Lieferungen - 70839-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Priemyselné vybavenie kuchýň

2023/S 025-070839

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845572
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83247
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Novák
E-mail: peter.novak@mod.gov.sk
Telefón: +421 2960317667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mosr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.mod.gov.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/447436
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/447436
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kuchynské stroje a zariadenia

Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-130/2022-OdOTSaIKT
II.1.2)Hlavný kód CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Kuchynské stroje a zariadenia určené k zabezpečeniu stravovania príslušníkov OS SR a zamestnancov MO SR .

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 522 319.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,

II.2.4)Opis obstarávania:

Konvektomat plynový 20xgn2/1, násterkový s automatickým zmäkčovačom vody - 1

Chladnička veľkokuchynská ventilovaná - 3

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 32 692.13 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 4650 Trenčín

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 4650 Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín

II.2.4)Opis obstarávania:

Varný kotol elektrický -1

Elektrická smažiaca panvica s nerezovým dnom-1

Elektrický sporák s rúrou-1

Elektrický konvektomat -2

Škrabka na zemiaky elektrická 400 V -1

Univerzálny robot -1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 48 533.34 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1109 Michalovce

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1109 Michalovce, Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce

II.2.4)Opis obstarávania:

Krájač zeleniny-2

Nárezový stroj -1

Kuchynský kuter - 9 litrov-2

Varič na vodu nerezový 30L-4

Zásobník na kávu s perkolátorom 15L nerezový-5

Škrabka na zemiaky-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 905.74 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 4444 Hlohovec

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 4444 Hlohovec, Dukelská 3613/7, 920 01 Hlohovec

II.2.4)Opis obstarávania:

Kombinovaný sporák -2

Elektrický konvektomat bojlerový -1

Elektrický konvektomat injektorový-1

Dvojitá elektrická fritéza ECO-2

Krájač zeleniny -1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 22 542.08 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 2370 Martin

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 2370 Martin, Československej armády 3, 036 01 Martin

II.2.4)Opis obstarávania:

Elektrický sporák - 1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 190.83 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1046 Nitra

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1046 Nitra, Novozámocká 1, 949 01 Nitra

II.2.4)Opis obstarávania:

Nárezový stroj -250 mm-teflónový povrch-2

Ponorný tyčový mixér-3

Krájač zeleniny -2

Škrabka na zemiaky-1

Kuchynský kuter - 9 litrov -2

Plynová panvica výklopná 80 l -1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 093.56 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 2207 Levice

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 2207 Levice, Šafárikova 9, 934 01 Levice

II.2.4)Opis obstarávania:

Krájač zeleniny -2

Kuchynský kuter 9 litrov-2

Parný varný kotol okrúhly duplikátor-1

Umývačka riadu priebežná elektronická-1

Elektrický konvektomat s príslušenstvom-1

Elektrická smažiaca panvica s objemom 120 litrov-2

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 45 172.82 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 2206 Topoľčany

Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39711100 Chladničky a mrazničky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 2206 Topoľčany, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany

II.2.4)Opis obstarávania:

Nárezový stroj -1

Plynová panvica výklopná 80 l-1

Umývačka riadu priebežná elektronická-1

Umývačka na čierny riad s atmosf. Bojler.-1

Varný kotol elektrický 300 l s duplikátorom-1

Zásobník na kávu s perkolátorom 15L nerezový-1

E-Chafing dish, 1x GN1/1 100, objem: 13 l-2

Chafing Dish GN/1- sada -1

Ponorný tyčový mixér-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 26 172.28 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1101 Trebišov

Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42215100 Stroje na krájanie potravín
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1101 Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

II.2.4)Opis obstarávania:

Dvojitá elektrická fritéza ECO-2

Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 20kg-1

Elektronická umývačka skla a riadu tunelová, košová -2

Krájač zeleniny -3

Konvektomat (400-600 jedál)-2

Elektrická pec trojpodlažná cukrárska-1

Elektrická sklopná panvica 50 l-2

Elektrická smažiaca panvica s nerezovým dnom-3

Plynový varný kotol 80l -2

Plynový varný kotol panvica na varené knedle -4

Plynový sporák s elektrickou rúrou -3

Ohrevný vozík s delenými vaňami -8

Elektrická ohrievacia stolička -2

Univerzálny robot-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 132 280.83 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1102 Michalovce

Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42215100 Stroje na krájanie potravín
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1102 Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

II.2.4)Opis obstarávania:

Umývačka riadu a pohárov -1

Elektrický konvektomat s príslušenstvom-1

Univerzálny robot 8 073,179 687,801

Elektrická smažiaca panvica s objemom 120 litrov-2

Elektrické varidlo 4 platňové-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 53 426.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1007 Prešov

Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42215100 Stroje na krájanie potravín
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1007 Prešov, Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov

II.2.4)Opis obstarávania:

Rúra elektrická - 1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 39.15 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1201 Kuchyňa

Časť č.: 12
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39715100 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa

II.2.4)Opis obstarávania:

Konvektomat pre gastroprevádzky s kapacitou 20 GN2/1 -1

Umývačka riadu a skla elektronická priebežná-1

Varný kotol plynový, 300 l-1

Výkonný lis určený pre všetky druhy mäsa -1

Kuter vertikálny 20 l s príslušenstvom-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 43 432.99 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 3030 Zvolen

Časť č.: 13
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39715100 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 3030 Zvolen, Borovianska cesta1, 960 01 Zvolen a jeho odlúčená časť Močiar

II.2.4)Opis obstarávania:

Elektrický varný kotol s okrúhlym duplikátorom-1

Umývačka riadu a skla elektronická priebežná-2

Kuter 8 litrový s príslušenstvom-3

Príslušenstvo ku kuter vertikálny 81 nôž s hladkými čepeľami + nôž s perforovanými čepeľami -1

Univerzálny robot s mlynčekom na mäso a príslušenstvom-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 996.53 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 9994 Nemšová

Časť č.: 14
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 9994 Nemšová, 4.plog Trenčín, Smetanova 6, 911 01 Trenčín.

II.2.4)Opis obstarávania:

Krájač zeleniny s kompletným príslušenstvom -1

Robot univerzálny 60 l -1

Varič na vodu, čaj... 30l nerezový-2

Zásobník na kávu 15 l nerezový s perkolátorom a výpustným kohútom-2

Krájač na chlieb elektrický pílkový-1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 404.93 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany

Časť č.: 15
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39700000 Spotrebiče pre domácnosť
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany, Pod Horou, 972 43 Zemianske Kostoľany

II.2.4)Opis obstarávania:

Krájač zeleniny -1

Mlynček na mäso elektrický -2

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 212.12 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 1355 Ružomberok

Časť č.: 16
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 1355 Ružomberok, Tehelná 1108, 03101 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Opis obstarávania:

Umývačka riadu - 3

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 345.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

VKZ pre Vojenský útvar 2790 Žilina

Časť č.: 17
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenský útvar 2790 Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

II.2.4)Opis obstarávania:

Panvica výklopná motorová s kompozitovým dnom-1

Krájač zeleniny -1

Automatický nárezový stroj -1

Krájač chleba automatický -1

Elektrický konvektomat -1

Umývačka riadu kapotová s rekuperáciou -1

Elektrická trojpec teplovzdušná -1

Výdajný ohrevný pult s režoňom-1

Plynová stolička 2x9 kW-1

Výdajný ohrevný pult pojazdný s vyhrievanou podstavbou-1

Jednoplášťový varič na čaj -2

Kotlík na polievku - 13l -2

Chafing Dish GN/1- sada -3

E-Chafing dish, 1xGN1/1 100, objem: 13l -2

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 61 535.21 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1.Verejného obstarávania sa môže v každej časti zákazky zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e)je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v jednotlivej časti predmetu zákazky

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením,

1.2.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Ďalšie podmienky účasti súvisiace s týmto verejným obstarávaním sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3

zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až

f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v bodoch 1,1, až 1.6 oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI týchto súťažných podkladov .

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1.Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť preukázať v časti č. 1, č. 2, č. 7, č. 9, č. 10, č. 12, č. 17 predložením nasledujúcich dokladov:

podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom::

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru predmetu zákazky celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene. Za dodávku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ bude akceptovať dodávku kuchynských strojov a zariadení.

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka EÚ. Ak takéto referencie uchádzača existujú a sú uvedené v evidencii referencií ÚVO podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, priloží uchádzač zoznam týchto referencií s uvedením ich čísla (napr. referencia-46862.pdf).

Podmienky pre prepočet inej meny na menu EUR vo vzťahu k dokumentom predložených na preukázanie splnenia podmienky účasti- verejný obstarávateľ vyžaduje v určených častiach zákazky preukázať minimálnu úhrnu hodnotu v EUR s DPH v zmysle nižšie uvedenej tabuľky:

Časť predmetu zákazky č.Časť predmetu zákazky preMinimálna úhrnná hodnota v EUR s DPH

1.Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa 80.000,- EUR

2.Vojenský útvar 4650 Trenčín120.000,- EUR

7.Vojenský útvar 2207 Levice110.000,- EUR

9.Vojenský útvar 1101 Trebišov320.000,- EUR

10.Vojenský útvar 1102 Michalovce130.000,- EUR

12.Vojenský útvar 1201 Kuchyňa110.000,- EUR

17.Vojenský útvar 2790 Žilina150.000,- EUR

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viacej častí predmetu zákazky (časti predmetu zákazky č. 1, č. 2, č. 7, č. 9, č. 10, č. 12 a č. 17 ) súčasne, minimálny finančný objem dodávok tovaru sa musí rovnať súčtu minimálnych finančných objemov dodávok tovaru tých častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.

Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB zo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do Úradného vestníka .

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

1.2. Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Ďalšie podmienky účasti súvisiace s týmto verejným obstarávaním sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3

zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až

f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v bodoch 3.1, až 3.1.2. oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI týchto súťažných podkladov .

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Technické špecifikácie, parametre, funkčné, úžitkové a technické vlastnosti tovarov jednotlivých častí predmetu zákazky uvedené v časti súťažných podkladov Opis predmetu zákazky sú minimálnymi požiadavkami na tovar jednotlivých častí predmetu zákazky požadované verejným obstarávateľom. Pokiaľ sa technické požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky odvolávajú alebo poukazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku uchádzači môžu vo svojej ponuke nahradiť tovar špecifikovaný v časti Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky tohto oddielu súťažných podkladov tovarom ekvivalentným. Ekvivalentným tovarom sa na účely zadania tejto zákazky rozumie tovar s porovnateľnými alebo vyššími úžitkovými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami, funkčnými požiadavkami a ochrannými vlastnosťami ako je tovar uvedený v časti Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky tohto oddielu súťažných podkladov. Tovary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým platným normám a predpisom vzťahujúcim sa k týmto tovarom.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/03/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/03/2023
Miestny čas: 10:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie ( ďalej len IS EVO ).

Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej

adrese:https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/447436. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.

III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť

podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim

náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.

b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.

JED musí byť vyhotovený a predložený v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie EÚ 20167, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie, zákonom o verejnom obstarávaní a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške120 000,00 EUR (slovom: stodvadsaťtisíc EUR)

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v

slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o

verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia , ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nezaoberá sa obstarávaním inovácií a nie je

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023