízení musí v nabídce prokázat splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ předložením:

výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ), a

dokladu o oprávnění k podnikání prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, popř. obdobné oprávnění k podnikání

nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Prokázání profesní způsobilosti prostřednictvím čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

týká se pouze dílčí části zakázky č.2:

Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tj. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, vztahující se k požadovaným službám

Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:

čestné prohlášení účastníka, z nějž bude zřejmé postavení osoby prokazující kvalifikaci a jeho vztah k účastníkovi zadávacího řízení

kopie dokladu o dosažené odborné způsobilosti/ osvědčení II.stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Účastník zadávacího řízení/dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud disponuje minimálně jednou osobou disponující osvědčením II.stupně o oborné způsobilosti pro nakládání s přípravy na ochranu rostlin.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 09:01

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, viz čl. 3 smlouvy o dílo pro každou část veřejné zakázky.

Celková cena díla bude při realizaci zakázky smluvními stranami určena na základě měření a vyúčtování skutečně provedených prací. Měření množství položek a stanovení ceny díla dle skutečnosti je vyhrazenou změnou závazku a množství prací a materiálu, jakož i související promítnutí do ceny díla, v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023